S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·O'Connell, Daniel

KM, »Kjøbenhavns flyvende Post ...«, SKS 14, 16   +

·O.M.

Brev, komm. til SKS 28, 483,1: M. S. blev ifjor ...]   +

·Ocellus Lucanus

Not14:1, SKS 19, 425

·Odd, se Ørvarodd

 

·Odier, Louise

Brev, komm. til SKS 28, 403,6: Cavaignac, men see! ...]

·Odin

EE1, komm. til SKS 2, 412,25: Valkyrie]   +

·Odoardo Galotti

SFV, komm. til SKS 16, 100,19: Formaning af ...]

·Odysseus

EE1, komm. til SKS 2, 150,7: Philoktet]   +

EE1, komm. til SKS 2, 201,33: Skyggerne i ...]

EE1, komm. til SKS 2, 351,24: Non formosus ...]

EE1, komm. til SKS 2, 364,30: Mentor]

EE2, komm. til SKS 3, 21,15: Circe forvandler dem ...]

FB, komm. til SKS 4, 107,16: han omfattede ...]

FB, komm. til SKS 4, 151,17: 3 Medvidere i Folket]

PS, komm. til SKS 4, 221,18: hvad Socrates ...]

F, komm. til SKS 4, 508,4: Tiresias]

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 87

SLV, komm. til SKS 6, 87,15: Digteren siger om ...]

SLV, komm. til SKS 6, 422,36: Philoktet]

AE, komm. til SKS 7, 40,24: Socrates, der uden ...]

AE, komm. til SKS 7, 72,17: ...]

AE, komm. til SKS 7, 193,12: Sirenesang]

LA, komm. til SKS 8, 100,24: med Thales ...]

OTA, komm. til SKS 8, 367,12: Hedenskabets ...]

KG, komm. til SKS 9, 341,20: den Kunst, i ...]

CT, komm. til SKS 10, 56,30: hiin Konge, hvem ...]

CT, komm. til SKS 10, 243,16: hiin Snilde ...]

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 205

BOA, komm. til SKS 15, 264,27: Som Skyggerne i ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 405,14: kan længes ...]

AA:14

AA, komm. til SKS 17, 23,12: Achilles Moder ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,21: Ulysses ...]

EE, komm. til SKS 18, 52,23: den gl. Sirene-Sang]

JJ, komm. til SKS 18, 154,18: Tiresias]

JJ, komm. til SKS 18, 174,5: Holbergs Ulisses ...]

Not2, komm. til SKS 19, 90,16: i Erfurt ...]

Not3:10, SKS 19, 110

Not3, komm. til SKS 19, 110,2: Baggesens samtlige ...]

Not6:31, SKS 19, 202

Not6, komm. til SKS 19, 202,2: Ulysses' ...]

Not10:5

Not10, komm. til SKS 19, 287,17: Philoktetes. v. 96 ...]

Not10, komm. til SKS 19, 287,25: Philoktets ...]

NB4, komm. til SKS 20, 321,23: ...]

NB4, komm. til SKS 20, 322,15: Skyggerne i ...]

NB13, komm. til SKS 22, 285m,25: den Talende er en ...]

NB32, komm. til SKS 26, 121,11: blodsuge (som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 86,30: I Grækenland ved ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,2: Grækernes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 236,11: de Ord af Socrates ...]

·Oehlenschläger, Adam

EE1, komm. til SKS 2, 17,2: det Interessantes ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 30,14: Aladdin]

EE1, komm. til SKS 2, 55,11: Axel med Valborg]

EE1, komm. til SKS 2, 82,32: suger ligesom Thor ...]

EE1, komm. til SKS 2, 120,7: Et saadant Drama ...]

EE1, komm. til SKS 2, 140,5: den nyere Æsthetik]

EE1, komm. til SKS 2, 140,14: Hvis en gammel ...]

EE1, komm. til SKS 2, 141,3: hele Tiden mere ...]

EE1, komm. til SKS 2, 188,15: som en Tiger ... en ...]

EE1, komm. til SKS 2, 262,29: som Ringen har paa ...]

EE1, komm. til SKS 2, 414,33: Palnatoke ... den ...]

EE1, komm. til SKS 2, 419,22: En Blaubart ...]

EE2, »Ægteskabets æsthetiske ...«, SKS 3, 142

EE2, komm. til SKS 3, 53,6: et Sværd ... kunde ...]

