S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Zahrtmann, Christian Christopher

NB4, komm. til SKS 20, 348,1: Frederik VII ...]

·Zakarias

BA, komm. til SKS 4, 354,22: Michael ... havde ...]   +

·Zakæus

CT, komm. til SKS 10, 203,15: jeg giver ...]   +

·Zarathustra

Not1, komm. til SKS 19, 31,2: Zendreligionen]   +

·Zebaoth

G, komm. til SKS 4, 56,10: sætter Himmel og ...]   +

·Zell, Karl

NB25, komm. til SKS 24, 464,3: hvad baade Socrates ...]

·Zeller, Eduard

JJ, komm. til SKS 18, 205,25: Martensens ...]   +

·Zenas

CC:8, SKS 17, 180

·Zenobios

SLV, komm. til SKS 6, 15,1: In vino veritas]   +

·Zenon fra Elea

G, komm. til SKS 4, 9,1: Eleaterne]   +

·Zenon fra Kition

EE2, komm. til SKS 3, 98,22: Stoicisme]   +

·Zephyr

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 345   +

·Zerlina

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 101   +

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 102

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 105

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 121

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 126

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 127

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 424

EE1, komm. til SKS 2, 101,3: Zerline s]

EE1, komm. til SKS 2, 117,22: Scenen med Charlotte]

EE1, komm. til SKS 2, 121,24: Mazetto s]

EE1, komm. til SKS 2, 129,32: Finalen]

EE1, komm. til SKS 2, 133,8: Slutningen af Ballet]

EE1, komm. til SKS 2, 424,2: Zerline bliver en ...]

EE2, komm. til SKS 3, 64,28: Don Juan beholde ...]

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 26

SLV, komm. til SKS 6, 25,36: Den mest eensomme ...]

SLV, komm. til SKS 6, 32,27: Ballet i Don Juan]

SLV, komm. til SKS 6, 33,8: Elvira]

Oi4, »Sandhed og Levebrød«, SKS 13, 211

Oi4, komm. til SKS 13, 211,34: som Don Juan siger ...]

FEE, tekstredegørelse, SKS K14, 137

DJ, »Fædrelandet · 19. ...«, SKS 14, 69

DJ, »Fædrelandet · 19. ...«, SKS 14, 70

DJ, »Fædrelandet · 19. ...«, SKS 14, 71

DJ, »Fædrelandet · 19. ...«, SKS 14, 72

DJ, »Fædrelandet · 20. ...«, SKS 14, 73

DJ, »Fædrelandet · 20. ...«, SKS 14, 74

DJ, note

DJ, note

DJ, komm. til SKS 14, 69,21: er der sagt Meget]

DJ, komm. til SKS 14, 69,42: Duetten med Zerline ...]

DJ, komm. til SKS 14, 70,47: Md. Kragh]

DJ, komm. til SKS 14, 70,47: den Replik: ...]

DJ, komm. til SKS 14, 71,1: »Mazettos ...]

DJ, komm. til SKS 14, 71,9: Arien »batti, ...]

DJ, komm. til SKS 14, 71,44: Mad. Mazetto]

DJ, komm. til SKS 14, 71,72: hun er med at fange ...]

DJ, komm. til SKS 14, 74,26: han siger til ...]

DJ, komm. til SKS 14, 74,52: »vær ...]

DJ, komm. til SKS 14, 75,24: A.]

NB31, komm. til SKS 26, 79,13: dette Zerlineske: ...]

·Zerubbabel

KK:7, SKS 18, 370   +

·Zeus

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 224   +

EE1, komm. til SKS 2, 32,18: Lynceus-Blik]

EE1, komm. til SKS 2, 46,13: Gribben ... i ...]

EE1, komm. til SKS 2, 73,5: Diana ... selv blev ...]

EE1, komm. til SKS 2, 99,4: Jupiter]

EE1, komm. til SKS 2, 162,32: hvad der var ...]

