S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·P.

Oi5, »En Eeds Aflæggelse«, SKS 13, 244

·P. P.

TSA, tekstredegørelse   +

·P.H., se Barfod, Frederik

 

·Pabst, Johann Heinrich

EE2, komm. til SKS 3, 55,23: Menigheden ... den ...]   +

·Paduska, Johann

Papir 1:1, SKS 27, 13   +

·Paflagonen

SLV, komm. til SKS 6, 380,33: Pølsehandleren ...]   +

·Paganini, Niccolo

LP, »Om Andersen som Romandigter«, SKS 1, 53   +

·Palamedes

PS, komm. til SKS 4, 221,18: hvad Socrates ...]   +

·Palestrina, Giovanni Pierluigi da

NB2, komm. til SKS 20, 143,25: det combinerede ...]

·Pallas

Papir 247   +

·Palmer

LA, komm. til SKS 8, 16,30: Resignationens ...]   +

·Palnatoke

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 414   +

·Palsbo, Arthur

Brev, tekstredegørelse   +

·Paludan-Müller, Casper Peter

2T44, komm. til SKS 5, 183,7: Fristet maaskee ...]   +

·Paludan-Müller, Frederik

EE2, komm. til SKS 3, 32,14: er Tungsind ikke ...]   +

·Paludan-Müller, Jens

HCD, komm. til SKS 13, 174,18: det var »en ...]   +

HCD, komm. til SKS 13, 174,30: det er ...]

Oi8, komm. til SKS 13, 346,31: »fortoner, ...]

AeV, komm. til SKS 14, 84,51: et af disse ...]

PPM, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 137

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 415

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 418

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 420

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 421

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 422

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 423

PPM, komm. til SKS 14, 137,3: Den 11te Januar]

PPM, komm. til SKS 14, 137,4: Pastor ...]

PPM, komm. til SKS 14, 137,5: hvilken naturligvis ...]

PPM, komm. til SKS 14, 137,26: I den Anledning ...]

PPM, komm. til SKS 14, 138,34: »Biskop ...]

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 442

SBM, komm. til SKS 14, 143,58: At jeg ikke vil ...]

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 461

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 477

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 491

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 505

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 515

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 533

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 545

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 561

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 573

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 587

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 603

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 616

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 635

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 650

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 661

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 679

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 692

BMT, komm. til SKS 14, 217,79: raaber det saa ...]

BOA, komm. til SKS 15, 142,26: Partiet har deelt ...]

NB18:30, SKS 23, 270

NB18, komm. til SKS 23, 270,6: Det er 3 ...]

Papir 577, SKS 27, 675

Papir, komm. til SKS 27, 675,2: Øieblikkeligt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 675,6: en Anonym i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 675,7: Som bekjendt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 675,9: en norsk Artikel ...]

Papir, komm. til SKS 27, 675,15: mit Svar var: nei ...]

·Paludan-Møller

PPM, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 137

·Pamela

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 244   +

·Pamfile

SLV, komm. til SKS 6, 301,14: Periander fra ...]

·Pamina

EE1, komm. til SKS 2, 85,7: Tamino]   +

·Pan

F, komm. til SKS 4, 469,33: Echo]   +

·Pandora

SLV, komm. til SKS 6, 73,32: Oprindeligen var der ...]   +

·Pandulfo

SLV, komm. til SKS 6, 392,10: Shakspeare har sagt ...]

·Panoptes, se Argos

 

·Papagena

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 87   +

·Papageno

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«   +

·Papinianus, Aemilius

SLV, komm. til SKS 6, 401,32: restitutio in ...]

·Pappenheim, Ulrich von

Papir 1:1, SKS 27, 17

·Paracelsus

BB, komm. til SKS 17, 77,27: Nu følger ...]   +

·Parent-Duchatelet, Alexandre Jean Baptiste Benjamin

BA, »Caput IV«, SKS 4, 438   +

·Parisiensis, Mathæus

JJ:178

·Parisis fra Langres

NB15, komm. til SKS 23, 41,19: Klærke-Partiet ...]

·Parmenides

G, komm. til SKS 4, 9,1: Eleaterne]   +

·Parmeniskus

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 43   +

·Parup, P.F.

Brev, komm. til SKS 28, 16,31: min Fætter og ...]   +

·Parzival

BB:2, SKS 17, 74   +

·Pascal, Blaise

SLV, komm. til SKS 6, 424,27: Feuerbach ... sin ...]   +

·Pascal, Jacqueline

NB22:18, SKS 24, 115   +

·Pascalis II

NB23:199

·Pascha

Not3, komm. til SKS 19, 112,14: Han vandrer nu ...]

·Pasias

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 192

·Pasteur, Louis

FB, komm. til SKS 4, 190,12: generatio ...]   +

·Pastor Mikkelsen

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 432

·Patermann

LP, note

·Pätges, Johan Anton

NB, komm. til SKS 20, 45,17: endeligen ...]

·Pätges, Johanne Luise, se Heiberg, Johanne Luise

 

·Patrokles

EE1, komm. til SKS 2, 337,4: et sandt Venskab ...]

·Paul III

JC, komm. til SKS 15, 49,11: den gigantiske ...]   +

·Paul IV

2T44, komm. til SKS 5, 187,20: Menneskene ... kun ...]   +

·Paul, Jean, se Jean Paul

 

·Paul, Vincent de

NB15, komm. til SKS 23, 41,29: Exempler paa hvad ...]

·Pauli, Johannes

BB, komm. til SKS 17, 142,7: Das Buch ...]

·Pauline

JJ, komm. til SKS 18, 270,33: det var dog ...]

·Paulli, Just Henrik Voltelen

AE, komm. til SKS 7, 433,31: Som man siger, skal ...]   +

LA, komm. til SKS 8, 96,31: en ny Psalmebog, der ...]

IC, tekstredegørelse

Oi4, komm. til SKS 13, 206,10: hvis man fik en ny ...]

KKS, komm. til SKS 14, 102,54: Oberhofprædikant]

BMS, komm. til SKS 14, 126,36: han blev jo, om ...]

OIC, komm. til SKS 14, 213,72: Forresten veed jeg ...]

BMT, komm. til SKS 14, 220,28: hvad jeg hører ...]

BOA, komm. til SKS 15, 141,11: Pastoren mener ...]

BOA, komm. til SKS 15, 142,26: Partiet har deelt ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 393,24: det havde ikke ...]

JJ, komm. til SKS 18, 207,33: Præst, der ...]

NB6, komm. til SKS 21, 37,15: Hofprædikant]

NB12:157

NB12, komm. til SKS 22, 239,33: Pauli]

NB14, komm. til SKS 22, 376,16: I den pragtfulde ...]

NB15, komm. til SKS 23, 27,15: Naar En er ...]

NB21:121, SKS 24, 72

NB21:121, SKS 24, 73

NB21:121.a

NB21:125

NB22:53

NB22:79

NB24:81

NB24:114, SKS 24, 393

NB24:130, SKS 24, 406

NB24, komm. til SKS 24, 336,11: hans Familie (...) ...]

NB24, komm. til SKS 24, 370,13: Paulli ...]

NB25:109, SKS 24, 522

NB25, komm. til SKS 24, 522,20: Den paafølgende ...]

NB26:8

NB26:21, SKS 25, 29

NB26, komm. til SKS 25, 16,30: Pauli]

NB26, komm. til SKS 25, 29,11: fortalte Pauli mig ...]

NB26, komm. til SKS 25, 58,29: Jeg sagde ... da ...]

NB28:37

NB28, komm. til SKS 25, 244,20: Pauli]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 666

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 667

Papir, komm. til SKS 27, 337,16: en ny Psalmebog]

Papir 571, SKS 27, 669

Papir, komm. til SKS 27, 669,4: Indøvelse i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 669,4: Indøvelse i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,12: Conventets ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,20: gaaet Martensen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 358,16: i den sidste Tid ...]

Brev, komm. til SKS 28, 468,13: denne Indbydelse]

·Paulli, koncertmester

BMS, komm. til SKS 14, 126,36: han blev jo, om ...]

·Paulus [i SKs tekst]

LP, »Forord«, SKS 1, 10   +

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 88

EE1, »Skyggerids«, SKS 2, 173

EE2, »Ægteskabets æsthetiske ...«, SKS 3, 75

BA, »Caput I«, SKS 4, 346

BA, »Caput III«, SKS 4, 400

BA, note

2T43, »Troens Forventning«

2T43, »Al god og al fuldkommen Gave ...«, SKS 5, 50

3T43, »Kjerlighed skal skjule ...«, SKS 5, 75

3T43, »Bekræftelsen i det ...«, SKS 5, 88

3T43, »Bekræftelsen i det ...«, SKS 5, 89

3T43, »Bekræftelsen i det ...«, SKS 5, 90

3T43, »Bekræftelsen i det ...«, SKS 5, 104

4T43, »Herren gav, Herren tog, ...«, SKS 5, 126

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 146

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 158

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 256

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 258

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 259

4T44, »At trænge til Gud«, SKS 5, 310

4T44, »At trænge til Gud«, SKS 5, 312

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 318

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 319

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 321

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 322

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 323

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 328

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 329

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 330

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 331

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 333

TTL, »Ved Anledningen af et ...«, SKS 5, 418

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 169

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 255

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 413

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 221

OTA, »Hvad vi lære af Lilierne ...«, SKS 8, 296

OTA, »Lidelsernes Evangelium. I«, SKS 8, 329

OTA, »Lidelsernes Evangelium. V«, SKS 8, 396

OTA, »Lidelsernes Evangelium. V«, SKS 8, 397

OTA, »Lidelsernes Evangelium. VI«, SKS 8, 401

OTA, »Lidelsernes Evangelium. VI«, SKS 8, 404

OTA, »Lidelsernes Evangelium. VI«, SKS 8, 407

OTA, »Lidelsernes Evangelium. VII«, SKS 8, 423

OTA, »Lidelsernes Evangelium. VII«, SKS 8, 426

KG, »II. B. Du skal elske Næsten«, SKS 9, 59

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 100

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 102

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 109

KG, »I. Kjerlighed opbygger«, SKS 9, 217

KG, »I. Kjerlighed opbygger«, SKS 9, 222

KG, »III. Kjerlighed haaber Alt ...«, SKS 9, 259

KG, »IV. Kjerlighed søger ikke ...«, SKS 9, 266

KG, »VII. Barmhjertighed, en ...«, SKS 9, 316

KG, »VIII. Forsonlighedens Seier i ...«, SKS 9, 328

CT, »Stemninger i Lidelsers Strid. ...«, SKS 10, 133

CT, »Tanker som saare bagfra. IV«, SKS 10, 212

CT, »Tanker som saare bagfra. IV«, SKS 10, 214

CT, »Tanker som saare bagfra. IV«, SKS 10, 215

CT, »Tanker som saare bagfra. VII«, SKS 10, 242

CT, »Tanker som saare bagfra. VII«, SKS 10, 246

LF, »III«, SKS 11, 45

TSA, »Om Forskjellen mellem et ...«, SKS 11, 97

TSA, »Om Forskjellen mellem et ...«, SKS 11, 98

TSA, »Om Forskjellen mellem et ...«, SKS 11, 100

TSA, »Om Forskjellen mellem et ...«, SKS 11, 109

Oi6, »Kort og Spidst«, SKS 13, 258

BOA, »Indledning«, SKS 15, 112

BOA, »Capitel I«, SKS 15, 150

BOA, »Capitel I«, SKS 15, 154

BOA, »Capitel III § 1«, SKS 15, 191

BOA, »Capitel III § 1«, SKS 15, 194

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 214

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 216

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 217

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 225

BOA:IV.15

SFV, »Bilag. Nr. 1«, SKS 16, 86

Oi10:

AA:51

CC:1, SKS 17, 151

CC:1, SKS 17, 152

CC:1, SKS 17, 153

CC:1, SKS 17, 154

CC:1, SKS 17, 155

CC:1, SKS 17, 156

CC:1, SKS 17, 157

CC:2, SKS 17, 158

CC:3

CC:4

CC:4, SKS 17, 167

CC:5

CC:5, SKS 17, 171

CC:6

CC:7

CC:8

CC:9

CC:9, SKS 17, 181

DD:18, SKS 17, 226

DD:39.b

DD:41

DD:181

EE:26

EE:43.a

EE:47

EE:56

EE:191

FF:46, SKS 18, 85

GG:6

HH:32

JJ:124

JJ:196

KK:7, SKS 18, 361

KK:7, SKS 18, 364

KK:7, SKS 18, 365

KK:7, SKS 18, 366

KK:7, SKS 18, 368

KK:7, SKS 18, 369

KK:7, SKS 18, 371

KK:7.b

Not1:2, SKS 19, 12

Not1:6, SKS 19, 24

Not1:6, SKS 19, 33

Not1:6, SKS 19, 34

Not1:7, SKS 19, 41

Not1:8, SKS 19, 60

Not1:8, SKS 19, 67

Not1:9, SKS 19, 79

Not1:9, SKS 19, 81

Not8:44

Not9:1, SKS 19, 260

Not9:1, SKS 19, 261

Not9:1, SKS 19, 264

Not9:1, SKS 19, 268

Not11:31, SKS 19, 350

Not11:35, SKS 19, 357

NB:49

NB:73, SKS 20, 64

NB:171

NB2:73, SKS 20, 172

NB2:83

NB2:93

NB2:207

NB2:266

NB3:39, SKS 20, 265

NB4:55

NB6:83

NB6:86

NB7:78, SKS 21, 118

NB9:31

NB9:32

NB9:72, SKS 21, 243

NB10:133, SKS 21, 324

NB10:167.b

NB11:34, SKS 22, 28

NB11:85

NB11:93

NB11:102

NB11:145

NB11:151, SKS 22, 89

NB11:168

NB11:171

NB11:213

NB12:36

NB12:60, SKS 22, 176

NB12:71, SKS 22, 182

NB12:100

NB12:171

NB13:28, SKS 22, 290

NB13:60

NB13:77, SKS 22, 320

NB14:4

NB14:70

NB14:95

NB14:134, SKS 22, 421

NB14:143

NB15:105

NB15:122.e

NB16:59, SKS 23, 136

NB16:73.a

NB16:78, SKS 23, 148

NB16:94

NB17:29

NB17:59

NB18:56

NB18:71, SKS 23, 301

NB19:85

NB20:18

NB20:130, SKS 23, 462

NB20:148

NB21:26

NB22:70

NB22:138, SKS 24, 174

NB22:141, SKS 24, 176

NB23:17, SKS 24, 213

NB24:9, SKS 24, 325

NB24:82, SKS 24, 371

NB24:134, SKS 24, 409

NB25:11, SKS 24, 445

NB25:11.a

NB25:72

NB25:110, SKS 24, 524

NB26:9, SKS 25, 18

NB26:40

NB26:45

NB26:57

NB27:17

NB29:107, SKS 25, 371

NB32:23, SKS 26, 134

NB34:21, SKS 26, 332

NB34:22, SKS 26, 334

NB35:3, SKS 26, 364

Papir 4:1, SKS 27, 31

Papir 7

Papir 7, SKS 27, 38

Papir 15

Papir 15, SKS 27, 54

Papir 15, SKS 27, 57

Papir 15, SKS 27, 58

Papir 15, SKS 27, 59

Papir 15, SKS 27, 60

Papir 16, SKS 27, 61

Papir 17

Papir 17, SKS 27, 62

Papir 60

Papir 68:1

Papir 69, SKS 27, 104

Papir 86, SKS 27, 111

Papir 96:2

Papir 185

Papir 247, SKS 27, 171

Papir 259:1, SKS 27, 213

Papir 270, SKS 27, 245

Papir 270, SKS 27, 246

Papir 270, SKS 27, 253

Papir 270, SKS 27, 255

Papir 306, SKS 27, 297

Papir 306, SKS 27, 298

Papir 306, SKS 27, 300

Papir 306, SKS 27, 302

Papir 319, SKS 27, 333

Papir 394.a

Papir 396, SKS 27, 475

Papir 397, SKS 27, 476

Papir 398

Papir 551, SKS 27, 655

Papir 551.a

Brev , SKS 28, 142

Brev , SKS 28, 161

Brev , SKS 28, 232

·Paulus fra Samosata

Not10:9, SKS 19, 294   +

·Paulus fra Tarsus, se Paulus

 

·Paulus, H.E.G.

PS, komm. til SKS 4, 219,30: i vor Tid, hvor man ...]   +

·Pauly, August

JJ, komm. til SKS 18, 249,1: det socratiske Ord ...]   +

·Pausanias

BI, »Plato«, SKS 1, 103   +

·Pavia

OTA, komm. til SKS 8, 172,6: Alt er tabt uden ...]   +

·Peary, Robert E.

NB34, komm. til SKS 26, 341,8: Nordpols ...]

·Peder Erichsen

AE, komm. til SKS 7, 37,33: Fattig Peer Eriksen]   +

·Peder Paars

Oi3, »Lad »Staten« ...«, SKS 13, 196   +

·Pedersdatter, Sitsel Marie

Brev, komm. til SKS 28, 54,18: den Gave jeg ...]

·Pedersen Kollerød, Ole

NB31, komm. til SKS 26, 85,35: ...]

·Pedersen, Adser

Papir 1:2   +

·Pedersen, Anders

Not6, komm. til SKS 19, 200,22: Jeg kan aldrig ...]

·Pedersen, Christen

Papir, komm. til SKS 27, 104,18: Mag.; thi han ...]

·Pedersen, Christiern

BA, komm. til SKS 4, 427,29: Naar man blot vil ...]   +

·Pedersen, Jacob

SLV, komm. til SKS 6, 364,10: jeg forbliver o. s. ...]

·Pedersen, Ole

FF:215   +

·Pedersen, Peder

Brev, komm. til SKS 28, 54,18: den Gave jeg ...]

·Pedrillo

EE1, komm. til SKS 2, 114,9: Pedro og den lange ...]

·Pedro

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 114   +

·Pedro og Lucas

EE1, komm. til SKS 2, 114,9: Pedro og den lange ...]

·Peer

SLV, komm. til SKS 6, 12,27: Henrich siger i ...]   +

·Peer Degn

BI, note   +

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 396

G, »Gjentagelsen«, SKS 4, 71

G, komm. til SKS 4, 71,6: Peer Degn]

FB, komm. til SKS 4, 198,35: fiint Sand eller ...]

PS, komm. til SKS 4, 299,33: Vil han troe ...]

BA, komm. til SKS 4, 314,10: Imprimatur]

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 316

SLV, komm. til SKS 6, 316,33: Peer Degn, elsket ...]

SLV, komm. til SKS 6, 413,10: I Velskbind ... i ...]