EE2, komm. til SKS 3, 60,6: besværge alle ...]

EE2, komm. til SKS 3, 87,4: bøielig, som det ...]

EE2, komm. til SKS 3, 101,25: strax ...]

EE2, komm. til SKS 3, 122,20: os rotundum]

EE2, komm. til SKS 3, 138,22: den rige Fugl med ...]

EE2, komm. til SKS 3, 142,23: Oehlenschläger]

EE2, komm. til SKS 3, 167,23: som en Digter siger ...]

EE2, komm. til SKS 3, 218,15: det nyere Drama]

EE2, komm. til SKS 3, 317,14: hvert Old ...]

G, komm. til SKS 4, 23,36: det Interessante]

G, komm. til SKS 4, 38,10: Hvad Baggesen siger ...]

G, komm. til SKS 4, 38,25: Dr. Ryge i Kong ...]

FB, komm. til SKS 4, 115,23: hiin snilde Magt ...]

FB, komm. til SKS 4, 123,9: den, der har Ringen ...]

FB, komm. til SKS 4, 134,19: Kræmmersjæl ...]

FB, komm. til SKS 4, 170,24: Mester Jackel]

FB, komm. til SKS 4, 173,4: det Interessante]

FB, komm. til SKS 4, 181,10: Axel og Valborg ...]

FB, komm. til SKS 4, 193,35: Blaubart]

PS, komm. til SKS 4, 301,28: som Saft altid ...]

BA, komm. til SKS 4, 428,28: Ringens Aander ...]

F, komm. til SKS 4, 513,18: som Trællen i ...]

3T43, komm. til SKS 5, 66,5: Hævnen var sød, ...]

4T43, komm. til SKS 5, 159,4: Den rige Fugl kommer ...]

3T44, komm. til SKS 5, 251,20: Ønskets laante ...]

SLV, komm. til SKS 6, 25,1: Taushedens uendelige ...]

SLV, komm. til SKS 6, 32,33: holdt Lampen i sin ...]

SLV, komm. til SKS 6, 45,17: ender bestandigt ...]

SLV, komm. til SKS 6, 64,27: Feernes fra ...]

SLV, komm. til SKS 6, 77,2: Aladdins Sværd, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 99,2: Aladdins Befaling til ...]

SLV, komm. til SKS 6, 124,8: Madame Nielsen]

SLV, komm. til SKS 6, 125,28: Triumph-Dragere]

SLV, komm. til SKS 6, 148,9: sæt han havde en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 149,24: Blidt som naar ...]

SLV, komm. til SKS 6, 153,24: Aladdins ...]

SLV, komm. til SKS 6, 154,6: Men vender han hjem ...]

SLV, komm. til SKS 6, 197,8: Du senestærke, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 282,10: liig den fattige ...]

SLV, komm. til SKS 6, 295,28: ikke for Afsindige ...]

SLV, komm. til SKS 6, 378,8: Axel føler ingen ...]

SLV, komm. til SKS 6, 382,13: Poesiens Tid synes ...]

AE, note

AE, komm. til SKS 7, 129,22: I Fabler og Eventyr ...]

AE, komm. til SKS 7, 172,13: som en Alladdin]

AE, komm. til SKS 7, 238,9: det Interessante]

AE, komm. til SKS 7, 260,19: Oehlenschläger ...]

AE, komm. til SKS 7, 260,21: Signe]

AE, komm. til SKS 7, 410,8: Om En gav mig ti ...]

AE, komm. til SKS 7, 565,6: thi en saadan ...]

LA, komm. til SKS 8, 44,10: Saa hører der ...]

LA, komm. til SKS 8, 102,16: »idel Luft ...]

OTA, komm. til SKS 8, 182,5: det Sværd, der ...]

KG, komm. til SKS 9, 19,36: »velsignede ...]

KG, komm. til SKS 9, 305,5: Naar den Troløse ...]

CT, komm. til SKS 10, 269,24: alle mine ...]

SD, komm. til SKS 11, 186,30: Som i Overtroens ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 131,26: »et ...]

KM, komm. til SKS 14, 13,3: Hjem gik den tappre ...]

KM, komm. til SKS 14, 15,42: hiin glimrende ...]

AeV, komm. til SKS 14, 81,41: det Interessante]

KKS, komm. til SKS 14, 98,20: den umiddelbare ...]