EE1, komm. til SKS 2, 220,18: Niobe. Hun mistede ...]

EE1, komm. til SKS 2, 227,8: Musepaakaldelsen]

EE1, komm. til SKS 2, 321,22: Minerva ...]

EE1, komm. til SKS 2, 349,18: styre Solvognen ...]

EE1, komm. til SKS 2, 422,33: Diana]

EE2, komm. til SKS 3, 17,36: en lille Zeus]

EE2, komm. til SKS 3, 21,4: Dit Øie ...]

EE2, komm. til SKS 3, 45,10: Jupiter ...]

EE2, komm. til SKS 3, 80,7: bragte Olympen til at ...]

EE2, komm. til SKS 3, 167,28: titaniske]

EE2, komm. til SKS 3, 225,29: Tiden fortærer ...]

G, komm. til SKS 4, 18,25: Som Prometheus ...]

G, komm. til SKS 4, 37,21: Socrates ... Typhon]

G, komm. til SKS 4, 53,23: bevogtet af ...]

G, komm. til SKS 4, 54,28: selv har været ...]

FB, komm. til SKS 4, 115,23: hiin snilde Magt ...]

PS, komm. til SKS 4, 228,9: Minos, Æachus og ...]

PS, komm. til SKS 4, 242,24: han var ...]

BA, note

BA, komm. til SKS 4, 370,7: Jupiter]

BA, komm. til SKS 4, 370,11: Ganymed]

BA, komm. til SKS 4, 408,27: Plato etsteds ...]

BA, komm. til SKS 4, 450,15: hændte ...]

F, komm. til SKS 4, 469,33: Echo]

4T44, komm. til SKS 5, 322,22: at være hilset ...]

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 96

SLV, komm. til SKS 6, 39,5: Aristophanes taler ...]

SLV, komm. til SKS 6, 73,32: Oprindeligen var der ...]

SLV, komm. til SKS 6, 96,36: Zeus og Here]

SLV, komm. til SKS 6, 97,1: ...]

SLV, komm. til SKS 6, 97,9: Jupiter og Juno]

SLV, komm. til SKS 6, 97,10: den ...]

SLV, komm. til SKS 6, 106,20: Prometheus, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 107,36: Junos, efter ...]

SLV, komm. til SKS 6, 209,34: Der var i Oldtiden ...]

SLV, komm. til SKS 6, 245,29: at omfavne Skyen ...]

SLV, komm. til SKS 6, 258,8: Eccho]

SLV, komm. til SKS 6, 344,19: vaager med hundrede ...]

SLV, komm. til SKS 6, 413,18: Juno sendte som ...]

AE, komm. til SKS 7, 91,16: Plutarch i hans ...]

AE, komm. til SKS 7, 101,31: I Smulerne har jeg ...]

AE, komm. til SKS 7, 437,9: Guderne lagde Bjerge ...]

AE, komm. til SKS 7, 444,15: Hedenskabet digtede ...]

LA, komm. til SKS 8, 14,36: Pandoras Æske]

LA, komm. til SKS 8, 58,23: Kun en eneste Replik ...]

KG, komm. til SKS 9, 43,11: med hundrede Øine ...]

KG, komm. til SKS 9, 163,29: grebet Skyen]

KG, komm. til SKS 9, 258,25: Da alle Ulykker kom ...]

KG, komm. til SKS 9, 366,26: han førte dog ...]

CT, komm. til SKS 10, 243,16: hiin Snilde ...]

SD, komm. til SKS 11, 182,32: den Ild Prometheus ...]

IC, komm. til SKS 12, 92,12: At Menneskenes ...]

TS, komm. til SKS 13, 63,31: Hiin mægtige ...]

KKS, komm. til SKS 14, 104,25: Naturforskerne ...]

DBD, komm. til SKS 14, 132,30: enhver ...]

SFV, komm. til SKS 16, 57,11: Argus' Øine]

SFV, komm. til SKS 16, 102,11: Titanernes]

AA, komm. til SKS 17, 20,7: staaer (...) som ...]