AE, »Yttring af Taknemlighed mod ...«, SKS 7, 66

AE, »Den subjektive Sandhed, ...«, SKS 7, 181

AE, komm. til SKS 7, 39,33: Imprimatur]

AE, komm. til SKS 7, 66,5: hvad Peer Degn ...]

AE, komm. til SKS 7, 144,1: maa tage med]

AeV, »Fædrelandet · 27. ...«, SKS 14, 83

AeV, komm. til SKS 14, 83,52: Erasmus Montanus ...]

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 242

BOA, komm. til SKS 15, 242,35: Peer Degn med sol ...]

CC, komm. til SKS 17, 206,25: Erasmus Montanus ...]

NB7, komm. til SKS 21, 126,11: Hvad jeg saa ofte ...]

NB9, komm. til SKS 21, 230,6: en Ridefogeds ...]

NB11:91.a

NB11, komm. til SKS 22, 52m,4: Peer Degn ... det ...]

NB13, komm. til SKS 22, 327,5: en Forskjel omtrent ...]

NB23:209

NB23, komm. til SKS 24, 307,35: Peer Degn siger: ...]

NB24:44

NB24:120, SKS 24, 397

NB24:128.a

NB24, komm. til SKS 24, 342,27: Peer Degn siger ...]

NB24, komm. til SKS 24, 397,2: som Peer Degn ...]

NB24, komm. til SKS 24, 404m,4: sige som Peer Degn ...]

NB26:93

NB26, komm. til SKS 25, 94,19: Replik er af Peer ...]

NB30:57

NB30:60, SKS 25, 436

NB30, komm. til SKS 25, 432,29: Saxo Grammaticus, ...]

NB30, komm. til SKS 25, 436,16: Peer Degn ... ikke ...]

NB33:20

NB33, komm. til SKS 26, 262,32: Peer Degn siger ...]

NB34:7

NB34, komm. til SKS 26, 318,15: det Peer Degnske]

NB34, komm. til SKS 26, 318,16: »vil Du ...]

NB34, komm. til SKS 26, 319,2: Naar ...]

NB35:5, SKS 26, 367

NB35, komm. til SKS 26, 367,25: hvad Peer Degn ...]

NB36, komm. til SKS 26, 417,31: om Præsten ...]

Papir 322, SKS 27, 334

Papir, komm. til SKS 27, 334,11: Peer Degn ... hele ...]

Papir 391, SKS 27, 466

Papir, komm. til SKS 27, 466,28: tænker som Peer ...]

·Peer Hansen

Papir 391   +

·Peer Madsen

NB11:173, SKS 22, 102

·Peer og Povel

NB33:38, SKS 26, 281   +

·Peer, karl

Brev, komm. til SKS 28, 10,21: hans Karl Peer]

·Pegasus

FB, komm. til SKS 4, 146,1: bevinget Hest]   +

·Peirol

BB, komm. til SKS 17, 64,8: I den Classe ... at ...]

·Pelagius II

EE1, komm. til SKS 2, 143,33: pelagiansk]   +

·Peleus

EE1, komm. til SKS 2, 45,3: Achilles: Du bist ...]   +

·Pelisson, P.

EE1, komm. til SKS 2, 26,1: Grandeur ... tout ...]

·Pellico, Silvio

LP, note

·Pelops

OTA, komm. til SKS 8, 367,12: Hedenskabets ...]   +

·Penelope

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 87   +

·Penia

BI, »Plato«, SKS 1, 104   +

·Pentheus

Not11:39, SKS 19, 366   +

·Percy, Henrik

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 270   +

·Periander

EE1, komm. til SKS 2, 19,2: Myson ... Antal ...]   +

·Periandros fra Korinth, se Periander

 

·Périer, Madame

SLV, komm. til SKS 6, 424,27: Feuerbach ... sin ...]

·Perikles

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 246   +

·Perlstein, Josef

HGS, komm. til SKS 14, 198,14: lige saa See- og ...]

·Pernille

F, »IV«, SKS 4, 488   +

·Perrault, Charles

EE1, komm. til SKS 2, 419,22: En Blaubart ...]   +

·Perrier, Margarethe

NB22:14

·Persefone

G, komm. til SKS 4, 51,34: de eleusinske ...]   +

·Perseus

EE2, komm. til SKS 3, 45,10: Jupiter ...]   +

·Perthes, Friedrich

KK:3, SKS 18, 338

·Peter

EE1, komm. til SKS 2, 422,16: Hanen gale]   +

EE2, komm. til SKS 3, 93,9: Peer og Povel]

G, komm. til SKS 4, 31,23: I samme Nu galer ...]

FB, komm. til SKS 4, 131,35: syv Gange (...) ...]

FB, komm. til SKS 4, 209,14: den Skrædder ...]

PS, komm. til SKS 4, 239,11: elsker Du mig nu ...]

PS, komm. til SKS 4, 239,24: elskede ham ...]

PS, komm. til SKS 4, 239,29: hvad vedkommer ...]

PS, komm. til SKS 4, 240,20: Lod og Deel]

PS, komm. til SKS 4, 249,10: Paa Gudens Ord ...]

BA, komm. til SKS 4, 457,31: fører ham, ...]

3T43, komm. til SKS 5, 65,3: Ep.: 1 Pet. 4, 7-12]

3T43, komm. til SKS 5, 67,10: Apostelen Peter]

3T43, komm. til SKS 5, 74,1: thi mere end 7 Gange ...]

3T43, komm. til SKS 5, 99,8: fandt sovende]

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 154

4T43, komm. til SKS 5, 154,1: overvandt Peter til, ...]

4T43, komm. til SKS 5, 162,21: Fiskeren, der havde ...]

2T44, komm. til SKS 5, 209,8: Patriarchernes ...]

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 267

3T44, komm. til SKS 5, 267,21: Petrus stod ...]

3T44, komm. til SKS 5, 276,11: »hans ...]

4T44, komm. til SKS 5, 322,22: at finde Alle ...]

4T44, komm. til SKS 5, 322,26: at være forladt ...]

4T44, komm. til SKS 5, 336,15: Forklarelsens Bjerg]

TTL, komm. til SKS 5, 412,31: hvem skal man saa ...]

SLV, komm. til SKS 6, 149,8: en stille Glædes ...]

SLV, komm. til SKS 6, 158,4: Vielsen siger: Du ...]

SLV, komm. til SKS 6, 197,30: en Apostel har sagt ...]

SLV, komm. til SKS 6, 326,32: til hvem skulde jeg ...]

SLV, komm. til SKS 6, 381,22: Peer og Povl]

AE, »Slutning«, SKS 7, 540

AE, komm. til SKS 7, 37,35: Troen, der gjorde ...]

AE, komm. til SKS 7, 128,3: en af dem, for hvem ...]

AE, komm. til SKS 7, 237,33: Peer og Povl]

AE, komm. til SKS 7, 396,11: fange efter ...]

AE, komm. til SKS 7, 396,24: naae ud paa Dybet]

AE, komm. til SKS 7, 506,21: gefundenes Fressen]

AE, komm. til SKS 7, 538,12: det nittende ...]

AE, komm. til SKS 7, 540,2: hiint Blik til Petrus]

AE, komm. til SKS 7, 544,14: Disciplene, før ...]

OTA, »Lidelsernes Evangelium. II«, SKS 8, 344

OTA, komm. til SKS 8, 222,7: være hellig, som ...]

OTA, komm. til SKS 8, 325,14: tilgivet Din Fjende ...]

OTA, komm. til SKS 8, 327,13: kalder sig stolt ...]

OTA, komm. til SKS 8, 335,29: den bindende Magt ...]

OTA, komm. til SKS 8, 344,7: Da Petrus havde ...]

OTA, komm. til SKS 8, 344,10: i Fjendernes Magt]

OTA, komm. til SKS 8, 352,3: han, den Eneste i ...]

OTA, komm. til SKS 8, 352,29: være ...]

OTA, komm. til SKS 8, 353,4: den elskede Discipel ...]

OTA, komm. til SKS 8, 356,23: Guds Raad til]

OTA, komm. til SKS 8, 416,15: Hjertekjenderen]

OTA, komm. til SKS 8, 425,19: adløde de Gud ...]

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 104

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 114

KG, »VII. Barmhjertighed, en ...«, SKS 9, 325

KG, komm. til SKS 9, 104,28: med et Blik ...]

KG, komm. til SKS 9, 125,27: en Forening af ...]

KG, komm. til SKS 9, 156,22: Vi læse dette ...]

KG, komm. til SKS 9, 157,30: han, der jo ogsaa ...]

KG, komm. til SKS 9, 170,14: Din Ven, men han ...]

KG, komm. til SKS 9, 171,24: en saa lumpen ...]

KG, komm. til SKS 9, 174,18: naar han forraader ...]

KG, komm. til SKS 9, 266,36: Paulus siger ...]

KG, komm. til SKS 9, 325,14: Der fortælles om ...]

CT, tekstredegørelse

CT, komm. til SKS 10, 31,11: lade en Discipel ...]

CT, komm. til SKS 10, 32,28: gaae paa Havet ...]

CT, komm. til SKS 10, 76,35: hiin Simon ...]

CT, komm. til SKS 10, 85,13: Han, som dog ikke ...]

CT, komm. til SKS 10, 110,3: syv Gange Gange de ...]

CT, komm. til SKS 10, 115,6: tømt den, ...]

CT, komm. til SKS 10, 119,22: sandser kun hvad ...]

CT, komm. til SKS 10, 179,19: Hjertekjenderen]

CT, komm. til SKS 10, 187,2: »See, ...]

CT, komm. til SKS 10, 187,4: Apostelen Peders]

CT, komm. til SKS 10, 192,24: Han forlod sin ...]

CT, komm. til SKS 10, 231,3: Hans Navn, det ...]

CT, komm. til SKS 10, 273,4: ogsaa han er en ...]

CT, komm. til SKS 10, 282,31: Johannes laae hans ...]

CT, komm. til SKS 10, 283,8: Hans Sjel har ...]

CT, komm. til SKS 10, 297,11: tilsidst staaer ...]

CT, komm. til SKS 10, 297,35: Lidelsens Kalk end ...]

CT, komm. til SKS 10, 299,2: Peder, som ...]

CT, komm. til SKS 10, 304,6: først da ...]

LF, »III«, SKS 11, 45

LF, tekstredegørelse

LF, komm. til SKS 11, 45,11: et Ord af Apostelen ...]

LF, komm. til SKS 11, 46,29: Apostelen]

TSA, komm. til SKS 11, 65,35: Anstød]

SD, komm. til SKS 11, 183,9: løsende, som den ...]

SD, komm. til SKS 11, 204,28: er godt at være]

SD, komm. til SKS 11, 239,28: endnu mod ...]

YTS, komm. til SKS 11, 251,2: Hvor skulde vi gaae ...]

YTS, komm. til SKS 11, 254,5: den anden ...]

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 87

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 90

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 101

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 108

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 112

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 113

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 125

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 126

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 133

IC, komm. til SKS 12, 55,35: røber et saa ...]

IC, komm. til SKS 12, 87,4: Den, som ingen Anden ...]

IC, komm. til SKS 12, 87,13: Petrus sank ene og ...]

IC, komm. til SKS 12, 90,25: da han prisede ...]

IC, komm. til SKS 12, 90,27: at han tre Gange ...]

IC, komm. til SKS 12, 97,12: en Peer Næsviis]

IC, komm. til SKS 12, 112,7: Matth. XXVI, 31. ...]

IC, komm. til SKS 12, 112,15: Peders ...]

IC, komm. til SKS 12, 117,9: Der læses om ...]

IC, komm. til SKS 12, 123,7: Matth. XVI, 23]

IC, komm. til SKS 12, 125,24: Matth. XVI, 21 ...]

IC, komm. til SKS 12, 140,14: Sjels-Lidelse]

IC, komm. til SKS 12, 164,23: de Andre ...]

IC, komm. til SKS 12, 171,35: da hiin Qvinde ...]

IC, komm. til SKS 12, 173,12: hans Forudsigelse ...]

IC, komm. til SKS 12, 193,18: »jeg kender ...]

IC, komm. til SKS 12, 193,21: jeg kjender ikke ...]

IC, komm. til SKS 12, 214,26: Hjertekjenderen]

IC, komm. til SKS 12, 218,29: Forjættelsen, ...]

IC, komm. til SKS 12, 232,3: forladt]

IC, komm. til SKS 12, 252,23: ikke at vide nogen ...]

EOT, komm. til SKS 12, 272,10: naar Christus ...]

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 56

TS, komm. til SKS 13, 45,15: maa Apostelen Jacob ...]

TS, komm. til SKS 13, 67,16: christeligt ere ...]

TS, komm. til SKS 13, 80,4: forladt]

TS, komm. til SKS 13, 82,7: Disciplene]

TS, komm. til SKS 13, 86,7: der segner han]

TS, komm. til SKS 13, 89,24: dem, der forlode ...]

TS, komm. til SKS 13, 102,32: den bringer ...]

TS, komm. til SKS 13, 107,3: alle tilhørende ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 132,10: Himmel-Nøglen]

Oi3, komm. til SKS 13, 196,13: at han (for at ...]

Oi5, komm. til SKS 13, 230,10: Apostlerne ganske ...]

Oi5, komm. til SKS 13, 231,23: een Apostel paa ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 257,5: at de Christne er ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 268,23: Helvedes Porte ...]

Oi7, »»Først Guds ...«, SKS 13, 291

Oi7, komm. til SKS 13, 284,2: »Følger ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 291,26: de Ord af ...]

Oi9, komm. til SKS 13, 378,8: ikke een Eneste ...]

KM, »Kjøbenhavns flyvende Post ...«, SKS 14, 13

OL, komm. til SKS 14, 33,77: Hjertekjenderen]

YDR, komm. til SKS 14, 114,46: man bør adlyde ...]

BMS, komm. til SKS 14, 125,8: korsfæstet]

BOA, komm. til SKS 15, 119,8: svor paa at han ...]

BOA, komm. til SKS 15, 124,6: Den, hvis Fødder ...]

BOA, komm. til SKS 15, 128,15: en Grund-Pille]

BOA, komm. til SKS 15, 170,16: han vilde vel ...]

BOA, komm. til SKS 15, 182,28: i Forordet ...]

BOA, komm. til SKS 15, 235,30: hans Lære om ...]

BOA, komm. til SKS 15, 253,21: Apostlene kaldtes ...]

DS, »I. At blive ædru«, SKS 16, 154

DS, komm. til SKS 16, 153,17: Kl 9 om Formiddagen]

DS, komm. til SKS 16, 154,6: om Apostelen Peder, ...]

DS, komm. til SKS 16, 167,19: de Ord af ...]

DS, komm. til SKS 16, 223,1: Alt vilde de jo ...]

DS, komm. til SKS 16, 224,31: i det ...]

DS, komm. til SKS 16, 224,35: den troeste af dem ...]

DS, komm. til SKS 16, 249,28: vaager og beder]

DS, komm. til SKS 16, 251,34: det er ligesom ...]

AA, komm. til SKS 17, 10,33: her er godt at ...]

AA, komm. til SKS 17, 23,19: Johannes ... ved ...]

BB, komm. til SKS 17, 128,34: Es ist ein Knabe ...]

CC:1, SKS 17, 145

CC:1, SKS 17, 146

CC:1, SKS 17, 147

CC:1, SKS 17, 148

CC:1, SKS 17, 149

CC:1, SKS 17, 150

CC, komm. til SKS 17, 147,28: dixerunt ad Petrum]

CC, komm. til SKS 17, 148,22: alii sectaretur]

DD, komm. til SKS 17, 264,26: det første ...]

DD, komm. til SKS 17, 276m,5: veed hvad der boer ...]

DD, komm. til SKS 17, 277,15: Mc. IX, 5 etc]

DD, komm. til SKS 17, 296,17: her er godt at ...]

EE:102, SKS 18, 39

EE:154

EE, komm. til SKS 18, 9,14: her er godt at ...]

EE, komm. til SKS 18, 39,18: Peter: Herre Du ...]

EE, komm. til SKS 18, 54,22: Guld og Sølv ...]

KK:5, SKS 18, 353

KK, komm. til SKS 18, 350,33: a) Magister ...]

KK, komm. til SKS 18, 385,4: det cath: Dogma ...]

Not1:2, SKS 19, 12

Not1, komm. til SKS 19, 73,21: potestas clavium]

Not1, komm. til SKS 19, 77,6: curialistiske (...) ...]

Not8, komm. til SKS 19, 241,22: Troldmand Simon ...]

NB, komm. til SKS 20, 92,19: Apostlene sige til ...]

NB, komm. til SKS 20, 106,17: Evangeliet 2d ...]

NB2:22.a

NB2:246

NB2:246, SKS 20, 233

NB2, komm. til SKS 20, 149m,1: Christus vandt ...]

NB2, komm. til SKS 20, 181,25: Apostlene sige: ...]

NB2, komm. til SKS 20, 227,28: viig bort med Din ...]

NB2, komm. til SKS 20, 232,32: Peder ikke ...]

NB2, komm. til SKS 20, 233,6: har det i sin Magt ...]

NB2, komm. til SKS 20, 236,22: I »den ...]

NB3, komm. til SKS 20, 248,9: »Det er hans ...]

NB4:19

NB4:98, SKS 20, 334

NB4, komm. til SKS 20, 289,1: »Hvad skulle ...]

NB4, komm. til SKS 20, 293,6: som Den, der ...]

NB4, komm. til SKS 20, 296,18: Act: 12, 14. Den ...]

NB4, komm. til SKS 20, 346,3: nu at lade de ...]

NB5:100

NB5:100, SKS 20, 414

NB5, komm. til SKS 20, 383,18: enkelte af ...]

NB5, komm. til SKS 20, 413,31: »Selv ...]

NB5, komm. til SKS 20, 413,31: Hvad vedkommer det ...]

NB6, komm. til SKS 21, 16,3: gaaer I nu hen og ...]

NB6, komm. til SKS 21, 44,15: Peer ell Poul]

NB7:53, SKS 21, 101

NB7, komm. til SKS 21, 100,26: af Apostlene ...]

NB7, komm. til SKS 21, 101,4: Ord af Peter: til ...]

NB7, komm. til SKS 21, 112,1: Du har ladet os ...]

NB7, komm. til SKS 21, 119,2: Χsti Liv (...) ...]

NB7, komm. til SKS 21, 126,18: Peer ell. Povel]

NB8, komm. til SKS 21, 161,29: Apostlene, hvorfor ...]

NB8, komm. til SKS 21, 191,1: Til hvem skulde jeg ...]

NB9:72, SKS 21, 243

NB9, komm. til SKS 21, 243,15: Replik til den ...]