JC, komm. til SKS 15, 47,29: en blodtørstig ...]

BOA, komm. til SKS 15, 140,23: ...]

BOA, komm. til SKS 15, 237,36: En fik Lampen]

SFV, komm. til SKS 16, 52,22: hine Frugter i ...]

SFV, komm. til SKS 16, 70,5: det Interessante]

DS, komm. til SKS 16, 226,10: hiin Konge ... tog ...]

AA, komm. til SKS 17, 11,15: en Webersk Melodi]

AA, komm. til SKS 17, 11,31: hvor Schimmelmann ...]

AA, komm. til SKS 17, 19,22: en Gudinde for ...]

BB, komm. til SKS 17, 59,14: Naar vi ...]

BB, komm. til SKS 17, 59,28: Til Oplysning af ...]

BB, komm. til SKS 17, 113,13: Følgende Schema ...]

BB, komm. til SKS 17, 113,24: Hvorfor har ...]

BB, komm. til SKS 17, 117,4: det Horn, Thor drak ...]

CC, komm. til SKS 17, 205,36: Naturens Tilbedere]

DD:17

DD, komm. til SKS 17, 224,21: Oehlenschlaeger]

DD, komm. til SKS 17, 286,13: Før var min ...]

EE, komm. til SKS 18, 17m,4: Tommelidens]

EE, komm. til SKS 18, 34,6: Aladin]

EE, komm. til SKS 18, 34,16: Nourredin]

FF:20

FF:210

FF, tekstredegørelse, SKS K18, 111

FF, komm. til SKS 18, 78,31: Maanedsskrift ...]

FF, komm. til SKS 18, 110,22: som Vaulunders ...]

FF, komm. til SKS 18, 115,11: men hvis et Ord Du ...]

JJ, komm. til SKS 18, 173,5: Winsløv (...) ...]

JJ, komm. til SKS 18, 195,26: Constantin ...]

JJ, komm. til SKS 18, 297,29: H: Hertz (...) som ...]

Not2, komm. til SKS 19, 94,15: Heiberg siger ...]

Not3, komm. til SKS 19, 119,3: De begynde med Evald]

Not8, tekstredegørelse, SKS K19, 304

Not8, komm. til SKS 19, 225,24: Nu hvi gnider Du ...]

NB, komm. til SKS 20, 10,19: Staten ellers ...]

NB, komm. til SKS 20, 79,12: P.L. Møller ...]

NB8:104, SKS 21, 188

NB8, komm. til SKS 21, 188,2: Oehlenschläger ...]

NB10, komm. til SKS 21, 261,10: det Interessante]

NB11:103

NB11, komm. til SKS 22, 23,3: Det Interessante]

NB11, komm. til SKS 22, 42,4: den dumme Gottlieb ...]

NB11, komm. til SKS 22, 54,2: Aladdin]

NB11, komm. til SKS 22, 58,14: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,7: et Eccho af hvad de ...]

NB13, komm. til SKS 22, 298,21: det Interessante]

NB14, komm. til SKS 22, 345,40: Aladdin]

NB14, komm. til SKS 22, 387,18: »stærk ...]

NB14, komm. til SKS 22, 416,16: synes ikke ...]

NB16, komm. til SKS 23, 139,30: at Udgifterne ...]

NB18, komm. til SKS 23, 280m,25: »har De ...]

NB24, komm. til SKS 24, 427,2: Hvorfor ...]

NB26, komm. til SKS 25, 63,15: Nielsen spiller ...]

NB26, komm. til SKS 25, 63,15: Frue Heiberg den ...]

NB27, komm. til SKS 25, 132,22: Saa har jeg ogsaa ...]

NB29, komm. til SKS 25, 324,9: »intet ...]

NB31:94, SKS 26, 70

NB31:94, SKS 26, 71

NB31, komm. til SKS 26, 70,32: Oehlenschläger ...]

NB31, komm. til SKS 26, 70,40: Deres ...]

NB31, komm. til SKS 26, 71,6: Ø]

NB31, komm. til SKS 26, 98,12: Reinecke Fuchs]

NB33, komm. til SKS 26, 261,2: i Eventyret den ...]

Papir 206:2

Papir, komm. til SKS 27, 143,20: Heiberg har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 146,12: Hvorvidt er Faust ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,23: den Opera, hvoraf ...]