AA, komm. til SKS 17, 24,36: favnet Skyen ...]

AA, komm. til SKS 17, 25,36: Minerva]

AA, komm. til SKS 17, 49,32: Tilfældet med ...]

BB, komm. til SKS 17, 117,37: den gyldne Regn i ...]

BB, komm. til SKS 17, 125,39: Herkules]

CC, komm. til SKS 17, 207,1: en Idee, der sprang ...]

DD, komm. til SKS 17, 225m,17: gigantiske]

DD, komm. til SKS 17, 234,2: Echo]

DD, komm. til SKS 17, 243,18: Gribben hakker i ...]

DD, komm. til SKS 17, 247,20: Minerva springer ...]

FF, komm. til SKS 18, 80,15: som Auroras ...]

JJ, komm. til SKS 18, 149,17: Philostratus Leben ...]

JJ, komm. til SKS 18, 228,23: Shelley ...]

JJ, komm. til SKS 18, 241,26: Diana ... selv ...]

JJ, komm. til SKS 18, 256,22: En Tegning ...]

JJ, komm. til SKS 18, 265m,5: Pegasus]

Not7, komm. til SKS 19, 219,19: Diana vedblev ...]

Not11:28, SKS 19, 346

Not11:36, SKS 19, 359

Not11:38, SKS 19, 363

Not11:38, SKS 19, 364

Not11:39, SKS 19, 366

Not11, komm. til SKS 19, 345,41: Det er hiin i ...]

Not11, komm. til SKS 19, 358,35: Persephone, som ...]

Not11, komm. til SKS 19, 359,3: I de græske ...]

Not11, komm. til SKS 19, 360,5: successiv ...]

Not11, komm. til SKS 19, 360,8: Perserne dyrke ...]

Not11, komm. til SKS 19, 360,13: Hos Araberne ...]

Not11, komm. til SKS 19, 360,26: Phoenicer, Syrer ...]

Not11, komm. til SKS 19, 360,32: Phoenicernes ...]

Not11, komm. til SKS 19, 362,4: Typhons]

Not11, komm. til SKS 19, 363,22: det hele Olymp]

Not11, komm. til SKS 19, 364,14: Rhea, Gea]

Not11, komm. til SKS 19, 364,16: Demeter (...) ...]

Not11, komm. til SKS 19, 364,21: Demeter er ...]

Not11, komm. til SKS 19, 364,28: Persephone (...) ...]

Not11, komm. til SKS 19, 364,33: den dionysiske ...]

Not11, komm. til SKS 19, 366,21: Denne Dionysos ...]

Not11, komm. til SKS 19, 366,28: Orpheus ...]

Not13, komm. til SKS 19, 394,1: Han forklarer alle ...]

Not13, komm. til SKS 19, 395,29: p. 302. Angaaende ...]

NB6, komm. til SKS 21, 32,17: Argus Øine]

NB12, komm. til SKS 22, 250,36: hundrede Øine]

NB18, komm. til SKS 23, 259,8: Argus-Øine]

NB24, komm. til SKS 24, 328,11: I 3die Bog af ...]

NB25, komm. til SKS 24, 463,18: Hercules paa ...]

NB26, komm. til SKS 25, 36,2: Stoikeren udenvidere ...]

NB28, komm. til SKS 25, 278,21: Hedenskabet ...]

NB30, komm. til SKS 25, 414,25: Socrates sagde ...]

NB33, komm. til SKS 26, 281,4: Hedenskabet ogsaa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 9,10: pag 26 et 27. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 108,16: man fortæller ...]

Papir, komm. til SKS 27, 131,25: Ecko]

Papir, komm. til SKS 27, 213,6: Prometheus, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 264,28: favnede Skyen]

Papir, komm. til SKS 27, 299,1: benyttet Vers af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 368,33: Eccho]

Papir, komm. til SKS 27, 394m,1: Prometheus som gav ...]