NB10:95

NB10:156

NB10, komm. til SKS 21, 298,14: Apostlene vare ...]

NB10, komm. til SKS 21, 304,10: Ucorrecthed hos ...]

NB10, komm. til SKS 21, 304,23: Peder havde ...]

NB10, komm. til SKS 21, 304,25: et Ord af Luther i ...]

NB10, komm. til SKS 21, 309,27: Χsti ...]

NB10, komm. til SKS 21, 334,23: da Petrus ...]

NB10, komm. til SKS 21, 334,27: Discipelens ...]

NB10, komm. til SKS 21, 345,13: Luc: IX, 21 ...]

NB11, komm. til SKS 22, 60,29: de misforstaae Ham ...]

NB11, komm. til SKS 22, 86,25: hvad kommer saa den ...]

NB11, komm. til SKS 22, 87,12: de wolfb. ...]

NB11, komm. til SKS 22, 91,3: de Ord af Peder ...]

NB11, komm. til SKS 22, 99,24: »tre ...]

NB12:36

NB12:184

NB12, komm. til SKS 22, 163,8: Apostlernes ...]

NB12, komm. til SKS 22, 176,11: blev min Herre ...]

NB12, komm. til SKS 22, 219,3: »Guld og ...]

NB12, komm. til SKS 22, 219,6: hos Rudelbach ...]

NB12, komm. til SKS 22, 228,33: hverken løse ...]

NB12, komm. til SKS 22, 232m,9: da forlode de ham ...]

NB12, komm. til SKS 22, 255,32: Zacharias Werner ...]

NB12, komm. til SKS 22, 259,12: »kun ...]

NB13, komm. til SKS 22, 283,11: Replikken til ...]

NB13, komm. til SKS 22, 335,25: Luther om det ...]

NB14:29, SKS 22, 361

NB14, komm. til SKS 22, 361,12: Apostelen Peders ...]

NB14, komm. til SKS 22, 364,21: Χstus har ...]

NB14, komm. til SKS 22, 390,17: selv Apostlene ...]

NB15, komm. til SKS 23, 28,1: I Prædiken ...]

NB15, komm. til SKS 23, 28,3: det Christelige ...]

NB15, komm. til SKS 23, 34,2: de Par Sider som paa ...]

NB15, komm. til SKS 23, 77,3: flyet af Alle]

NB15, komm. til SKS 23, 77,33: Svarer Luther: ved ...]

NB17, komm. til SKS 23, 201,25: den raaber ...]

NB18:71, SKS 23, 301

NB18:72

NB18:72, SKS 23, 302

NB18, komm. til SKS 23, 256,26: ere de faldne fra, ...]

NB18, komm. til SKS 23, 285,2: kunde nøies med ...]

NB18, komm. til SKS 23, 301,12: at Petrus og ...]

NB18, komm. til SKS 23, 301,35: Saa bliver Petrus ...]

NB18, komm. til SKS 23, 302,2: thi man maa frygte ...]

NB18, komm. til SKS 23, 302,14: Apostelen blev ...]

NB18, komm. til SKS 23, 321,14: Hvad har Peter ...]

NB18, komm. til SKS 23, 321,17: ikke forskudt, men ...]

NB19:14

NB19, komm. til SKS 23, 338,12: Petrus siger: til ...]

NB19, komm. til SKS 23, 344,9: De forlode Alle ...]

NB19, komm. til SKS 23, 344,9: selv Apostelen ...]

NB19, komm. til SKS 23, 357,30: ville tage sig alt ...]

NB19, komm. til SKS 23, 378m,2: min Faders Broder, ...]

NB20:18

NB20:108

NB20, komm. til SKS 23, 400,17: det at Peter ...]

NB20, komm. til SKS 23, 448,1: flyede Alle]

NB20, komm. til SKS 23, 450,16: de Ord af Peter ...]

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

NB20, komm. til SKS 23, 458,9: de byde endnu ...]

NB20, komm. til SKS 23, 458,11: at have fornegtet ...]

NB22:141, SKS 24, 176

NB22:142

NB23:159

NB23, komm. til SKS 24, 211,14: Da Χstus ...]

NB23, komm. til SKS 24, 237,21: Scriver tager ...]

NB23, komm. til SKS 24, 256,12: Rudelbach (i ...]

NB23, komm. til SKS 24, 259,1: Apostlene, der ...]

NB23, komm. til SKS 24, 283,14: Simon Peder]

NB23, komm. til SKS 24, 283,15: »kunde Du ...]

NB24:102

NB24, komm. til SKS 24, 383,16: som Peter sagde: ...]

NB24, komm. til SKS 24, 409,4: Simon Magus slaaes ...]

NB24, komm. til SKS 24, 412,23: »en ...]

NB25:97, SKS 24, 512

NB25, komm. til SKS 24, 510,1: Thema til ...]

NB26:45

NB26, komm. til SKS 25, 32,28: han blev virkelig ...]

NB26, komm. til SKS 25, 51,11: Jacob]

NB26, komm. til SKS 25, 51,12: Peder]

NB26, komm. til SKS 25, 51,12: Johannes]

NB26, komm. til SKS 25, 75,6: Ananias – ...]

NB26, komm. til SKS 25, 90,16: Peer eller Povel]

NB27, komm. til SKS 25, 159,5: At sidde paa tolv ...]

NB27, komm. til SKS 25, 194,28: saaledes Apostlene]

NB28:85

NB28, komm. til SKS 25, 279,29: Peter gik udenfor ...]

NB29, komm. til SKS 25, 302,2: den troeste ...]

NB29, komm. til SKS 25, 309,34: Christeligt hedder ...]

NB29, komm. til SKS 25, 348,20: Forjættelse for ...]

NB29, komm. til SKS 25, 368,14: Mindedage]

NB30:92

NB30:119, SKS 25, 482

NB30, komm. til SKS 25, 397,26: Hine 3000 der paa ...]

NB30, komm. til SKS 25, 459,13: Apostelen Peder]

NB30, komm. til SKS 25, 459,14: hans Fornegtelse]

NB30, komm. til SKS 25, 459,15: hans senere Liv]

NB30, komm. til SKS 25, 459,17: et Blik var ham nok]

NB30, komm. til SKS 25, 477,37: saa Martyr-Døden]

NB30, komm. til SKS 25, 478,4: Forfølgelse]

NB30, komm. til SKS 25, 482,5: Paven kalder sig ...]

NB30, komm. til SKS 25, 486,27: hans bekymrede ...]

NB31:45

NB31, komm. til SKS 26, 16,13: Discipelen, som ...]

NB31, komm. til SKS 26, 16,13: fanger paa een Gang ...]

NB31, komm. til SKS 26, 24,1: blev jo Apostlene ...]

NB31, komm. til SKS 26, 31,15: at frygte Gud mere ...]

NB31, komm. til SKS 26, 34,5: Viig bag mig Satan ...]

NB31, komm. til SKS 26, 34,9: Petrus]

NB31, komm. til SKS 26, 64,1: »Slaae Laaget ...]

NB31, komm. til SKS 26, 88,7: Det store ...]

NB31, komm. til SKS 26, 114,12: en Forjættelse ...]

NB32:16

NB32:87

NB32, komm. til SKS 26, 127,32: Naar Petrus ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,26: Guds Ord skal ...]

NB32, komm. til SKS 26, 158,1: »Viis mig ...]

NB32, komm. til SKS 26, 177,28: Peder]

NB33, komm. til SKS 26, 281,10: Peer og Povel]

NB35:25

NB35, komm. til SKS 26, 388,31: saaledes er jo paa ...]

NB35, komm. til SKS 26, 393,16: her er just ikke ...]

Papir 4:1, SKS 27, 31

Papir, komm. til SKS 27, 31,5: Pavens Primat ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,7: den Forklaring, som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,10: i en af sine ...]

Papir, komm. til SKS 27, 88,9: Kirke i ældre ...]

Papir, komm. til SKS 27, 93,20: Jødechristnene ...]

Papir, komm. til SKS 27, 95,35: vi ikke kunne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 96,7: den catholske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 113,6: Mth: 16, 19]

Papir, komm. til SKS 27, 113,12: Act 3, 16]

Papir, komm. til SKS 27, 113,13: Olshausen II Deel ...]

Papir, komm. til SKS 27, 113,14: hvorledes forenes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 250,15: Livets Fyrste]

Papir, komm. til SKS 27, 254,24: ikke eier Guld ...]

Papir 306

Papir, komm. til SKS 27, 297,19: at Nogen skulde ...]

Papir, komm. til SKS 27, 298,6: bitterligen angrede ...]

Papir, komm. til SKS 27, 300,11: i Menigheden ...]

Papir, komm. til SKS 27, 302,32: forarges han, som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 323,22: Peer og Povel]

Papir, komm. til SKS 27, 337,1: her i Guds Huus er ...]

Papir, komm. til SKS 27, 362,14: Vennen forandres, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 362,15: slumrer i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 423,4: ex cathedra]

Papir, komm. til SKS 27, 501,7: de 3 a 4 Themata ...]

Papir 424, SKS 27, 505

Papir, komm. til SKS 27, 505,12: »Der de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 505,13: »i det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 508,32: cfr. Luthers ...]

Papir, komm. til SKS 27, 526,21: Hjertekjenderen]

Papir, komm. til SKS 27, 562,40: et Par Fiskere ...]

Papir, komm. til SKS 27, 636,15: Aandens Gaver som ...]

Papir 564.a

Papir 579

Papir 579, SKS 27, 679

Papir, komm. til SKS 27, 665m,1: Nøgle-Peter]

Papir, komm. til SKS 27, 678,16: Χstus selv i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 678m,6: dette siger ...]

Papir, komm. til SKS 27, 687,11: Χstd. er just ...]

Brev, komm. til SKS 28, 158,13: Viig derfor bort ...]

Brev, komm. til SKS 28, 335,23: det Tilkommende i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 408,8: regula Detri]

·Peter af Amiens

DD, komm. til SKS 17, 264,26: det første ...]

·Peter den Store

SLV, komm. til SKS 6, 328,19: mishandle ... i ...]   +

·Peter Kaninstok

SLV, komm. til SKS 6, 43,13: Naar Kakkadue ...]

·Peter Schlemihl

EE2, komm. til SKS 3, 20,14: stikker dette ...]   +

·Peter Trimp

KM, komm. til SKS 14, 13,3: Hjem gik den tappre ...]

·Peter Valler

LA, »Udsigt over Indholdet«   +

·Peters svigermor

NB13, komm. til SKS 22, 283,21: Christus hjalp ...]

·Petersen

LA, »De tvende Tidsaldere«, SKS 8, 94   +

·Petersen, A.

Brev, komm. til SKS 28, 374,9: Schmidt]

·Petersen, Andreas

NB26, komm. til SKS 25, 79m,9: den Bændelorm ...]

·Petersen, August

NB23:220, SKS 24, 314   +

·Petersen, Carl Ludvig

Not5, komm. til SKS 19, 188,1: Nyhavn 282 ...]

·Petersen, Carl Nicolai

Not6, komm. til SKS 19, 199,22: I Holstebro var ...]

·Petersen, Emilie Frederike

Not5, komm. til SKS 19, 188,1: Nyhavn 282 ...]

·Petersen, Frederik

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 658

·Petersen, Frederik Christian

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 135   +

·Petersen, J.N.

NB15, komm. til SKS 23, 43,3: Eugen Süe ...]   +

·Petersen, L.B.

Not4, komm. til SKS 19, 125,28: Marthensen]

·Petersen, Lauritz Vilhelm

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 126   +

·Petersen, Niels Matthias

DD, komm. til SKS 17, 281,26: En Kjæmper for ...]   +

·Petersen, R.

Brev, komm. til SKS 28, 351,15: Faktor Schou]

·Petersen, Teddy

FQA, komm. til SKS 14, 9,5: gjennem dette Blad, ...]   +

·Peterskirken

Papir 4:1, SKS 27, 34

·Petit, mselle

Brev, komm. til SKS 28, 13,17: Ferdinand skriver ...]

·Petrarca, Francesco

SLV, komm. til SKS 6, 310,24: Petrarcas Ord ...]   +

·Petronius, Cajus Arbiter

IC, komm. til SKS 12, 46,22: mundus, qvi vult ...]   +

·Petrus, se Peter

 

·Petrus Minor

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 137   +

·Peutinger, Konrad

Papir 1:1, SKS 27, 18

·Peyrère, Isaac de la

Not1:6, SKS 19, 23   +

·Pezza, Michael

Papir 97:1   +

·Pfeffinger, Degenhard

Papir 1:1, SKS 27, 12

·Pfeffinger, Johann

AA, komm. til SKS 17, 33,36: den synergistiske ...]   +

·Pfeiffer, A.

NB20, komm. til SKS 23, 432,11: Man har sagt: den ...]

·Pfitzer, Johann Nikolaus

Not2, komm. til SKS 19, 90,8: Andre gjøre ...]

·Pfizer, Gustav

BB:12, SKS 17, 101   +

·Phaëthon

EE1, komm. til SKS 2, 349,18: styre Solvognen ...]

·Phalaris

NB25:47, SKS 24, 468   +

·Phaleas

Not13, komm. til SKS 19, 390,10: 2d Bog indeholder ...]

·Pharao

KM, »Kjøbenhavns flyvende Post ...«, SKS 14, 16

·Pharnakes fra Pontus

EE1, komm. til SKS 2, 86,28: veni – vidi ...]

·Phavorinus

BI, note

·Pheidippides, se Philippides

 

·Phidias

DD:10, SKS 17, 220

·Philemon

NB12, komm. til SKS 22, 176,1: den Scene hos ...]   +

·Philine

JJ:273   +

·Philip II

Not5, komm. til SKS 19, 187,8: Solen aldrig gaaer ...]

·Philipp af Schaumburg

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]   +

·Philipp I

Papir, komm. til SKS 27, 18,5: pag. 269. Man ...]

·Philipp, Rasmus

Papir, komm. til SKS 27, 191,30: Winthers Raket]   +

·Philippi, Friedrich

EE1, komm. til SKS 2, 142,2: fransk Statsmand ...]   +

·Philippides

PS, komm. til SKS 4, 302,18: hiin Barbeer i ...]   +

·Philips

SLV, komm. til SKS 6, 227,31: thi Rygtet sagde, ...]   +

·Philipsen, Philip Gerson

BI, »titelblad«, SKS 1, 61   +

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 145

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 146

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 58

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 63

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 64

BA, tekstredegørelse, SKS K4, 320

F, tekstredegørelse, SKS K4, 543

F, tekstredegørelse, SKS K4, 549

F, komm. til SKS 4, 477,26: hvad det er Tiden ...]

F, komm. til SKS 4, 493,17: Biskop Mynsters ...]

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 19

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 20

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 21

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 22

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 24

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 25

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 26

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 27

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 28

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 30

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 31

3T43, »titelblad«, SKS 5, 59

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 61

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 68

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 70

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 77

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 79

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 80

4T43, »titelblad«, SKS 5, 109

4T43, tekstredegørelse, SKS K5, 123

4T43, tekstredegørelse, SKS K5, 130

4T43, tekstredegørelse, SKS K5, 131

4T43, tekstredegørelse, SKS K5, 132

2T44, »titelblad«, SKS 5, 179

2T44, tekstredegørelse, SKS K5, 181

2T44, tekstredegørelse, SKS K5, 190

2T44, tekstredegørelse, SKS K5, 191

3T44, »titelblad«, SKS 5, 227

3T44, tekstredegørelse, SKS K5, 227

3T44, tekstredegørelse, SKS K5, 230

3T44, tekstredegørelse, SKS K5, 235

3T44, tekstredegørelse, SKS K5, 236

4T44, »titelblad«, SKS 5, 285

4T44, tekstredegørelse, SKS K5, 287

4T44, tekstredegørelse, SKS K5, 311

TTL, tekstredegørelse, SKS K5, 403

AE, komm. til SKS 7, 245,16: De pseudonyme ...]

LA, tekstredegørelse

OTA, tekstredegørelse

LF, tekstredegørelse

TAF, tekstredegørelse

FV, komm. til SKS 13, 11,11: bliver han da ...]

FV, komm. til SKS 13, 15,13: 18 opbyggelige Taler]

FV, komm. til SKS 13, 18,9: hvilket jeg ikke ...]

AAS, komm. til SKS 14, 46,31: Bogen har kostet ...]

AAS, komm. til SKS 14, 46,57: dog ikke fulde 9 Mk.]

PMH, tekstredegørelse, SKS K15, 73

PMH, komm. til SKS 15, 64,8: jeg nemlig havde ...]

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 33

SFV, komm. til SKS 16, 11,9: som jeg ikke ...]

SFV, komm. til SKS 16, 15,19: samt 18 opbyggelige ...]

BN, tekstredegørelse, SKS K16, 111

JJ, komm. til SKS 18, 151,1: Philostratus ... p. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 157,5: Trendlenburg]

JJ, komm. til SKS 18, 205,25: Martensens ...]

JJ, komm. til SKS 18, 206,9: Feuerbach ...]

JJ, komm. til SKS 18, 217,6: Fenelons ...]

JJ, komm. til SKS 18, 220,28: Pastor Grundtvig]

JJ, komm. til SKS 18, 229,15: skriver om Hamlet ...]

NB2, komm. til SKS 20, 185,33: Jeg staaer i ...]

NB6, komm. til SKS 21, 44,7: 2det Oplag af Enten ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 616

Papir, komm. til SKS 27, 276,18: cfr Rosenkrantz ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 702

Brev 221 til Luno, Bianco

Brev , SKS 28, 347

Brev 228 fra Philipsen, P.G.

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 431

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 432

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 437

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 438

Brev, komm. til SKS 28, 339,16: til Hr Boghandler ...]

Brev, komm. til SKS 28, 340,27: Reitzels Forlag]

Brev, komm. til SKS 28, 345,25: kun er Talen om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 345,27: Hvad Enten – ...]

Brev, komm. til SKS 28, 346,2: Reitzel]

Brev, komm. til SKS 28, 346,6: Deres Bud paa Enten ...]

Brev, komm. til SKS 28, 346,15: 550rd ... betales ...]

Brev, komm. til SKS 28, 347,15: for 2det Oplag af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 347,23: P G Philipsen]

Brev, komm. til SKS 28, 347,25: Høistærede]

Brev, komm. til SKS 28, 347,27: 1½ Aars ...]

Brev, komm. til SKS 28, 348,3: 700 Rdl.]

Brev, komm. til SKS 28, 348,3: hvad De jo selv ...]

Brev, komm. til SKS 28, 348,12: De smiler over min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 348,26: P G Philipsen]

Brev, komm. til SKS 28, 349,2: Høistærede]

Brev, komm. til SKS 28, 349,4: Naar De ikke vil, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 349,6: »uden ...]