Papir, komm. til SKS 27, 156,6: Heiberg ... i flyv: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 161,30: Schiller ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,13: besynger Prinds ...]

Papir, komm. til SKS 27, 281,6: I Arme Stakler ...]

Papir, komm. til SKS 27, 460,1: det Interessante]

Papir, komm. til SKS 27, 490,34: i hiin ...]

Papir, komm. til SKS 27, 693,30: Berlingske ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 139

Brev, komm. til SKS 28, 89,10: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 102,22: med en tjenende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 143,17: »en Kirke i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 219,9: Bring hurtigt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 377,7: Hr Instructeur]

Brev, komm. til SKS 28, 377,20: Deres Kone]

Brev, komm. til SKS 28, 467,10: Danmarks ...]

Ded, komm. til SKS 28, 493,3: »Dog Tiden ...]

Ded, komm. til SKS 28, 506,27: Chr. Winther]

·Oeser, A.F.

DJ, komm. til SKS 14, 70,30: hin ædle Eenfold]

·Ofelia

F, komm. til SKS 4, 484,7: hiin Sky i Hamlet ...]

·Ofterdingen, Heinrich von

BB, komm. til SKS 17, 104,22: det Digt, om ...]

·Oguier, Baudicon

Papir, komm. til SKS 27, 28,19: cfr Thisted for ...]

·Oguier, Johanne

Papir, komm. til SKS 27, 28,19: cfr Thisted for ...]

·Oguier, Martin

Papir, komm. til SKS 27, 28,19: cfr Thisted for ...]

·Oguier, Robert

Papir, komm. til SKS 27, 28,19: cfr Thisted for ...]

·Oiagros, se Zeus

 

·Okeanos

KK:7, SKS 18, 362   +

·Oken, Lorenz

AE, komm. til SKS 7, 303,9: den Replik af en gal ...]   +

·Okkelos fra Leukania

Not14, komm. til SKS 19, 425,11: Ocellus Lucanus, ...]

·Oldenburg, Th. W.

IC, komm. til SKS 12, 218,11: hvormed man ogsaa ...]   +

·Oldenburg, Theodor Wilhelm

Brev , SKS 28, 17   +

·Ole

LA, komm. til SKS 8, 88,34: en fuld Matros, der ...]   +

·Ole Kaninstok

Brev, komm. til SKS 28, 377,7: Hr Instructeur]

·Ole Wadt

DD:208, SKS 17, 281   +

·Olesen, Tonny Aagaard

Not11, Kommentarer   +

·Olifur

SLV, komm. til SKS 6, 50,18: I lystige og muntre ...]

·Oliver

AA, komm. til SKS 17, 47,11: Holger Danske komme ...]   +

·Oliver, Andrew

NB23, komm. til SKS 24, 246,27: Franklin opholdt ...]

·Olivia

PS, komm. til SKS 4, 214,1: Bedre godt hængt ...]   +

·Olivier

BB, komm. til SKS 17, 70,37: Man sagde ... og ...]

·Olsen

Oi8, »Et Billede paa Livet«, SKS 13, 360

·Olsen, Cornelia

JJ:300   +

·Olsen, den gamle

Brev, komm. til SKS 28, 10,21: hans Karl Peer]

·Olsen, F.C.

CC, Kommentarer

·Olsen, Frederik Christian

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 126   +

·Olsen, Gottsche Hans

EE2, komm. til SKS 3, 281,27: lad Digteren ... et ...]   +

·Olsen, Jonas Christian

Not8:39   +

·Olsen, Maria Dorothea Frederike

Not15, komm. til SKS 19, 433,20: lige udenfor deres ...]   +

·Olsen, Niels Peter

Papir, komm. til SKS 27, 469,33: saadanne ...]

·Olsen, Olivia Christiane

Not15, komm. til SKS 19, 433,20: lige udenfor deres ...]   +

·Olsen, Oluf Christian

Not15, komm. til SKS 19, 433,20: lige udenfor deres ...]   +

·Olsen, Oluf Nicolai

NB8, komm. til SKS 21, 176,18: et saa ...]

·Olsen, Regine

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 128   +

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 47

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 52

EE2, komm. til SKS 3, 223,1: en ung Pige ... at ...]