Brev, komm. til SKS 28, 141,14: en Hercules ...]

Brev, komm. til SKS 28, 239,8: Jupiter forvandlede ...]

·Zeuthen, Christian Frederik

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 664   +

·Zeuthen, Frederik Ludvig Bang

CT, tekstredegørelse   +

CT, komm. til SKS 10, 25,2: Armodens Bekymring]

CT, komm. til SKS 10, 236,21: hvis Christus nu ...]

LF, tekstredegørelse

LF, komm. til SKS 11, 43,21: Bekymring (...) ...]

IC, komm. til SKS 12, 121,11: Bekymring for ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,31: saa tause bleve de ...]

Oi5, komm. til SKS 13, 246,3: 15 Juni 55]

Oi6, komm. til SKS 13, 274,10: mod denne ...]

ATV, »Fædrelandet · 15. ...«, SKS 14, 209

ATV, »Fædrelandet · 15. ...«, SKS 14, 210

ATV, komm. til SKS 14, 209,1: Angaaende en ...]

ATV, komm. til SKS 14, 209,40: tale om, at jeg ...]

ATV, komm. til SKS 14, 209,47: Dr. Zeuthen. Han ...]

ATV, komm. til SKS 14, 209,58: der, i Egenskab af ...]

ATV, komm. til SKS 14, 209,62: ...]

ATV, komm. til SKS 14, 210,12: har nu ogsaa ...]

BOA, komm. til SKS 15, 168,33: Det er oftere ...]

DD, komm. til SKS 17, 247,8: den slette ...]

NB, komm. til SKS 20, 44,21: Moment]

NB4:154.b

NB4, komm. til SKS 20, 328,23: Skrift- ell. ...]

NB4, komm. til SKS 20, 358m,3: Bemærkning af ...]

NB27, komm. til SKS 25, 185,20: den Ydmyghed der ...]

Papir, komm. til SKS 27, 647,12: Beskedenhed, ...]

Brev , SKS 28, 107

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 135

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 138

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 139

Brev, komm. til SKS 28, 106,17: Tømmerup ...]

Brev, komm. til SKS 28, 107,10: en Armodens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 107,26: Zeuthen]

Brev, komm. til SKS 28, 108,2: Høistærede]

Brev, komm. til SKS 28, 108,2: Hr. Magister]

Brev, komm. til SKS 28, 108,3: Deres lille Brev]

·Zeuxis

Not13:28.a

·Zeuzippus

Not13:28.a

·Zierlich

Oi4, »Sandhed og Levebrød«, SKS 13, 210   +

·Zimmermann, Ernst

EE2, komm. til SKS 3, 20,3: den Pagt ... mellem ...]   +

·Zimmermann, Johann Georg

Not11, komm. til SKS 19, 328,16: Som bekjendt er ...]

·Zinck, Otto

PCS, komm. til SKS 16, 128,5: Hr Phisters ...]

·Zinzendorf, Nicolaus Ludwig von

SD, komm. til SKS 11, 116,1: Herr! gieb uns ...]   +

·Zoe

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 39   +

·Zoller, Edmund

Brev, komm. til SKS 28, 102,15: det danske Sprogs ...]

·Zophar

G, »Gjentagelsen«, SKS 4, 76

·Zopyrus

BI, note

·Zosimus

BA, komm. til SKS 4, 335,6: det pelagianske ...]

·Zumpt, Carl Gottlob

BB, komm. til SKS 17, 67m,1: Zumpts Gramatik, ...]   +

·Zütphen, Heinrich von

Papir 3:1   +

·Zweifel, Josua

EE2, komm. til SKS 3, 252,33: Niger]   +

·Zweter, Reinmar von

BB, komm. til SKS 17, 104,22: det Digt, om ...]

·Zwingli, Huldrych

IC, komm. til SKS 12, 107,24: man har udviklet ...]   +