Brev, komm. til SKS 28, 349,6: Deres ...]

Brev , SKS 28, 415

Brev, komm. til SKS 28, 415,9: Hvilken Mængde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 415,15: Boghandler ...]

·Philolaos

Not14:1, SKS 19, 425   +

·Philon fra Larisa

Not13:33   +

·Philostratus

NB25:42, SKS 24, 463

·Philostratus den Ældre, se Philostratus, Flavius

 

·Philostratus, Atheneren, se Philostratus, Flavius

 

·Philostratus, Flavius

G, »motto«, SKS 4, 8   +

·Phister, Joachim Ludvig

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 75   +

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 233

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 270

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 45

EE1, komm. til SKS 2, 233,7: Phister]

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 40

DBD, »Fædrelandet · 30. ...«, SKS 14, 130

DBD, komm. til SKS 14, 130,80: Phister]

BN, tekstredegørelse, SKS K16, 110

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 127

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 128

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 129

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 132

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 133

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 134

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 137

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 139

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 141

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 142

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 143

PCS, tekstredegørelse

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 138

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 139

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 140

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 141

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 143

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 144

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 145

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 146

PCS, komm. til SKS 16, 127,1: Hr Phister]

PCS, komm. til SKS 16, 127,2: Captain Scipio (i ...]

PCS, komm. til SKS 16, 132,5: Efter hvad mig er ...]

PCS, komm. til SKS 16, 132,7: Videre er mig ...]

PCS, komm. til SKS 16, 135,3: Capt. S. er en tyk, ...]

PCS, komm. til SKS 16, 135,22: Han bøier sig ...]

PCS, komm. til SKS 16, 135,27: Han tager sin ...]

PCS, komm. til SKS 16, 135,31: Elskværdigt ...]

PCS, komm. til SKS 16, 136,21: En elskværdig ...]

PCS, komm. til SKS 16, 137,8: Først kommer ...]

PCS, komm. til SKS 16, 137,17: han trækker det ...]

PCS, komm. til SKS 16, 137,20: Han passerer nu ...]

PCS, komm. til SKS 16, 139,34: Altsaa Capt. S. er ...]

PCS, komm. til SKS 16, 140,8: Deraf den idelige ...]

BB, komm. til SKS 17, 120,7: Pretiosa 4de Act, ...]

JJ, komm. til SKS 18, 270,26: den gl. Souffleur]

NB12:133, SKS 22, 223

NB12, komm. til SKS 22, 223,6: det om Phister]

NB26:21, SKS 25, 29

NB26, komm. til SKS 25, 29,12: Phister]

Papir 386

Papir, komm. til SKS 27, 459,30: at saa Phister fik ...]

Papir, komm. til SKS 27, 471,7: Productiviteten fra ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 11

Brev , SKS 28, 109

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 135

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 136

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 138

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 139

Brev, komm. til SKS 28, 108,14: Høistærede]

Brev, komm. til SKS 28, 108,15: denne lille Opsats]

Brev, komm. til SKS 28, 109,10: Skuespiller Phister]

Brev, komm. til SKS 28, 110,3: den Kunstner, hvis ...]

Brev, komm. til SKS 28, 406,16: Saaledes ...]

Ded 119

Ded, komm. til SKS 28, 523,13: Reflexionens og ...]

Ded, Introduktion

·Phister, Louise

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 145   +

·Phizer, Gustav

BB:39

·Phokylides

NB32:92

·Photin

Not10:9, SKS 19, 294

·Photius

Not11, komm. til SKS 19, 335,9: Pythagoræerne ...]

·Phrase

DD:208, SKS 17, 281   +

·Phrokys

Brev, komm. til SKS 28, 470,15: den Drage der ...]

·Phrynichus

Not12:11

·Phædria

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 274

·Picus

Papir, komm. til SKS 27, 14,4: pag. 149. 150. ...]

·Pierrot

EE1, komm. til SKS 2, 113,34: op at slaaes]   +

·Piig, Laust

Brev, komm. til SKS 28, 51,9: Datter og Svigesøn]   +

·Pilatus, Pontius

EE1, komm. til SKS 2, 22,3: vadske sine Hænder]   +

EE1, komm. til SKS 2, 214,25: hiin evige Jøde]

EE2, »Ultimatum«, SKS 3, 323

EE2, komm. til SKS 3, 80,27: vadsker sine ...]

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 141

FB, komm. til SKS 4, 141,34: løbe til Herodes ...]

PS, »Capitel V«, SKS 4, 305

PS, komm. til SKS 4, 239,7: see, hvilket Menneske]

PS, komm. til SKS 4, 260,24: Herskerens Pallads]

PS, komm. til SKS 4, 262,16: vaske sine Hænder]

PS, komm. til SKS 4, 305,31: hiin store ...]

3T44, komm. til SKS 5, 266,32: hvad er Sandhed]

3T44, komm. til SKS 5, 271,8: den Ustadighed, der ...]

4T44, komm. til SKS 5, 329,23: korsfæstet; ...]

SLV, komm. til SKS 6, 120,1: nu vadsker jeg mine ...]

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 104

AE, »Den subjektive Sandhed, ...«, SKS 7, 209

AE, komm. til SKS 7, 104,16: at rende fra ...]

AE, komm. til SKS 7, 172,20: korsfæst]

AE, komm. til SKS 7, 179,17: Pilati Spørgsmaal]

AE, komm. til SKS 7, 209,28: Havde Pilatus ikke ...]

AE, komm. til SKS 7, 209,32: saa var ikke hans ...]

AE, komm. til SKS 7, 210,1: ved at vadske sine ...]

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 197

OTA, »Lidelsernes Evangelium. III«, SKS 8, 353

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Pilatus]

OTA, komm. til SKS 8, 325,21: hans Rige var netop ...]

OTA, komm. til SKS 8, 325,23: bar kun Purpuret ...]

OTA, komm. til SKS 8, 353,6: Pilatus sagde: see ...]

OTA, komm. til SKS 8, 353,9: Pilatus vilde ...]

OTA, komm. til SKS 8, 377,13: Landshøvdingen]

KG, »IV. Vor Pligt at elske de ...«, SKS 9, 157

KG, komm. til SKS 9, 101,16: »hvad er ...]

KG, komm. til SKS 9, 115,11: under Spot og Haan ...]

KG, komm. til SKS 9, 157,35: Han, der til ...]

KG, komm. til SKS 9, 169,15: Dit Blod skulde ...]

CT, »Taler ved Altergang om ...«, SKS 10, 298

CT, komm. til SKS 10, 84,36: skulde raabes ...]

CT, komm. til SKS 10, 85,9: kunde sikkre sig ...]

CT, komm. til SKS 10, 185,15: see hvilket ...]

CT, komm. til SKS 10, 273,17: Hans Blod komme ...]

CT, komm. til SKS 10, 296,28: Han skal hilses ...]

CT, komm. til SKS 10, 296,29: Han skal flokke ...]

CT, komm. til SKS 10, 296,32: faae Udseende af, ...]

CT, komm. til SKS 10, 296,33: Rettergang]

CT, komm. til SKS 10, 297,19: Landshøvding]

CT, komm. til SKS 10, 298,7: ikke vadske vore ...]

CT, komm. til SKS 10, 298,25: selv om vi ere af ...]

CT, komm. til SKS 10, 298,36: Pilatus forraader ...]

TSA, »Har et Menneske Lov til at ...«, SKS 11, 68

TSA, komm. til SKS 11, 66,4: at Han først ...]

TSA, komm. til SKS 11, 68,13: Pilatus: at ...]

TSA, komm. til SKS 11, 69,5: korsfæst, ...]

TSA, komm. til SKS 11, 69,7: Han sagde sig selv ...]

TSA, komm. til SKS 11, 70,20: »mene I, at ...]

YTS, komm. til SKS 11, 254,21: hudflettet]

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 200

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 201

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 202

IC, komm. til SKS 12, 52,22: »see hvilket ...]

IC, komm. til SKS 12, 67,28: vender Folket ...]

IC, komm. til SKS 12, 88,6: »see hvilket ...]

IC, komm. til SKS 12, 89,30: at bespotte, ...]

IC, komm. til SKS 12, 113,11: hudflettet]

IC, komm. til SKS 12, 141,30: med Tornekronen ...]

IC, komm. til SKS 12, 170,15: Guds eenbaarne ...]

IC, komm. til SKS 12, 173,21: see hvilket ...]

IC, komm. til SKS 12, 177,22: Jøderne til ...]

IC, komm. til SKS 12, 178,30: at der samtidigen ...]

IC, komm. til SKS 12, 200,10: hvad er Sandhed]

IC, komm. til SKS 12, 200,11: Pilatus]

IC, komm. til SKS 12, 200,20: mit Rige er ikke ...]

IC, komm. til SKS 12, 200,22: jeg er dertil ...]

IC, komm. til SKS 12, 200,25: Pilati]

TS, komm. til SKS 13, 83,10: dette Folk, der vil ...]

TS, komm. til SKS 13, 86,15: anklaget, dømt!]

TS, komm. til SKS 13, 86,18: Saa var der en ...]

TS, komm. til SKS 13, 86,20: ikke forsømte ...]

TS, komm. til SKS 13, 105,26: Folkets Stemme er ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 153,11: Du har tilhørt ...]

Oi7, »»Først Guds ...«, SKS 13, 290

Oi7, komm. til SKS 13, 290,1: »Først ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 290,22: render fra Herodes ...]

DBD, komm. til SKS 14, 132,56: et Rige af denne ...]

SBM, komm. til SKS 14, 141,41: Jesus Christus ...]

BOA, komm. til SKS 15, 236,1: grib Øieblikket; ...]

DS, »I. At blive ædru«, SKS 16, 166

DS, komm. til SKS 16, 166,29: render (...) fra ...]

DS, komm. til SKS 16, 223,10: mit Rige er ikke ...]

DS, komm. til SKS 16, 225,1: Han staaer for sine ...]

DS, komm. til SKS 16, 225,1: anklaget]

DS, komm. til SKS 16, 225,1: dømt]

DS, komm. til SKS 16, 225,1: hudstrøgen]

DS, komm. til SKS 16, 225,2: iført al mulig ...]

DS, komm. til SKS 16, 225,2: bespyttet]

DS, komm. til SKS 16, 225,5: jeg er dog en Konge]

DS, komm. til SKS 16, 225,11: Landshøvdingen ...]

DS, komm. til SKS 16, 225,18: Folket har ...]

AA, komm. til SKS 17, 49,31: d. evige Jøde]

CC:1, SKS 17, 148

CC:1, SKS 17, 150

CC:6, SKS 17, 175

CC, komm. til SKS 17, 175,15: apud P. P.]

DD:37.a

DD, komm. til SKS 17, 218,25: Pharisæerne og ...]

DD, komm. til SKS 17, 235m,3: han ... enig med ...]

EE, komm. til SKS 18, 8,15: i samme Forhold til ...]

EE, komm. til SKS 18, 8,20: den evige Jøde]

FF:106

FF, komm. til SKS 18, 96,13: Pilatus: hvad er ...]

FF, komm. til SKS 18, 98,10: korsfæst ham, ...]

Not1, komm. til SKS 19, 39m,4: Tacitus]

NB2, komm. til SKS 20, 177,13: da Jøderne ...]

NB2, komm. til SKS 20, 184,35: Landshøvdinger]

NB2, komm. til SKS 20, 211,31: Mængden ...]

NB2, komm. til SKS 20, 221,29: mit Blod komme ...]

NB2, komm. til SKS 20, 229,6: ...]

NB3, komm. til SKS 20, 277,16: da der raabtes ...]

NB5:50

NB5, komm. til SKS 20, 376,34: see hvilket Msk.]

NB5, komm. til SKS 20, 381,4: Folket raabte: ...]

NB5, komm. til SKS 20, 387,31: det høieste ...]

NB5, komm. til SKS 20, 393,12: Pilatus var ... en ...]

NB5, komm. til SKS 20, 405,4: ecce homo]

NB7, komm. til SKS 21, 95,2: da der raabtes: ...]

NB10:81

NB10:81, SKS 21, 299

NB10:162

NB10, tekstredegørelse, SKS K21, 226

NB10, komm. til SKS 21, 298,29: Det Ord af Pilatus: ...]

NB10, komm. til SKS 21, 298,30: da han sagde: see ...]

NB10, komm. til SKS 21, 298,30: Χstus som er ...]

NB10, komm. til SKS 21, 299,5: Koltoff idag (i en ...]

NB10, komm. til SKS 21, 336,31: Pilatus Hustrue ...]

NB10, komm. til SKS 21, 336,33: hvis han ikke ...]

NB11, komm. til SKS 22, 38,16: Johannes kalder ham: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 258,31: Barrabas (...) ...]

NB13, komm. til SKS 22, 291,7: naar man staaer ...]

NB13, komm. til SKS 22, 291,18: han siger sig at ...]

NB13, komm. til SKS 22, 337,32: hiin evige Jøde ...]

NB14:94

NB14, komm. til SKS 22, 401,20: Χsti ...]

NB15, komm. til SKS 23, 41,27: Den krævede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 77,3: hudflettet]

NB15, komm. til SKS 23, 77,3: forhaanet, bespyttet]

NB19:7, SKS 23, 334

NB19, komm. til SKS 23, 334,6: Pilatus jo ogsaa ...]

NB19, komm. til SKS 23, 334,7: korsfæste ...]

NB19, komm. til SKS 23, 344m,2: forhaanet, ...]

NB20:35

NB20:155

NB20, komm. til SKS 23, 411,17: Nu declamerer ...]

NB20, komm. til SKS 23, 411,24: Pilatus]

NB20, komm. til SKS 23, 474,31: at rende fra ...]

NB20, komm. til SKS 23, 485,4: at raabe korsfæst]

NB21:26

NB21, tekstredegørelse, SKS K24, 12

NB23:202

NB23, komm. til SKS 24, 301,8: frygtede man, at ...]

NB23, komm. til SKS 24, 301,9: Pilatus frygtede ...]

NB23, komm. til SKS 24, 301,13: Χstus intet ...]

NB23, komm. til SKS 24, 316,23: være af ...]

NB24, komm. til SKS 24, 369,22: Tiber var som ...]

NB24, komm. til SKS 24, 402,2: Dommen lyder: jeg ...]

NB25:80

NB25:85, SKS 24, 502

NB25, tekstredegørelse, SKS K24, 563

NB25, komm. til SKS 24, 495,30: han gik til ...]

NB25, komm. til SKS 24, 495,33: som ...]

NB25, komm. til SKS 24, 502,6: Pilatus ... hvad ...]

NB26, komm. til SKS 25, 63,7: være af Sandheden]

NB28:68

NB28:97

NB28, komm. til SKS 25, 271,23: »Jeg finder ...]

NB28, komm. til SKS 25, 286,5: Pilatus]

NB29, komm. til SKS 25, 301,30: de Tusinde haane, ...]

NB29, komm. til SKS 25, 365,4: mit Rige er ikke af ...]

NB30, komm. til SKS 25, 431,27: »see ...]

NB30, komm. til SKS 25, 451,31: Hvad er Sandhed?]

NB32, komm. til SKS 26, 144,27: sige: jeg er dog ...]

NB32, komm. til SKS 26, 149,3: see hvilket Msk]

NB32, komm. til SKS 26, 154,10: Χsti Rige ...]

NB32, komm. til SKS 26, 201,23: Jødernes, som ...]

NB33:53, SKS 26, 299

NB33, komm. til SKS 26, 249,31: Christd. er et ...]

NB33, komm. til SKS 26, 299,2: Som han lige ...]

NB34, komm. til SKS 26, 335,10: Guds Rige er ikke ...]

Papir 4:1, SKS 27, 29

Papir, komm. til SKS 27, 29,3: indføres ...]

Papir, komm. til SKS 27, 34,10: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 61,35: Hugo Grotius ...]

Papir, komm. til SKS 27, 104,35: omtrent fra det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 134,22: den evige Jøde]

Papir, komm. til SKS 27, 185,21: Jøderne (??) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 208,10: Fortvivlelsens Tid ...]

Papir, komm. til SKS 27, 215,34: See hvilket Msk.]

Papir, komm. til SKS 27, 226,3: Hvad er Sandhed]

Papir, komm. til SKS 27, 301,12: vadsker sine ...]

Papir, komm. til SKS 27, 361,21: hvem en romersk ...]

Papir, komm. til SKS 27, 361,29: han som kalder sig ...]

Papir, komm. til SKS 27, 507,19: Barrabas]

Papir, komm. til SKS 27, 534,1: dette Rige ikke er ...]

Papir, komm. til SKS 27, 660,15: et Rige som ikke ...]

·Piliatoris, Johannes, se Doltz, Johann

 

·Pindar

BA, komm. til SKS 4, 450,15: hændte ...]   +

·Pinehas

SLV, komm. til SKS 6, 169,16: nidkjær for sig ...]

·Pipin

JJ:104, SKS 18, 173   +

·Piræus

PS, komm. til SKS 4, 302,18: hiin Barbeer i ...]   +

·Pisistrat

EE2, komm. til SKS 3, 303,3: en Forfatter fra ...]   +

·Pitt, William

JJ:504, SKS 18, 308   +

·Pittakos

SLV, komm. til SKS 6, 301,15: kun var 5 Vise ...]

·Pius IV

Not1, komm. til SKS 19, 81,22: Cathec: Rom:]   +

·Pius V

Not1:8.g   +

·Pius VII

SLV, komm. til SKS 6, 44,28: Paven ... Kronen paa ...]

