18. Renskrift af titelbladet til SD (ms. 2.1)
Tekstredegørelse