·Pius XII

EE1, komm. til SKS 2, 321,34: Madonnas Himmelfart]

·Pius, Antonius

DD, komm. til SKS 17, 253,13: Justinus Martyr]   +

·Planché, James Robinson

AA, komm. til SKS 17, 11,15: en Webersk Melodi]

·Platon

BI, »Theses«, SKS 1, 65   +

BI, »Indhold«, SKS 1, 67

BI, »Opfattelsens Muliggjørelse«, SKS 1, 75

BI, »Opfattelsens Muliggjørelse«, SKS 1, 77

BI, »Xenophon«, SKS 1, 78

BI, »Xenophon«, SKS 1, 80

BI, »Xenophon«, SKS 1, 84

BI, »Xenophon«, SKS 1, 85

BI, »Xenophon«, SKS 1, 86

BI, »Plato«

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 91

BI, »Plato«, SKS 1, 92

BI, »Plato«, SKS 1, 93

BI, »Plato«, SKS 1, 96

BI, »Plato«, SKS 1, 99

BI, »Plato«, SKS 1, 102

BI, »Plato«, SKS 1, 107

BI, »Plato«, SKS 1, 108

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 114

BI, »Plato«, SKS 1, 115

BI, »Plato«, SKS 1, 117

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 123

BI, »Plato«, SKS 1, 131

BI, »Plato«, SKS 1, 134

BI, »Plato«, SKS 1, 137

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 139

BI, »Plato«, SKS 1, 142

BI, »Plato«, SKS 1, 144

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 151

BI, »Plato«, SKS 1, 152

BI, »Plato«, SKS 1, 153

BI, »Plato«, SKS 1, 154

BI, »Plato«, SKS 1, 158

BI, »Plato«, SKS 1, 159

BI, »Plato«, SKS 1, 161

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 170

BI, »Plato«, SKS 1, 171

BI, »Plato«, SKS 1, 172

BI, »Plato«, SKS 1, 173

BI, »Plato«, SKS 1, 174

BI, »Plato«, SKS 1, 175

BI, »Plato«, SKS 1, 176

BI, »Plato«, SKS 1, 177

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 179

BI, »Aristophanes«

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 180

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 182

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 195

BI, »Aristophanes«

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 204

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 205

BI, »Opfattelsens ...«

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 208

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 209

BI, »Socrates' Domfældelse«

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 217

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 218

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 227

BI, »Socrates' Domfældelse«

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 236

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 245

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 251

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 252

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 259

BI, »Hegels Opfattelse af Socrates«, SKS 1, 266

BI, »Hegels Opfattelse af Socrates«, SKS 1, 267

BI, »Orienterende Betragtninger«, SKS 1, 286

BI, »Ironiens verdenshistoriske ...«, SKS 1, 304

BI, »Solger«, SKS 1, 344

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 120

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 142

BI, komm. til SKS 1, 89,5: Plato]

BI, Bibliografi

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 405

EE1, komm. til SKS 2, 19,2: Myson ... Antal ...]

EE1, komm. til SKS 2, 34,27: Livet er en Strøm]

EE1, komm. til SKS 2, 130,20: takker Guderne ...]

EE1, komm. til SKS 2, 228,3: behaget Guderne ...]

EE1, komm. til SKS 2, 288,33: Neo-Platonikerne ...]

EE1, komm. til SKS 2, 405,21: Phædrus om Elskov]

EE1, komm. til SKS 2, 430,28: en Slægt paa ...]

EE2, komm. til SKS 3, 160,29: det platoniske ...]

EE2, komm. til SKS 3, 202,23: bære disse ...]

EE2, komm. til SKS 3, 295,31: Manden ...]

EE2, komm. til SKS 3, 303,3: en Forfatter fra ...]

EE2, komm. til SKS 3, 303,26: indvies i de store ...]

G, komm. til SKS 4, 9,12: hvad ...]

G, komm. til SKS 4, 25,16: Den græske ...]

G, komm. til SKS 4, 37,21: Socrates ... Typhon]

G, komm. til SKS 4, 54,28: selv har været ...]

G, komm. til SKS 4, 57,16: et græsk Symposium]

FB, note

FB, note

FB, komm. til SKS 4, 119,9: det guddommelige ...]

FB, komm. til SKS 4, 123,15: kun den ... i ...]

FB, komm. til SKS 4, 136,26: Giftbægeret]

FB, komm. til SKS 4, 138,10: Sommerfuglen ...]

FB, komm. til SKS 4, 173,30: Aristoteles siger ...]

FB, komm. til SKS 4, 204,22: Socrates ... Hans ...]

FB, komm. til SKS 4, 205,24: da Socrates ... er ...]

FB, komm. til SKS 4, 210,14: man kan end ikke ...]

FB, komm. til SKS 4, 210,19: Και ...]

PS, »Capitel I«, SKS 4, 219

PS, »Capitel I«, SKS 4, 221

PS, »Capitel II«, SKS 4, 231

PS, »Capitel IV«, SKS 4, 262

PS, »Mellemspil«, SKS 4, 280

PS, note

PS, komm. til SKS 4, 216,8: Aristoteles ...]

PS, komm. til SKS 4, 217,29: neppe nok det ...]

PS, komm. til SKS 4, 218,8: det socratiske ...]

PS, komm. til SKS 4, 218,12: den Vanskelighed, ...]

PS, komm. til SKS 4, 219,5: Han var og blev ...]

PS, komm. til SKS 4, 219,12: den Halvhed ...]

PS, komm. til SKS 4, 219,13: den Gjerning ...]

PS, komm. til SKS 4, 219,15: om han end forekom ...]

PS, komm. til SKS 4, 221,1: Prodikos]

PS, komm. til SKS 4, 221,2: en Plato i ...]

PS, komm. til SKS 4, 221,18: hvad Socrates ...]

PS, komm. til SKS 4, 221,27: Klitophon (...) ...]

PS, komm. til SKS 4, 228,9: Minos, Æachus og ...]

PS, komm. til SKS 4, 229,9: som de gjorde det ...]

PS, komm. til SKS 4, 231,24: bankede mit Hjerte ...]

PS, komm. til SKS 4, 231,25: og kunde min ...]

PS, komm. til SKS 4, 233,21: vel fandt den ...]

PS, komm. til SKS 4, 237,23: ikke hiin ...]

PS, komm. til SKS 4, 237,26: seende bort fra den ...]

PS, komm. til SKS 4, 238,13: den lette ...]

PS, komm. til SKS 4, 242,24: han var ...]

PS, komm. til SKS 4, 243,16: det i den hele ...]

PS, komm. til SKS 4, 244,3: ældre ...]

PS, komm. til SKS 4, 244,7: Protagoras (...) Alt ...]

PS, komm. til SKS 4, 244,13: staaer (...) stille ...]

PS, komm. til SKS 4, 254,32: al Synd er Uvidenhed]

PS, komm. til SKS 4, 263,1: hiin ivrigt ...]

PS, komm. til SKS 4, 273,1: gjentagende ... det ...]

PS, komm. til SKS 4, 273,14: § 1 Tilblivelse]

PS, komm. til SKS 4, 280,7: Plato – ...]

PS, komm. til SKS 4, 282,27: At den umiddelbare ...]

PS, komm. til SKS 4, 289,2: hvad Oldtiden ...]

BA, »Caput III«, SKS 4, 385

BA, »Caput III«, SKS 4, 386

BA, »Caput III«, SKS 4, 391

BA, note

BA, note

BA, note

BA, komm. til SKS 4, 310,3: Socrates]

BA, komm. til SKS 4, 319,2: At Tænkningen ...]

BA, komm. til SKS 4, 323,26: Det, Socrates ...]

BA, komm. til SKS 4, 324,9: hvad Aristoteles ...]

BA, komm. til SKS 4, 326,9: al antik Ethik ...]

BA, komm. til SKS 4, 327,11: Schleiermachers ...]

BA, komm. til SKS 4, 329,2: græsk talt, ...]

BA, komm. til SKS 4, 364,11: hos Hegel ...]

BA, komm. til SKS 4, 373,31: Xenophon]

BA, komm. til SKS 4, 374,11: Socrates ...]

BA, komm. til SKS 4, 385,9: Plato]

BA, komm. til SKS 4, 385,10: Øieblikket]

BA, komm. til SKS 4, 385,14: Øieblikket ...]

BA, komm. til SKS 4, 385,23: bekæmpes i ...]

BA, komm. til SKS 4, 385,24: Gorgias]

BA, komm. til SKS 4, 385,27: flere Dialoger]

BA, komm. til SKS 4, 386,26: το ...]

BA, komm. til SKS 4, 386,28: ...]

BA, komm. til SKS 4, 388,22: bestemmer Tiden ...]

BA, komm. til SKS 4, 388,28: et ...]

BA, komm. til SKS 4, 389,24: den ophævede ...]

BA, komm. til SKS 4, 393,5: den platoniske ...]

BA, komm. til SKS 4, 393,9: den philosophiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 408,27: Plato etsteds ...]

BA, komm. til SKS 4, 423,7: hvad Socrates ...]

BA, komm. til SKS 4, 437,6: forstaaet paa ...]

BA, komm. til SKS 4, 445,34: Beundring ...]

BA, komm. til SKS 4, 452,2: Øieblikket]

BA, komm. til SKS 4, 453,14: Græcitetens ...]

BA, komm. til SKS 4, 457,36: Socrates ...]

BA, komm. til SKS 4, 458,33: Socrates siger i ...]

F, komm. til SKS 4, 468,4: den græske ...]

F, komm. til SKS 4, 481,27: en af de syv Vise ...]

F, komm. til SKS 4, 506,27: den pythagoriske ...]

F, komm. til SKS 4, 516,35: jeg veed ... hvad ...]

3T43, komm. til SKS 5, 65,9: Hvad er ... ældre ...]

3T43, komm. til SKS 5, 66,2: ogsaa Hedningen ...]

4T43, komm. til SKS 5, 162,34: Den, der eier det ...]

4T44, komm. til SKS 5, 344,17: stirre i Skyerne ...]

4T44, komm. til SKS 5, 372,16: har Du aldrig talet ...]

TTL, tekstredegørelse, SKS K5, 401

TTL, komm. til SKS 5, 399,15: al dybere ...]

TTL, komm. til SKS 5, 418,5: den Vise havde en ...]

TTL, komm. til SKS 5, 423,1: Kjærlighed er ...]

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 38

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 48

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 57

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 63

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 323

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 339

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 408

SLV, komm. til SKS 6, 15,1: In vino veritas]

SLV, komm. til SKS 6, 17,21: At erindre er ...]

SLV, komm. til SKS 6, 30,4: Kun i græsk Stiil ...]

SLV, komm. til SKS 6, 35,9: afbrydes af Hikke]

SLV, komm. til SKS 6, 38,2: Eros i græsk ...]

SLV, komm. til SKS 6, 38,29: med Plato, at man ...]

SLV, komm. til SKS 6, 39,5: Aristophanes taler ...]

SLV, komm. til SKS 6, 48,4: hvad Plato ... har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 52,32: hiint fine Smiil, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 52,34: Aristophanes har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 56,7: Aristoteles]

SLV, komm. til SKS 6, 57,16: Selv Plato og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 57,25: takker Plato Guderne ...]

SLV, komm. til SKS 6, 97,26: ...]

SLV, komm. til SKS 6, 108,12: i guddommelig Vanvid]

SLV, komm. til SKS 6, 112,21: altid det Samme og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 153,24: det græske ...]

SLV, komm. til SKS 6, 161,24: Mening i dem alle, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 191,5: hævner sig paa ...]

SLV, komm. til SKS 6, 294,20: Socrates siger ...]

SLV, komm. til SKS 6, 301,14: Periander fra ...]

SLV, komm. til SKS 6, 301,15: kun var 5 Vise ...]

SLV, komm. til SKS 6, 323,24: Plato og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 339,31: efter en af Platos ...]

SLV, komm. til SKS 6, 385,12: Socrates derimod ...]

SLV, komm. til SKS 6, 386,7: besynderligt nok ...]

SLV, komm. til SKS 6, 387,21: I Phædon ...]

SLV, komm. til SKS 6, 387,33: Socrates's ...]

SLV, komm. til SKS 6, 388,12: Phædon siger ...]

SLV, komm. til SKS 6, 388,20: han lider slet ikke ...]

SLV, komm. til SKS 6, 391,3: I Aandsstyrke til ...]

SLV, komm. til SKS 6, 407,6: hvad Socrates sagde ...]

SLV, komm. til SKS 6, 408,34: Boethius ... 1ste ...]

SLV, komm. til SKS 6, 408,36: derfor vistnok ...]

SLV, komm. til SKS 6, 434,22: som Socrates gjorde]

SLV, komm. til SKS 6, 435,26: Saaledes var ...]

SLV, komm. til SKS 6, 444,18: Gorgias og Polos og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 453,34: socratisk]

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 83

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 91

AE, »Den subjektive Sandhed, ...«, SKS 7, 188

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 302

AE, note

AE, komm. til SKS 7, 8,4: Hippias Major, § ...]

AE, komm. til SKS 7, 10,19: Aristoteles siger ...]

AE, komm. til SKS 7, 40,11: Protagoras's ...]

AE, komm. til SKS 7, 40,13: en Anekdote af ...]

AE, komm. til SKS 7, 40,24: Socrates, der uden ...]

AE, komm. til SKS 7, 56,15: Socrates siger ...]

AE, komm. til SKS 7, 72,5: hvad allerede hiin ...]

AE, komm. til SKS 7, 80,10: det Høieste han ...]

AE, komm. til SKS 7, 81,2: den græske Skepsis ...]

AE, komm. til SKS 7, 82,32: naar han senere stod ...]

AE, komm. til SKS 7, 83,19: Naar saaledes ...]

AE, komm. til SKS 7, 83,26: ifølge Plato og ...]

AE, komm. til SKS 7, 83,29: Socrates derimod ...]

AE, komm. til SKS 7, 89,16: Nei, Socrates ...]

AE, komm. til SKS 7, 91,15: den græske ...]

AE, komm. til SKS 7, 91,16: Plutarch i hans ...]

AE, komm. til SKS 7, 94,10: al Tænkning ...]

AE, komm. til SKS 7, 100,17: at tale om Mad og ...]

AE, komm. til SKS 7, 101,31: I Smulerne har jeg ...]

AE, komm. til SKS 7, 117,8: den platoniske ...]

AE, komm. til SKS 7, 117,19: det Græske ...]

AE, komm. til SKS 7, 128,28: det guddommelige ...]

AE, komm. til SKS 7, 137,18: han blev dømt ...]

AE, komm. til SKS 7, 137,23: Sophisterne]

AE, komm. til SKS 7, 137,33: forstod ikke engang ...]

AE, komm. til SKS 7, 166,25: de være nu til ...]

AE, komm. til SKS 7, 169,23: da Socrates levede ...]

AE, komm. til SKS 7, 184,35: dersom der er en ...]

AE, komm. til SKS 7, 188,12: en anden socratisk ...]

AE, komm. til SKS 7, 189,15: kun Den, der med ...]

AE, komm. til SKS 7, 223,34: en græsk ...]

AE, komm. til SKS 7, 226,6: en kjelen ...]

AE, komm. til SKS 7, 229,18: At der intet ...]

AE, komm. til SKS 7, 247,28: Saaledes var ...]

AE, komm. til SKS 7, 252,7: Dette gjør han f. ...]

AE, komm. til SKS 7, 260,3: hvorfor Socrates ...]

AE, komm. til SKS 7, 272,25: den sophistiske ...]

AE, komm. til SKS 7, 281,23: i socratisk ...]

AE, komm. til SKS 7, 284,30: hiin Discipel af ...]

AE, komm. til SKS 7, 301,7: Mellemvæsen]

AE, komm. til SKS 7, 302,9: Plato satte Ideen ...]

AE, komm. til SKS 7, 310,15: Dersom En f. Ex. ...]

AE, komm. til SKS 7, 311,30: Da Dion gik ombord ...]

AE, komm. til SKS 7, 349,21: Dialogen Hippias]

AE, komm. til SKS 7, 351,29: socratisk frygte ...]

AE, komm. til SKS 7, 426,11: Socrates (...) ...]

AE, komm. til SKS 7, 439,13: Hedningen, at ...]

AE, komm. til SKS 7, 481,19: Hukommelse (...) ...]

AE, komm. til SKS 7, 507,14: Socrates og Hamann: ...]

LA, komm. til SKS 8, 14,5: socratisk at frygte ...]

LA, komm. til SKS 8, 34,21: medens Lusard ikke ...]

LA, komm. til SKS 8, 35,30: Socrates]

LA, komm. til SKS 8, 35,31: Alcibiades's ...]

LA, komm. til SKS 8, 92,25: hiint standhaftige ...]

LA, komm. til SKS 8, 105,23: Socrates var ...]

OTA, komm. til SKS 8, 149,32: Frækhedens ...]

OTA, komm. til SKS 8, 150,1: i Oldtiden en ...]

OTA, komm. til SKS 8, 156,21: at lade sig ...]

OTA, komm. til SKS 8, 161,8: dette siges jo fra ...]

OTA, komm. til SKS 8, 176,2: at afrive det ...]

OTA, komm. til SKS 8, 198,13: fatte Sandheden ...]

OTA, komm. til SKS 8, 200,7: der, hvor Folk komme ...]

OTA, komm. til SKS 8, 201,4: betale den Vise ...]

OTA, komm. til SKS 8, 232,16: det, at et ...]

OTA, komm. til SKS 8, 278,9: en hedensk Viis ...]

OTA, komm. til SKS 8, 288,9: en Hedning ...]

OTA, komm. til SKS 8, 288,20: den Opreiste (...) ...]

OTA, komm. til SKS 8, 288,31: hiin ædle Vise ...]

OTA, komm. til SKS 8, 426,21: døe med en ...]

KG, komm. til SKS 9, 51,22: Elskov og Venskabs ...]

KG, komm. til SKS 9, 59,31: Fordi Hedenskabet ...]

KG, komm. til SKS 9, 131,24: hvorfor mon hiin ...]

KG, komm. til SKS 9, 131,28: hvorfor mon han ...]

KG, komm. til SKS 9, 132,3: »noget ...]

KG, komm. til SKS 9, 140,13: Hvilke ...]

KG, komm. til SKS 9, 148,5: »alle disse ...]

KG, komm. til SKS 9, 175,13: Hiin eenfoldige ...]

KG, komm. til SKS 9, 232,8: fuldendende sig ...]

KG, komm. til SKS 9, 233,28: fordi han ...]

KG, komm. til SKS 9, 274,16: thi han drev det ...]

KG, komm. til SKS 9, 274,23: Han var, hvad han ...]

KG, komm. til SKS 9, 285,7: Det er bekjendt nok, ...]

KG, komm. til SKS 9, 311,18: hvad der er ...]

KG, komm. til SKS 9, 316,34: hiin ædle ...]

KG, komm. til SKS 9, 317,6: Den dømmer, at ...]

KG, komm. til SKS 9, 362,1: »Mennesket ...]

KG, komm. til SKS 9, 362,21: Det er ganske som ...]

KG, komm. til SKS 9, 365,5: hiin Oldtidens ...]

KG, komm. til SKS 9, 365,7: han var den ...]

CT, komm. til SKS 10, 27,12: hiin eenfoldige Vise]

CT, komm. til SKS 10, 37,14: hiin ... eenfoldige ...]

CT, komm. til SKS 10, 114,12: hiin eenfoldige ...]

CT, komm. til SKS 10, 247,29: hiin Ynglings, ...]

CT, komm. til SKS 10, 247,35: ham, der altid ...]

CT, komm. til SKS 10, 248,4: med Døden for ...]

CT, komm. til SKS 10, 248,6: med Giftbægeret ...]

CT, komm. til SKS 10, 270,9: maaskee, maaskee ...]

TSA, »Om Forskjellen mellem et ...«, SKS 11, 98

TSA, »Om Forskjellen mellem et ...«, SKS 11, 107

TSA, komm. til SKS 11, 80,5: det Sande i det ...]

TSA, komm. til SKS 11, 84,17: vilde bide ham, ...]

TSA, komm. til SKS 11, 98,11: Plato]

TSA, komm. til SKS 11, 107,18: Det Plato siger om ...]

SD, komm. til SKS 11, 136,16: Socrates beviste ...]

SD, komm. til SKS 11, 151,9: ...]

SD, komm. til SKS 11, 158,2: socratisk ansee det ...]

SD, komm. til SKS 11, 161,29: Pointet i Selvmord ...]

SD, komm. til SKS 11, 174,4: Socrates elskede ...]

SD, komm. til SKS 11, 201,5: Synd er Uvidenhed ...]

SD, komm. til SKS 11, 201,9: den socratiske ...]

SD, komm. til SKS 11, 203,16: udhungredes en ...]

SD, komm. til SKS 11, 207,30: Stormesteren for ...]

SD, komm. til SKS 11, 233,30: ligesaa umuligt ...]

IC, komm. til SKS 12, 22,24: hiin eenfoldige ...]

IC, komm. til SKS 12, 22,26: at han hverken ...]

IC, komm. til SKS 12, 134,8: det Socratiske: for ...]

IC, komm. til SKS 12, 135,28: maieutisk]

IC, komm. til SKS 12, 156,2: Dyrets, der aldrig ...]

IC, komm. til SKS 12, 247,21: Vellystens Gudinde]

FV, komm. til SKS 13, 13,30: maieutisk]

TS, komm. til SKS 13, 39,6: Oldtidens eenfoldige ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,6: Om ham fortælles ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,17: i Gudens Tjeneste ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,21: latterliggjort af ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,22: anseet for en ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,22: angreben af ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,26: naar jeg ...]

TS, komm. til SKS 13, 40,6: hvad jeg siger ...]

TS, komm. til SKS 13, 40,11: jeg regner paa ...]

TS, komm. til SKS 13, 40,16: Miskjendt maatte Du ...]

Oi1, »Stemning«, SKS 13, 129

Oi1, komm. til SKS 13, 129,2: Plato siger, som ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 149,17: ved Ironiens, ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 263,25: Sokrates]

Oi6, komm. til SKS 13, 265,2: Sokrates's ...]

GU, komm. til SKS 13, 329,22: den eenfoldige ...]

GU, komm. til SKS 13, 329,22: klager over ... at ...]

FQA, komm. til SKS 14, 9,38: Socrates's]

AAS, komm. til SKS 14, 45,81: I Geled med ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,55: altid siger det ...]

DJ, komm. til SKS 14, 69,15: Socrates]

DJ, komm. til SKS 14, 73,50: kjælen ...]

AeV, komm. til SKS 14, 83,65: Mad og Drikke, ...]

KKS, komm. til SKS 14, 101,47: Sophister]

KKS, komm. til SKS 14, 101,63: at prøve ...]

JC, »Pars prima. Cap. II«, SKS 15, 38

JC:

JC, tekstredegørelse, SKS K15, 34

JC, tekstredegørelse, SKS K15, 38

JC, tekstredegørelse, SKS K15, 41

JC, tekstredegørelse, SKS K15, 42

JC, komm. til SKS 15, 26,26: Dions Begeistring, ...]

JC, komm. til SKS 15, 38,1: lærte ...]

JC, komm. til SKS 15, 54,28: Platos ...]

JC, komm. til SKS 15, 57,20: de græske ...]

PMH:

PMH, komm. til SKS 15, 68,32: maieutisk]

PMH, komm. til SKS 15, 76,18: det til 1 Drachme]

PMH, komm. til SKS 15, 80,15: for 1 Drachme zum ...]

BOA, »Capitel I«, SKS 15, 122

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 214

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 223

BOA:III.8

BOA, komm. til SKS 15, 95,24: det Sophistiske]

BOA, komm. til SKS 15, 95,26: det bliver af ...]

BOA, komm. til SKS 15, 95,30: Socrates]

BOA, komm. til SKS 15, 95,30: »som naar en ...]

BOA, komm. til SKS 15, 122,17: Et videnskabeligt ...]

BOA, komm. til SKS 15, 123,4: den eenfoldige Vise ...]

BOA, komm. til SKS 15, 123,5: havde sin Styrke i ...]

BOA, komm. til SKS 15, 133,21: et socratisk ...]

BOA, komm. til SKS 15, 139,13: Maieutiker]

BOA, komm. til SKS 15, 162,2: Socrates ...]

BOA, komm. til SKS 15, 171,30: Plato]

BOA, komm. til SKS 15, 171,31: Alt, hvad der ...]

BOA, komm. til SKS 15, 214,21: Plato]

BOA, komm. til SKS 15, 223,30: Det Plato siger om ...]

BOA, komm. til SKS 15, 231,14: Han forholdt sig i ...]

BOA, komm. til SKS 15, 231,15: foranledigede han ...]

BOA, komm. til SKS 15, 233,7: At Begreberne slaae ...]

BOA, komm. til SKS 15, 235,10: i græsk ...]

BOA, komm. til SKS 15, 250,28: i græsk Stiil ...]

BOA, komm. til SKS 15, 292,8: den Historie om ...]

BOA, komm. til SKS 15, 294,29: hvad Socrates ...]

SFV, komm. til SKS 16, 12,13: Socrates]

SFV, komm. til SKS 16, 12,13: Thi som hans ...]

SFV, komm. til SKS 16, 24,29: han indlod sig dog ...]

SFV, komm. til SKS 16, 35,15: Socrates, bedrage ...]

SFV, komm. til SKS 16, 45,13: det Aristoteliske, ...]

SFV, komm. til SKS 16, 49,12: Socrates, i sin Tid ...]

SFV, komm. til SKS 16, 90,19: som i Oldtiden den ...]

SFV, komm. til SKS 16, 103,26: denne Categorie er ...]

SFV, komm. til SKS 16, 105,6: Socrates havde ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,30: Menneskekjendere ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,31: der tilmed kjendte ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,32: han ikke med ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,32: i det 70de Aar]

DS, komm. til SKS 16, 228,36: »det Samme ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 404,24: jeg kan gjøre ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 405,7: Oldtidens ædle ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 405,14: kan længes ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 405,17: Sophisterne]

Oi10, komm. til SKS 13, 405,18: her er jo ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 406,27: Men som det gik ...]

AA, komm. til SKS 17, 28,1: begynde med en ...]

AA, komm. til SKS 17, 48,34: Kategoriernes ...]

DD, komm. til SKS 17, 216,32: reen socratiske ...]

DD, komm. til SKS 17, 225,10: Socrates]

DD, komm. til SKS 17, 225,30: Harmonie – ...]

DD, komm. til SKS 17, 281m,14: paa offentlig ...]

EE, komm. til SKS 18, 9,4: al Erkjenden er ...]

EE, komm. til SKS 18, 44m,7: Oltidens skjønne ...]

FF, komm. til SKS 18, 93,24: Socrates ikke ...]

FF, komm. til SKS 18, 103,1: Socrates ... staae ...]

HH, komm. til SKS 18, 126,10: Enhver ved sin ...]

JJ:74

JJ:162

JJ:208

JJ:288

JJ:466

JJ:478, SKS 18, 299

JJ:482

JJ, komm. til SKS 18, 147m,5: Arist. Ethik 3, 2]

JJ, komm. til SKS 18, 150,6: Saaledes bør man ...]

JJ, komm. til SKS 18, 157,22: ungt Menneske ...]

JJ, komm. til SKS 18, 157,24: Socrates]

JJ, komm. til SKS 18, 163,21: den mangler ...]

JJ, komm. til SKS 18, 163,27: Socrates siger til ...]

JJ, komm. til SKS 18, 179,15: hvad Grækerne ...]

JJ, komm. til SKS 18, 183,9: Socrates siger ...]

JJ, komm. til SKS 18, 183,14: Schl: Overs: 2D. 2 ...]

JJ, komm. til SKS 18, 192,26: Plato ... Musik, ...]

JJ, komm. til SKS 18, 196,3: In vino veritas]

JJ, komm. til SKS 18, 196,14: Foredrag over Eros]

JJ, komm. til SKS 18, 206,8: Plato (...) antager ...]

JJ, komm. til SKS 18, 206,22: uagtet Stats-Ideen ...]

JJ, komm. til SKS 18, 236,2: Derfor var Socrates ...]

JJ, komm. til SKS 18, 236,31: træffe sammen ...]

JJ, komm. til SKS 18, 247,11: Yttring af ...]

JJ, komm. til SKS 18, 247,29: den græske ...]

JJ, komm. til SKS 18, 288,20: platonisk ...]

JJ, komm. til SKS 18, 288,22: Forundring ligesom ...]

JJ, komm. til SKS 18, 295,23: Socrates ... som ...]

JJ, komm. til SKS 18, 299,1: Platos Stat ...]

JJ, komm. til SKS 18, 299,20: Græciteten ...]

JJ, komm. til SKS 18, 299,26: Det, at flere ...]

JJ, komm. til SKS 18, 299,28: Socratess ...]

Not1:6, SKS 19, 24

Not1:6, SKS 19, 31

Not1, komm. til SKS 19, 24,17: Plato]

Not1, komm. til SKS 19, 24,19: Aristoteles]

Not1, komm. til SKS 19, 31,3: Plato]

Not1, komm. til SKS 19, 79,22: Methodius i Tyrus]

Not3, komm. til SKS 19, 107,14: Wie Goethe nach ...]

Not4, komm. til SKS 19, 127,37: Prothagoras ...]

Not4, komm. til SKS 19, 139,4: c) det ontologiske ...]

Not6, komm. til SKS 19, 195,10: Det er dog ... i ...]

Not6, komm. til SKS 19, 195,20: Vanvid (...) det ...]

Not7:21.a

Not7, komm. til SKS 19, 211m,1: δια ...]

Not9:1, SKS 19, 256

Not9, komm. til SKS 19, 256,4: Aristoteles kalder ...]

Not9, komm. til SKS 19, 256,5: Plato siger, at ...]

Not9, komm. til SKS 19, 271,13: Deus ex machina]

Not10:9, SKS 19, 294

Not10, komm. til SKS 19, 294,17: Plato ...]

Not10, komm. til SKS 19, 294,18: I Timæus ...]

Not11:7

Not11:16, SKS 19, 323

Not11:22, SKS 19, 335

Not11:24, SKS 19, 339

Not11:27, SKS 19, 344

Not11, komm. til SKS 19, 305,4: han vilde betragtes ...]

Not11, komm. til SKS 19, 306,10: Altsaa blev ...]

Not11, komm. til SKS 19, 310,34: den Forskjel ...]

Not11, komm. til SKS 19, 310,38: Platos Sophist ...]

Not11, komm. til SKS 19, 314,22: ...]

Not11, komm. til SKS 19, 322,22: de joniske ...]

Not11, komm. til SKS 19, 322,34: Soc: (...) havde ...]

Not11, komm. til SKS 19, 323,4: Ikke enhver ...]

Not11, komm. til SKS 19, 323,17: Hans Discipel ...]

Not11, komm. til SKS 19, 323,22: Han dadler dem ...]

Not11, komm. til SKS 19, 323,23: Han dadler Platos ...]

Not11, komm. til SKS 19, 324,21: Neo-Platonikerne]

Not11, komm. til SKS 19, 330,36: Neo-Platonikerne ...]

Not11, komm. til SKS 19, 335,28: Platos: ...]

Not11, komm. til SKS 19, 339,28: Plato kalder ...]

Not11, komm. til SKS 19, 344,4: Overtalelse, for ...]

Not11, komm. til SKS 19, 345,37: Læren om Ideer ...]

Not12:4.b

Not12, tekstredegørelse, SKS K19, 504

Not12, komm. til SKS 19, 374,10: Aristoteles (...) ...]

Not12, komm. til SKS 19, 375m,2: Poesien ...]

Not13:8.a

Not13:15

Not13:23, SKS 19, 392

Not13:27, SKS 19, 395

Not13:28, SKS 19, 397

Not13:41, SKS 19, 406

Not13, tekstredegørelse, SKS K19, 536

Not13, tekstredegørelse, SKS K19, 538

Not13, komm. til SKS 19, 386m,12: Plato lod Gud ...]

Not13, komm. til SKS 19, 387,4: το ...]

Not13, komm. til SKS 19, 388,4: Den idealistiske ...]

Not13, komm. til SKS 19, 390,10: 2d Bog indeholder ...]

Not13, komm. til SKS 19, 392,20: Om Forholdet ...]

Not13, komm. til SKS 19, 395,7: Han deler ...]

Not13, komm. til SKS 19, 395,29: p. 302. Angaaende ...]

Not13, komm. til SKS 19, 397,10: Sextus gjør ...]

Not13, komm. til SKS 19, 398,30: Academikere. ...]

Not13, komm. til SKS 19, 406,32: Den Definition ...]

Not13, komm. til SKS 19, 410,5: jeg veed, at jeg er ...]

Not13, komm. til SKS 19, 419,3: at Viden (Viisdom) ...]

Not14, komm. til SKS 19, 425,11: Ocellus Lucanus, ...]

NB, komm. til SKS 20, 13,15: Socr. sammenlignede ...]

NB, komm. til SKS 20, 24,19: hvad Socr. i Staten ...]

NB, komm. til SKS 20, 24,30: maieutisk]

NB, komm. til SKS 20, 24m,1: Stedet er mærket ...]

NB, komm. til SKS 20, 53,2: Grækeren reiste ...]

NB, komm. til SKS 20, 58,23: forstod Socrates ...]

NB, komm. til SKS 20, 64,18: den socratiske ...]

NB, komm. til SKS 20, 69,35: At være i en ...]

NB, komm. til SKS 20, 76,24: Det var herpaa ...]

NB, komm. til SKS 20, 93,7: Lære om ...]

NB, komm. til SKS 20, 93,9: 2 Afhandlinger om ...]

NB2, komm. til SKS 20, 145,24: Socrates]

NB2, komm. til SKS 20, 157,6: ved et Gjestebud ...]

NB2, komm. til SKS 20, 158,15: »en ...]

NB2, komm. til SKS 20, 176,33: Diogenes skal have ...]

NB2, komm. til SKS 20, 185,2: Fandt allerede ...]

NB2, komm. til SKS 20, 187,6: Et strengere ...]

NB3, komm. til SKS 20, 270,34: det Majeutiske]

NB3, komm. til SKS 20, 281,36: Den Enkelte ... af ...]

NB4, komm. til SKS 20, 292,7: Socrates]

NB4, komm. til SKS 20, 292,12: Socrates (...) ...]

NB4, komm. til SKS 20, 301,21: ikke at tage Penge ...]

NB4, komm. til SKS 20, 301,23: ikke at flygte ud ...]

NB4, komm. til SKS 20, 318,13: Socrates, der ...]

NB5, komm. til SKS 20, 377,30: Socrates ...]

NB5, komm. til SKS 20, 382,12: Socrates vidste ...]

NB5, komm. til SKS 20, 383,5: en kjelen ...]

NB5, komm. til SKS 20, 387,32: Socrates havde ...]

NB5, komm. til SKS 20, 419,20: Socrates, med ...]

NB6, komm. til SKS 21, 39,24: Socrates]

NB6, komm. til SKS 21, 41,8: man strider om (...) ...]

NB6, komm. til SKS 21, 54,28: den socratiske ...]

NB6, komm. til SKS 21, 65,32: Socratess Dæmon ...]

NB7, komm. til SKS 21, 131,11: Socrates Ord ...]

NB8, komm. til SKS 21, 148,12: Socrates]

NB8, komm. til SKS 21, 177,26: grædt og ...]

NB9, komm. til SKS 21, 204,32: ...]

NB10, komm. til SKS 21, 293,6: maieutiske]

NB10, komm. til SKS 21, 293,14: Socrates]

NB10, komm. til SKS 21, 370,7: »Mon det da ...]

NB11:87

NB11, tekstredegørelse, SKS K22, 17

NB11, komm. til SKS 22, 30,17: platonisk Dialog]

NB11, komm. til SKS 22, 40,7: Socrates Uvidenhed]

NB11, komm. til SKS 22, 41,12: p. 204, 205 o: fl. ...]

NB11, komm. til SKS 22, 42,11: Maieutik]

NB11, komm. til SKS 22, 51,30: Plato og Socrates ...]

NB11, komm. til SKS 22, 53,23: Synd er (...) ...]

NB12:145

NB12, komm. til SKS 22, 163,19: det Socratiske, at ...]

NB12, komm. til SKS 22, 167,29: Socrates elskede ...]

NB12, komm. til SKS 22, 174,2: Maieutik]

NB12, komm. til SKS 22, 224,10: den socratiske ...]

NB12, komm. til SKS 22, 234,36: Plato siger ... De ...]

NB13:51

NB13, komm. til SKS 22, 275,12: den socratiske ...]

NB13, komm. til SKS 22, 306,32: Plato]

NB13, komm. til SKS 22, 314,8: han begyndte med ...]

NB14:19, SKS 22, 355

NB14:55, SKS 22, 377

NB14, komm. til SKS 22, 361,31: Socrates]

NB14, komm. til SKS 22, 362,20: Som han var den ...]

NB14, komm. til SKS 22, 377,2: Det som Socrates ...]

NB14, komm. til SKS 22, 377,9: allerede Plato selv ...]

NB14, komm. til SKS 22, 417,7: Du den Ædle]

NB14, komm. til SKS 22, 417,17: Sophisterne]

NB14, komm. til SKS 22, 435m,10: den Enkelte, hvad ...]

NB15:73

NB15:103, SKS 23, 73

NB15, komm. til SKS 23, 15,30: Socratess Uvidenhed ...]

NB15, komm. til SKS 23, 23,33: Jeg har i en ...]

NB15, komm. til SKS 23, 23,35: Den skulde saa ...]

NB15, komm. til SKS 23, 36,32: det Socratiske ...]

NB15, komm. til SKS 23, 50,12: Svar af Julius ...]

NB15, komm. til SKS 23, 50,15: Plato: betegner ...]

NB15, komm. til SKS 23, 51,5: han sagde: dette med ...]

NB15, komm. til SKS 23, 73,5: han er »en ...]

NB15, komm. til SKS 23, 73,6: i Plato]

NB15, komm. til SKS 23, 78,4: det Offer, som ...]

NB15, komm. til SKS 23, 81,22: Socrates ...]

NB16:9, SKS 23, 102

NB16, komm. til SKS 23, 102,8: Plato]

NB16, komm. til SKS 23, 123,24: Socrates]

NB16, komm. til SKS 23, 125,27: Socrates: ...]

NB16, komm. til SKS 23, 130,5: Grækerne sige: ...]

NB16, komm. til SKS 23, 141,8: Det Intellectuelle ...]

NB16, komm. til SKS 23, 154,20: Det Socratiske, ...]

NB17:30

NB17:35, SKS 23, 187

NB17:36, SKS 23, 188

NB17, komm. til SKS 23, 181,1: Socrates]

NB17, komm. til SKS 23, 181,2: just Socrates ...]

NB17, komm. til SKS 23, 181,5: Socrates har ...]

NB17, komm. til SKS 23, 186,5: Dyden lader sig ...]

NB17, komm. til SKS 23, 187,1: Plato]

NB17, komm. til SKS 23, 187,2: Plato vil i ...]

NB17, komm. til SKS 23, 187,15: et Ord af Aristipp ...]

NB17, komm. til SKS 23, 187,35: den hele ypperlige ...]

NB17, komm. til SKS 23, 188m,5: Lovtale over denne ...]

NB17, komm. til SKS 23, 232,2: Bremse]

NB18:94

NB18:94, SKS 23, 320

NB18:98, SKS 23, 322

NB18, komm. til SKS 23, 271,30: Hjertet bankede ...]

NB18, komm. til SKS 23, 319,35: Socrates]

NB18, komm. til SKS 23, 319,35: Plato]

NB19, komm. til SKS 23, 386,7: Socrates]

NB20, komm. til SKS 23, 393,2: i Skrifterne om min ...]

NB20, komm. til SKS 23, 425,17: Socrates kunde ...]

NB20, komm. til SKS 23, 472,10: Dæmonisk ...]

NB20, komm. til SKS 23, 480,18: det Socratiske ...]

NB22:138, SKS 24, 174

NB23, komm. til SKS 24, 207,16: Socrates]

NB23, komm. til SKS 24, 254,15: det Socratiske]

NB23, komm. til SKS 24, 273,3: Den, der i Sandhed ...]

NB23, komm. til SKS 24, 294,8: Stikkende, ...]

NB23, komm. til SKS 24, 312,13: Aristoteles siger ...]

NB24:11

NB24:64

NB24:84

NB24, komm. til SKS 24, 325,25: Platos Stat 6te ...]

NB24, komm. til SKS 24, 328,11: I 3die Bog af ...]

NB24, komm. til SKS 24, 361,9: »Det er just ...]

NB24, komm. til SKS 24, 371,32: selv siger han ...]

NB24, komm. til SKS 24, 372,25: Socrates meente ...]

NB24, komm. til SKS 24, 410,15: majeutisk]

NB25:42, SKS 24, 463

NB25:42.1

NB25, komm. til SKS 24, 446m,10: Hedningen (den ...]

NB25, komm. til SKS 24, 463,5: Plato]

NB25, komm. til SKS 24, 463,34: læste jeg det ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,3: hvad baade Socrates ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,7: Saaledes ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,10: »Han bliver ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,19: Socrates]

NB25, komm. til SKS 24, 464,33: Phædon ... som ...]

NB25, komm. til SKS 24, 481,17: talte ... men om ...]

NB25, komm. til SKS 24, 489,20: Socrates talte ...]

NB25, komm. til SKS 24, 513,8: Han anklages ...]

NB25, komm. til SKS 24, 513,10: Hans Venner ville ...]

NB25, komm. til SKS 24, 513,10: Nei, svarer S. ...]

NB26:42

NB26:79

NB26:80, SKS 25, 83

NB26:82, SKS 25, 84

NB26, komm. til SKS 25, 11,2: Sophistik]

NB26, komm. til SKS 25, 14,16: maieutisk]

NB26, komm. til SKS 25, 14,18: Socrates er derfor ...]

NB26, komm. til SKS 25, 28,20: Socrates]

NB26, komm. til SKS 25, 47,30: Plato siger i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 53,18: hvis Socrates blot ...]

NB26, komm. til SKS 25, 54,6: efter ...]

NB26, komm. til SKS 25, 54,16: I sit Forsvar strax ...]

NB26, komm. til SKS 25, 62,23: det Græske: at ...]

NB26, komm. til SKS 25, 82,20: Plato siger (i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 83,3: Plato – paa ...]

NB26, komm. til SKS 25, 83,4: Aristoteles i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 83,4: den senere Oldtid ...]

NB26, komm. til SKS 25, 84,4: ...]

NB26, komm. til SKS 25, 94,16: det er (i Kriton) ...]

NB27, komm. til SKS 25, 126,9: Men nu siger ...]

NB27, komm. til SKS 25, 147,28: I Ethiken 3die Bog ...]

NB27, komm. til SKS 25, 167,37: Da Socrates var ...]

NB27, komm. til SKS 25, 168,3: han gik i ...]

NB28:15, SKS 25, 225

NB28:24

NB28, komm. til SKS 25, 225,7: Socrates]

NB28, komm. til SKS 25, 225,9: Plato]

NB28, komm. til SKS 25, 231,20: I Plato derimod ...]

NB28, komm. til SKS 25, 249,27: Distinction mellem ...]

NB28, komm. til SKS 25, 251,11: socratisk ...]

NB28, komm. til SKS 25, 272,14: Den socratiske ...]

NB28, komm. til SKS 25, 274,32: Socrates ... taler ...]

NB29:101

NB29, komm. til SKS 25, 297,9: (Aristoteles ...]

NB29, komm. til SKS 25, 345,3: Socrates]

NB29, komm. til SKS 25, 355,4: S. har rigtigt ...]

NB29, komm. til SKS 25, 363,31: hos Plato]

NB30:57

NB30, komm. til SKS 25, 390,31: A. Schopenhauer ...]

NB30, komm. til SKS 25, 410,15: Sophisterne]

NB30, komm. til SKS 25, 414,25: Socrates sagde ...]

NB30, komm. til SKS 25, 432,34: i Platos Stat er ...]

NB30, komm. til SKS 25, 432,35: Aristoteles ...]

NB30, komm. til SKS 25, 489,3: Socrates ... naar ...]

NB31:94

NB31, komm. til SKS 26, 9,2: det Sophistiske]

NB31, komm. til SKS 26, 12,12: den socratiske ...]

NB31, komm. til SKS 26, 21,14: Hiint Ord af ...]

NB31, komm. til SKS 26, 66,22: »naar han ...]

NB31, komm. til SKS 26, 67,28: Platos Apologie]

NB31, komm. til SKS 26, 77,24: Socrates kjendte ...]

NB31, komm. til SKS 26, 77,33: gaae som jo ...]

NB31, komm. til SKS 26, 84,10: Alc. siger, ...]

NB31, komm. til SKS 26, 111,5: Socrates havde dog ...]

NB32:9

NB32:92

NB32:141, SKS 26, 236

NB32, komm. til SKS 26, 123,13: Philosopher paa ...]

NB32, komm. til SKS 26, 136,17: Socrates]

NB32, komm. til SKS 26, 141,10: Sophist]

NB32, komm. til SKS 26, 142,4: Socrates ...]

NB32, komm. til SKS 26, 176,27: Socrates i ...]

NB32, komm. til SKS 26, 180,13: I Platos Stat ...]

NB32, komm. til SKS 26, 236,2: Plato lærer, at ...]

NB33:34, SKS 26, 274

NB33, komm. til SKS 26, 258,27: Socrates]

NB33, komm. til SKS 26, 265,12: taler i det ...]

NB33, komm. til SKS 26, 274,1: Plato (...) for at ...]

NB33, komm. til SKS 26, 274,25: de græske ...]

NB33, komm. til SKS 26, 292,38: han frygter meest ...]

NB33, komm. til SKS 26, 296,24: synes mere end man ...]

NB34:13, SKS 26, 324

NB34, komm. til SKS 26, 324,14: Plato]

NB34, komm. til SKS 26, 324,14: Aristoteles]

NB34, komm. til SKS 26, 330,20: Socrates]

NB35, komm. til SKS 26, 363,14: Hvori laae egl. ...]

NB35, komm. til SKS 26, 363,20: Socrates (...) ...]

NB36, komm. til SKS 26, 416,4: For tre Ting takker ...]

Papir 24:9

Papir, komm. til SKS 27, 27,26: Mariale ɔ: 60 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 140,16: Sophistik]

Papir, komm. til SKS 27, 209,5: den Uvidenhed, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,28: Socrates var som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 228,29: deus ex machina]

Papir 264:5

Papir 264:13

Papir, komm. til SKS 27, 234,32: Plato udtaler, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 236,2: sit eget Princip]

Papir, komm. til SKS 27, 236,2: Socrates]

Papir, komm. til SKS 27, 236,11: de Ord af Socrates ...]

Papir, komm. til SKS 27, 238,11: Plato (den ...]

Papir 279

Papir, komm. til SKS 27, 270,1: de græske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 270,9: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 270,11: Platos Theætet]

Papir, komm. til SKS 27, 270,12: Euthydem]

Papir, komm. til SKS 27, 270,12: Sophisten]

Papir, komm. til SKS 27, 270,12: Gorgias]

Papir, komm. til SKS 27, 270,12: Protagoras]

Papir, komm. til SKS 27, 270,12: Aristoteles Skrift ...]

Papir, komm. til SKS 27, 275,5: Det platoniske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 315,1: Rapport]

Papir, komm. til SKS 27, 320,24: Protagoras ...]

Papir, komm. til SKS 27, 323,3: Socrates]

Papir, komm. til SKS 27, 323,26: ikke tillod Polos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 325m,3: Aristoteles ...]

Papir, komm. til SKS 27, 338,23: Aristoteles ...]

Papir 368-5.a

Papir, komm. til SKS 27, 390,17: Sophist]

Papir, komm. til SKS 27, 394m,1: Prometheus som gav ...]

Papir, komm. til SKS 27, 396,20: Det Maieutiske]

Papir, komm. til SKS 27, 396m,4: Socrates sagde han ...]

Papir, komm. til SKS 27, 398,20: Socrates siger jo, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 400,12: Sophist]

Papir, komm. til SKS 27, 409m,19: Det gl. Græske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 447,31: Socrates siger i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 485,2: een Længsel ...]

Papir, komm. til SKS 27, 485,3: Socrates han har ...]

Papir 486

Papir, komm. til SKS 27, 615,31: Sætningen: Alt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 627,25: den socratiske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 630,11: Socrates frygtede ...]

Papir 565

Papir, komm. til SKS 27, 665,26: hvad allerede ...]

Papir, komm. til SKS 27, 667,20: Et Billede som ...]

Brev, komm. til SKS 28, 83,30: hiin store Viismand ...]

Brev, komm. til SKS 28, 135,5: hiint standhaftige ...]

Brev 133 til Olsen, Regine

Brev, komm. til SKS 28, 218,32: Mennesker giver ...]

Brev, komm. til SKS 28, 219,16: Nu har jeg læst ...]

Brev, komm. til SKS 28, 219,18: Concurrenternes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 401,19: al Erkjenden, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 479,33: den »Tidens ...]

·Plautus

EE1, komm. til SKS 2, 240,31: den ældre]   +

·Plessen, von

FF, komm. til SKS 18, 87,10: Oberst v. Plessen ...]

·Pleti

NB23:122

·Plinius den yngre

AE, komm. til SKS 7, 122,4: sit venia verbo]   +

·Plinius den ældre

G, komm. til SKS 4, 32,29: i en Nøddeskal]   +

·Plitt, Johannes

SD, komm. til SKS 11, 116,1: Herr! gieb uns ...]

·Plotin

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 289   +

·Ploug, Carl

SLV, komm. til SKS 6, 382,17: Den, der vil ...]   +

LA, tekstredegørelse

LA, komm. til SKS 8, 9,2: Denne Anmeldelse var, ...]

KM, komm. til SKS 14, 13,1: Morgenbetragtninger ...]

FP, komm. til SKS 14, 21,53: den Suite, hvortil ...]

OL, komm. til SKS 14, 29,13: Forfatteren af ...]

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 105

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 107

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 112

FEE, tekstredegørelse, SKS K14, 133

FEE, tekstredegørelse, SKS K14, 135

PH, tekstredegørelse, SKS K14, 147

PH, tekstredegørelse, SKS K14, 149

ELF, tekstredegørelse, SKS K14, 163

ELF, tekstredegørelse, SKS K14, 165

EEL, tekstredegørelse, SKS K14, 175

EEL, tekstredegørelse, SKS K14, 178

DJ, tekstredegørelse, SKS K14, 193

DJ, tekstredegørelse, SKS K14, 197

DJ, komm. til SKS 14, 75,6: ...]

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 217

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 219

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 245

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 248

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 269

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 272

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 307

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 309

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 339

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 375

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 378

DBD, komm. til SKS 14, 129,13: var indleveret til ...]

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 415

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 418

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 437

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 442

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 459

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 462

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 475

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 478

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 489

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 492

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 503

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 513

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 515

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 531

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 533

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 543

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 546

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 559

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 562

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 571

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 573

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 585

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 588

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 601

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 604

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 613

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 617

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 633

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 636

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 647

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 651

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 659

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 661

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 677

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 679

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 689

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 693

SFV, komm. til SKS 16, 96,17: ikke existerer ...]

JJ, komm. til SKS 18, 260,2: dyrebart Genie ...]

NB2, komm. til SKS 20, 151,27: ...]

NB4:71, SKS 20, 321

NB4, komm. til SKS 20, 321,15: Fædrelandet ...]

NB6, komm. til SKS 21, 66,39: alle Journalister ...]

NB9:40, SKS 21, 219

NB9, komm. til SKS 21, 219,24: Ploug]

NB10, komm. til SKS 21, 267,10: »at han som ...]

NB11, komm. til SKS 22, 101,11: Selv P. L. M. ...]

NB12, komm. til SKS 22, 205,25: bad jeg dog ...]

NB15:40

NB15, komm. til SKS 23, 29,22: Ploug]

NB16, komm. til SKS 23, 112,32: ...]

NB16, komm. til SKS 23, 134,15: ikke engang saa ...]

NB17:64, SKS 23, 210

NB17, komm. til SKS 23, 210,38: Ploug]

NB18:44.a

NB18, komm. til SKS 23, 280m,17: Ploug]

NB20, komm. til SKS 23, 475,8: Journalister (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 462,3: han har lidt saa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 470,18: Journalister, der ...]

Papir, komm. til SKS 27, 485,26: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 90,4: J. F. Giødwad]

Brev, komm. til SKS 28, 93,5: endeligen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 331,21: Giødvad]

Brev, komm. til SKS 28, 333,13: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 333,14: dette Blad har ...]

·Plovpenning, Erik

AA, komm. til SKS 17, 9,15: man skal sove paa ...]

·Plum, P.M.

Brev, komm. til SKS 28, 80,3: d. 7 Dec. 37]

·Plutarch

BI, Bibliografi

·Plutark

BI, note   +

BI, note

EE1, komm. til SKS 2, 284,12: det archimediske ...]

EE2, komm. til SKS 3, 164,16: Som en Cato]

EE2, komm. til SKS 3, 246,21: ...]

EE2, komm. til SKS 3, 277,13: et Kongerige af ...]

FB, komm. til SKS 4, 190,32: ...]

PS, komm. til SKS 4, 215,14: ...]

PS, komm. til SKS 4, 233,30: Themistocles' ...]

PS, komm. til SKS 4, 302,18: hiin Barbeer i ...]

BA, komm. til SKS 4, 374,22: Socrates's ...]

BA, komm. til SKS 4, 374,25: fortælles, at ...]

BA, komm. til SKS 4, 382,3: ...]

BA, komm. til SKS 4, 403,3: seil Du kun ... hans ...]

F, komm. til SKS 4, 473,27: præterea censeo]

F, komm. til SKS 4, 479,21: hiin Barbeer ...]

2T44, komm. til SKS 5, 194,10: komme og see og ...]

2T44, komm. til SKS 5, 198,17: saarer bagfra]

3T44, komm. til SKS 5, 281,8: En gammel hedensk ...]

TTL, komm. til SKS 5, 394,36: En Hedning ... thi ...]

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 296

SLV, komm. til SKS 6, 19,20: catonisk-kjedsommelig]

SLV, komm. til SKS 6, 86,1: Den Bedragne er ...]

SLV, komm. til SKS 6, 102,4: I Hedenskabet ...]

SLV, komm. til SKS 6, 137,36: Cæsars Hurtighed ...]

SLV, komm. til SKS 6, 165,15: han seiler tryg med ...]

SLV, komm. til SKS 6, 182,1: Periissem nisi ...]

SLV, komm. til SKS 6, 243,16: δος ...]

SLV, komm. til SKS 6, 296,21: Da Perikles havde ...]

SLV, komm. til SKS 6, 296,29: Plutarch ... derfor ...]

SLV, komm. til SKS 6, 296,32: han gik aldrig i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 331,15: Pyrrhus: endnu ...]

SLV, komm. til SKS 6, 356,20: Da Cato havde ...]

SLV, komm. til SKS 6, 408,35: derfor vistnok ...]

SLV, komm. til SKS 6, 441,29: som Archimedes sad ...]

AE, »Yttring af Taknemlighed mod ...«, SKS 7, 72

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 91

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 107

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 258

AE, note

AE, note

AE, note

AE, komm. til SKS 7, 40,13: en Anekdote af ...]

AE, komm. til SKS 7, 91,16: Plutarch i hans ...]

AE, komm. til SKS 7, 107,8: et lille Partie i ...]

AE, komm. til SKS 7, 109,31: Plutarch taler om ...]

AE, komm. til SKS 7, 117,19: det Græske ...]

AE, komm. til SKS 7, 133,31: Som en ædel ...]

AE, komm. til SKS 7, 137,15: at hans Fader ved ...]

AE, komm. til SKS 7, 150,32: Plutarchs ...]

AE, komm. til SKS 7, 258,4: et Ord af Zeno ...]

AE, komm. til SKS 7, 264,33: periissem nisi ...]

AE, komm. til SKS 7, 328,20: Da Themistocles ...]

AE, komm. til SKS 7, 379,29: gaae i Theatret for ...]

AE, komm. til SKS 7, 519,28: »kjend Dig ...]

LA, komm. til SKS 8, 79,20: Ostracismen i ...]

LA, komm. til SKS 8, 79,24: Det kunde derfor i ...]

LA, komm. til SKS 8, 80,5: Den Mand, der sagde ...]

LA, komm. til SKS 8, 90,14: Enhver, der har ...]

OTA, komm. til SKS 8, 336,26: Den snilde Hedning ...]

KG, komm. til SKS 9, 138,29: et Punkt udenfor ...]

KG, komm. til SKS 9, 328,13: som hiin ...]

CT, komm. til SKS 10, 156,31: hiin ...]

CT, komm. til SKS 10, 200,26: hiint korte Svar: ...]

LF, komm. til SKS 11, 9,10: i Modsætning til ...]

SD, komm. til SKS 11, 238,27: som allerede en ...]

IC, komm. til SKS 12, 67,33: som jo allerede en ...]

IC, komm. til SKS 12, 186,28: hiin Yngling ...]

KKS, komm. til SKS 14, 96,57: hvad Cæsar talte ...]

JC, komm. til SKS 15, 43,33: kjend Dig selv]

BOA, komm. til SKS 15, 113,4: catonisk Strenghed]

BOA, komm. til SKS 15, 136,9: hiint archimediske ...]

SFV, komm. til SKS 16, 73,6: saarer (...) ...]

SFV, komm. til SKS 16, 88,2: der var ingen enkelt ...]

AA, komm. til SKS 17, 15,5: hiin store Philosoph ...]

AA, komm. til SKS 17, 27,20: ...]

DD, komm. til SKS 17, 258,30: Hedenskabet lagde ...]

DD, komm. til SKS 17, 276,32: Vær fastende i ...]

DD, komm. til SKS 17, 288,35: den nyere ...]

JJ:350, SKS 18, 256

JJ, komm. til SKS 18, 152,2: den Sætning at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 157,22: ungt Menneske ...]

JJ, komm. til SKS 18, 166,23: Theodorus Atheos ...]

JJ, komm. til SKS 18, 183,7: periissem nisi ...]

JJ, komm. til SKS 18, 200,28: saarer da ...]

JJ, komm. til SKS 18, 220,29: Archimedes (...) ...]

JJ, komm. til SKS 18, 256,5: Plutarch i en lille ...]

JJ, komm. til SKS 18, 299,15: Themistocles ...]

KK, komm. til SKS 18, 357,29: hvad Kong Pyrrhus ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,31: archimediske Punkt]

Not11:7

Not11:15, SKS 19, 322

Not11, komm. til SKS 19, 310,35: Plutarch oplyser ...]

Not11, komm. til SKS 19, 322,28: Socrates Dialektik ...]

Not11, komm. til SKS 19, 362,4: Typhons]

Not11, komm. til SKS 19, 362,5: Osiris (...) Horos ...]

Not11, komm. til SKS 19, 363,26: i den ægyptiske ...]

Not11, komm. til SKS 19, 365,20: Ægypterne ansaa ...]

NB, komm. til SKS 20, 108,4: det archimediske ...]

NB2, komm. til SKS 20, 176,33: Diogenes skal have ...]

NB2, komm. til SKS 20, 209,39: bevæger Himmel ...]

NB5:24

NB5:73, SKS 20, 403

NB5:74.a

NB5:118

NB5, tekstredegørelse, SKS K20, 382

NB5, komm. til SKS 20, 380,19: Plutarchs moralske ...]

NB5, komm. til SKS 20, 380,27: Samme Steds ...]

NB5, komm. til SKS 20, 391,16: periissem, nisi ...]

NB5, komm. til SKS 20, 403,2: som Grækerne ...]

NB5, komm. til SKS 20, 403m,7: cfr Plutarch ...]

NB5, komm. til SKS 20, 416,16: Det archimediske ...]

NB5, komm. til SKS 20, 418,25: etsteds i Plutarch ...]

NB6:85, SKS 21, 64

NB6, komm. til SKS 21, 64,2: det Ord af Thales ...]

NB7, komm. til SKS 21, 131,11: Socrates Ord ...]

NB10:180

NB10, komm. til SKS 21, 349,30: Plutarchs ...]

NB11:161, SKS 22, 96

NB11, komm. til SKS 22, 96,9: Plutarch i en lille ...]

NB12, komm. til SKS 22, 249,24: angribe bag fra]

NB14, komm. til SKS 22, 400,22: et Punkt extra ...]

NB16, komm. til SKS 23, 136,32: »Punktet ...]

NB19, komm. til SKS 23, 367,13: naar Cato ...]

NB20, komm. til SKS 23, 482,30: Punktet udenfor ...]

NB27, komm. til SKS 25, 176,24: cfr Zeller Die ...]

NB28, komm. til SKS 25, 268,18: Alcibiades er den ...]

NB30, komm. til SKS 25, 435,4: en af Oldtidens ...]

NB31, komm. til SKS 26, 95,12: Archimedes saa ...]

NB32, komm. til SKS 26, 136,18: Der fortælles ...]

NB34, komm. til SKS 26, 315m,4: Punktet udenfor ...]

Papir 15, SKS 27, 60

Papir, komm. til SKS 27, 60,17: Plutarchus dicit ...]

Papir, komm. til SKS 27, 117,6: hiint archimediske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 135,5: Romulus]

Papir, komm. til SKS 27, 156,18: Solon ... hans ...]

Papir, komm. til SKS 27, 502,6: Brutus]

Brev, komm. til SKS 28, 143,8: det rette Punkt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 229,14: med en lille ...]

·Poins

NB10, komm. til SKS 21, 270,19: en Replik a la ...]

·Pölcher, Helmut

Not11, Indledning, SKS K19, 422

·Polemarchos

BI, »Plato«, SKS 1, 167

·Pollon

Not15:14.b.a

·Pollux, Julius

KG, komm. til SKS 9, 281,15: den Hund, som ...]   +

·Polonius

F, »II«, SKS 4, 484   +

·Polos

BI, »Plato«, SKS 1, 144   +

·Polyainos

BA, komm. til SKS 4, 346,13: den persiske Konge ...]   +

·Polydeukes

EE1, komm. til SKS 2, 32,18: Lynceus-Blik]

·Polyfem

KG, komm. til SKS 9, 341,20: den Kunst, i ...]   +

·Polykarp

OTA, komm. til SKS 8, 426,28: en Martyr: ...]   +

·Polykletos

Not11, komm. til SKS 19, 364,33: den dionysiske ...]

·Polyneikes

EE1, komm. til SKS 2, 149,27: Sophokles: Oedipus ...]   +

·Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson de

Oi10, komm. til SKS 13, 395,2: apres nous le deluge]

·Pompejus

IC, komm. til SKS 12, 172,16: dette Folk var ...]

·Ponte, Lorenzo da

EE1, komm. til SKS 2, 55,12: Don Juan]   +

EE1, komm. til SKS 2, 81,6: Pagen i Figaro]

EE1, komm. til SKS 2, 96,8: det nærværende ...]

EE1, komm. til SKS 2, 124,11: det bekjendte ...]

EE1, komm. til SKS 2, 132,35: vuol star dentro ...]

EE1, komm. til SKS 2, 135,19: et afsides lille ...]

EE1, komm. til SKS 2, 200,21: Sagnet om Don Juan]

EE2, komm. til SKS 3, 44,31: Syngemester Basils ...]

EE2, komm. til SKS 3, 64,28: Don Juan beholde ...]

EE2, komm. til SKS 3, 64,29: Ridderen ...]

G, komm. til SKS 4, 20,26: Elvire]

SLV, komm. til SKS 6, 25,36: Den mest eensomme ...]

SLV, komm. til SKS 6, 109,29: Figaro siger til ...]

FP, komm. til SKS 14, 19,2: Bliv, min Hr. Greve ...]

DJ, komm. til SKS 14, 69,3: Mozarts Don Juan]

PPM, komm. til SKS 14, 137,8: den Scene i Figaro ...]

BOA, komm. til SKS 15, 239,26: Don Juan, der ...]

BB, komm. til SKS 17, 114,1: 1) Pagen i Figaro]

BB, komm. til SKS 17, 116,30: 3) D. Juan]

DD, komm. til SKS 17, 282m,4: Sjelden Penge, ...]

EE, komm. til SKS 18, 52,15: Syngemester Basil]

FF, komm. til SKS 18, 76,1: Omvendelsesscenen i ...]

FF, komm. til SKS 18, 76,9: Bouffo-Arien i Figaro]

FF, komm. til SKS 18, 78,24: een D. Juan]

Not7, komm. til SKS 19, 208,16: derfor er ...]

Not8, komm. til SKS 19, 238,4: D. Juan]

NB12, komm. til SKS 22, 162,20: hvad Leporello er ...]

Papir, komm. til SKS 27, 128,2: D. Juan og Leporello]

Papir, komm. til SKS 27, 128,3: Figaro ...]

Papir, komm. til SKS 27, 134,22: D. Juan]

Papir, komm. til SKS 27, 147,28: i det Øieblik ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,10: Elvira (i D. Juan)]

Papir, komm. til SKS 27, 154,19: Pagen i Figaro]

Papir, komm. til SKS 27, 185,20: Italien og Spanien ...]

Papir, komm. til SKS 27, 459,2: Leporello]

Brev, komm. til SKS 28, 300,2: Claveer-Udtoget af ...]

·Pontoppidan, Erik

EE2, komm. til SKS 3, 65,33: Kirken ... det andet ...]   +

·Poppaea Augusta Sabina

Papir 247   +

·Poppedrengen

EE2, komm. til SKS 3, 218,12: lad os være ...]   +

·Poquelin, Jean Baptiste, se Molière

 

·Poros

BI, »Plato«, SKS 1, 104   +

·Porphyrius

Not11, komm. til SKS 19, 330,36: Neo-Platonikerne ...]   +

·Porsena

AE, komm. til SKS 7, 411,33: som Scævola f. ...]

·Porta, Johann Baptist

BB, komm. til SKS 17, 77,27: Nu følger ...]

·Poseidon

EE1, komm. til SKS 2, 219,17: Ancæus 's]   +

·Posselt, Gert

3T44, tekstredegørelse, SKS K5, 228   +

·Potamon

KK:5, SKS 18, 357

·Potemkin, Grigori Aleksandrovich

EE2, »Ægteskabets æsthetiske ...«, SKS 3, 115   +

·Potifar

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 313   +

·Pott, David Julius

Papir 18, SKS 27, 63   +

·Poulsens, Peter

AeV, komm. til SKS 14, 79,12: Nytaarsgave]

·Povelsen, H.F.

JJ, komm. til SKS 18, 260,2: dyrebart Genie ...]

·Prahl, J.F.

DD, komm. til SKS 17, 254,10: Konventikler]

·Prahl, Niels

SLV, komm. til SKS 6, 11,16: Døden kjender ...]   +

·Pram, Christen Henriksen

EE1, komm. til SKS 2, 213,19: Digteren s]   +

·Praxeas

KK:5, SKS 18, 354

·Preciosa

EE1, komm. til SKS 2, 318,16: Preciosa]   +

·Pretzmann, Sophus

NB18, komm. til SKS 23, 282,15: I det Huus, hvor ...]

·Prichard, James Cowles

KG, komm. til SKS 9, 296,13: Lægen ofte ...]   +

·Prie

EE2, komm. til SKS 3, 31,12: Definition ... ikke ...]

·Prierio, Silvestro Mazzolini da

Papir 1:1, SKS 27, 11   +

·Primon, J.C.F.

EE2, komm. til SKS 3, 286,26: Urnen i den ...]

·prins Henrik af Wales, se Henrik V

 

·Printzlau, Ferdinand

FQA, tekstredegørelse, SKS K14, 16   +

·Printzlau, Frederik Ferdinand Jacob Carl

JJ, komm. til SKS 18, 270,25: Kean]   +

·Prip-Møller, Antonette

EE2, komm. til SKS 3, 80,22: chinesiske Ordsprog ...]

·Priscus, Iavolenus

AeV, komm. til SKS 14, 82,34: restitutio in ...]   +

·Priska

CC:7, SKS 17, 178   +

·Pritius, Johann Georg

NB19, komm. til SKS 23, 345,12: Hos en opbyggelig ...]   +

·Prodikos fra Keos

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 198   +

·Proklos fra Athen

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 303   +

·Prometheus

EE1, komm. til SKS 2, 46,13: Gribben ... i ...]   +

·Properts

NB21:47, SKS 24, 38

·Proserpina

G, » «, SKS 4, 44   +

·Prosper naturalis de molinasky

NB3, komm. til SKS 20, 266,28: P.L. Møller ...]

·Protagoras

BI, »Plato«, SKS 1, 116   +

·Proteus

EE1, »Skyggerids«, SKS 2, 173   +

·Prudentius, Aurelius Clemens

TTL, komm. til SKS 5, 446,34: at holde Maade med ...]

·Pryssing

EE1, komm. til SKS 2, 311,24: Hvad forstaaer ...]   +

·Præsident Lars

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 426   +

·Psyke

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 40   +

·Ptah

EE1, komm. til SKS 2, 37,21: Apis ... beskinnet ...]

·Ptolemaios II Filadelfos

PS, komm. til SKS 4, 290,2: lod dem ...]

·Ptolemaios, Klaudios

SLV, komm. til SKS 6, 87,7: det copernicanske og ...]

·Ptolomæus

Not7, komm. til SKS 19, 219,9: paa Grændsen af ...]

·Publius Ovidius Naso, se Ovid

 

·Publius Terentius Afer, se Terents

 

·Pückler-Muskau, H.L.H.

LP, komm. til SKS 1, 7,1: Af en endnu Levendes ...]

·Pückler-Muskau, Hermann Ludwig Heinrich von

Papir 61:2   +

·Pudens

CC:7, SKS 17, 178   +

·Puente, Luis de la

4T44, komm. til SKS 5, 337,32: hvor elendigt ...]   +

·Pufendorf, Samuel

CC, komm. til SKS 17, 209,35: begynde polemisk ...]

·Puicibot, Gaubert von

BB:2, SKS 17, 64

·Pulcher, Appius Claudius

BI, »Hegels Opfattelse af Socrates«, SKS 1, 265   +

·Pulcher, Publius Claudius

AA, komm. til SKS 17, 22,22: den romerske Consul ...]   +

·Puteanus, Erycius

BA, note   +

·Puycibot, Jausbert de

BB, komm. til SKS 17, 64,14: En anden Deel ...]

·Pygmalion

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 425   +

·Pyramus

SLV, komm. til SKS 6, 77,3: liig Pyramis ...]

·Pyrrhon fra Elis

PS, komm. til SKS 4, 244,3: ældre ...]   +

·Pyrrhos

EE2, komm. til SKS 3, 277,13: et Kongerige af ...]   +

·Pythagoras

BI, »Hegels Opfattelse af Socrates«, SKS 1, 271   +

BI, »Ironien efter Fichte«, SKS 1, 317

EE1, komm. til SKS 2, 43,4: efter Sagnet gik ...]

EE2, komm. til SKS 3, 65,20: forskjellige ...]

EE2, komm. til SKS 3, 246,21: ...]

FB, »Problema I«, SKS 4, 155

FB, note

FB, note

FB, komm. til SKS 4, 155,23: en Sætning af ...]

FB, komm. til SKS 4, 190,32: ...]

FB, komm. til SKS 4, 190,34: Pythagoras]

BA, komm. til SKS 4, 337,23: den græske ...]

BA, komm. til SKS 4, 382,3: ...]

BA, komm. til SKS 4, 385,16: Pythagoræerne]

F, komm. til SKS 4, 506,27: den pythagoriske ...]

TTL, komm. til SKS 5, 448,4: lære Viisdom i ...]

TTL, komm. til SKS 5, 460,22: dette Lige og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 24,15: bene vixit qui bene ...]

SLV, komm. til SKS 6, 280,5: En Pythagoræer ...]

SLV, komm. til SKS 6, 301,15: kun var 5 Vise ...]

SLV, komm. til SKS 6, 437,13: Intet at beundre]

AE, komm. til SKS 7, 281,23: i pythagoræisk ...]

AE, komm. til SKS 7, 519,28: »kjend Dig ...]

KG, komm. til SKS 9, 60,22: Den elskede og ...]

CT, komm. til SKS 10, 93,22: Sphærernes]

LF, komm. til SKS 11, 30,23: den Musik, der er ...]

JC, »Pars prima. Cap. II«, SKS 15, 44

JC, »Pars prima. Cap. III«, SKS 15, 49

JC, komm. til SKS 15, 43,33: kjend Dig selv]

JC, komm. til SKS 15, 49,6: Pythagoras paabød ...]

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 240

BOA, komm. til SKS 15, 240,12: for sin Reenhed ...]

BN, »Den bevæbnede Neutralitet«, SKS 16, 119

BN, tekstredegørelse, SKS K16, 112

BN, komm. til SKS 16, 119,13: Først var der i ...]

AA, komm. til SKS 17, 27,20: ...]

AA, komm. til SKS 17, 30,6: hiin Philosophs ...]

DD, komm. til SKS 17, 225,18: nil admirari]

DD, komm. til SKS 17, 271,24: man maa antage ...]

JJ:31, SKS 18, 152

JJ:66

JJ:67

JJ:68

JJ, komm. til SKS 18, 152,2: den Sætning at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 152,4: Pytagoras]

JJ, komm. til SKS 18, 152m,1: 6 Bog, 11 p. 500]

JJ, komm. til SKS 18, 156,23: Pythagoræerne ...]

JJ, komm. til SKS 18, 160,32: Tennemann 1ste B. ...]

Not1:6, SKS 19, 31

Not11, komm. til SKS 19, 335,9: Pythagoræerne ...]

Not14:1, SKS 19, 426

Not14, komm. til SKS 19, 425,10: Den ...]

Not14, komm. til SKS 19, 425,16: født paa Samos ...]

Not14, komm. til SKS 19, 425,16: gik til Croton ...]

Not14, komm. til SKS 19, 426,20: Pythagoras vil ...]

NB2, komm. til SKS 20, 151,25: pythagorisk Taushed]

NB5, komm. til SKS 20, 426,29: I gl. Dage elskede ...]

NB6:73, SKS 21, 55

NB6, komm. til SKS 21, 55,2: Først kom i ...]

NB11, komm. til SKS 22, 51,32: det græske ...]

NB12, komm. til SKS 22, 199,34: paralelliseret ...]

NB14, komm. til SKS 22, 380,16: i den ...]

NB17, komm. til SKS 23, 211,30: de Vise først ...]

NB19, komm. til SKS 23, 360,37: hvad jeg ... i ...]

NB22:159, SKS 24, 191

NB25:71, SKS 24, 490

NB25, komm. til SKS 24, 490,4: Pythagoras lyttede ...]

NB33:52, SKS 26, 296

NB33, tekstredegørelse, SKS K26, 240

NB33, komm. til SKS 26, 296,7: hiin gamle ...]

Papir 38

Papir, komm. til SKS 27, 86,31: Pythagoras]

Papir 228

Papir, komm. til SKS 27, 164,24: Pythagoras, under ...]

Papir 256:1

Papir, komm. til SKS 27, 207,22: Pythagoras]

Papir 284, SKS 27, 281

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 641

·Pæiersen, Wolle, se Pedersen, Ole