G, tekstredegørelse, SKS K4, 23

G, tekstredegørelse, SKS K4, 24

G, tekstredegørelse, SKS K4, 25

G, tekstredegørelse, SKS K4, 26

G, tekstredegørelse, SKS K4, 27

G, tekstredegørelse, SKS K4, 28

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 87

FB, komm. til SKS 4, 183,30: Sagnet om Agnete og ...]

2T43, komm. til SKS 5, 13,11: hiin Enkelte]

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 55

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 58

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 65

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 66

SLV, komm. til SKS 6, 227,31: thi Rygtet sagde, ...]

SD, tekstredegørelse

YTS, komm. til SKS 11, 247,18: Først i ...]

IC, tekstredegørelse

TAF, tekstredegørelse

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 32

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 46

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 47

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 48

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 57

GU, komm. til SKS 13, 325,2: Denne Tale er ...]

SFV, komm. til SKS 16, 60,32: den Tanke ... et ...]

SFV, komm. til SKS 16, 70,23: lønligen anseet ...]

PCS, komm. til SKS 16, 127,4: En Erindring og for ...]

EE:7.1

EE, komm. til SKS 18, 8,30: Regina]

JJ:115

JJ:145

JJ:279

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 212

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 218

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 223

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 224

JJ, komm. til SKS 18, 165,11: Disputats]

JJ, komm. til SKS 18, 168,20: Jeg begyndte ...]

JJ, komm. til SKS 18, 174,8: nikkede hun til mig]

JJ, komm. til SKS 18, 174,12: halvanden Aars ...]

JJ, komm. til SKS 18, 174,29: i det Sted ... at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 174,33: Da bød hun mig ...]

JJ, komm. til SKS 18, 175,3: Da brast Baandet]

JJ, komm. til SKS 18, 177,37: ængstet mig med ...]

JJ, komm. til SKS 18, 177,37: Jeg har da begyndt ...]

JJ, komm. til SKS 18, 178,7: saa skal hun, om ...]

JJ, komm. til SKS 18, 178,18: da Faderen bad ...]

JJ, komm. til SKS 18, 180,6: da maatte han ...]

JJ, komm. til SKS 18, 180,9: dukker i sin ...]

JJ, komm. til SKS 18, 180,17: hvis Havmanden ...]

JJ, komm. til SKS 18, 234,33: Cornelia Olsen]

JJ, komm. til SKS 18, 270,25: Kean]

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 246

Not7, tekstredegørelse, SKS K19, 277

Not7, tekstredegørelse, SKS K19, 278

Not7, tekstredegørelse, SKS K19, 279

Not7, komm. til SKS 19, 208,32: P. Møllers Digt ...]

Not8:3

Not8:28, SKS 19, 234

Not8, tekstredegørelse, SKS K19, 302

Not8, tekstredegørelse, SKS K19, 304

Not8, komm. til SKS 19, 223,1: De vita. E vita]

Not8, komm. til SKS 19, 225,28: Ikke jeg alene ...]

Not8, komm. til SKS 19, 225,36: bragte jeg Dig ...]

Not8, komm. til SKS 19, 228,1: den Pige ... at ...]

Not8, komm. til SKS 19, 229,17: hendes eneste ...]

Not8, komm. til SKS 19, 229,20: bringe hende til ...]

Not8, komm. til SKS 19, 232,1: i Nærheden af ...]

Not8, komm. til SKS 19, 232,21: Efter Aftale ...]

Not8, komm. til SKS 19, 233,14: de udvortes ...]

Not8, komm. til SKS 19, 234,1: et Brev til ...]

Not8, komm. til SKS 19, 235,3: Til Afskeed ... at ...]

Not8, komm. til SKS 19, 236,33: Din]

Not8, komm. til SKS 19, 237,16: Jonas Olsen ...]

Not15:2, SKS 19, 432

Not15:4, SKS 19, 433

Not15:12, SKS 19, 441

Not15:14, SKS 19, 444

Not15, tekstredegørelse, SKS K19, 620

Not15, tekstredegørelse, SKS K19, 621

Not15, tekstredegørelse, SKS K19, 622

Not15, tekstredegørelse, SKS K19, 623

Not15, komm. til SKS 19, 431,1: ...]

Not15, komm. til SKS 19, 432,1: Infandum me jubes, ...]

Not15, komm. til SKS 19, 432,2: den Replik om mig: ...]

Not15, komm. til SKS 19, 433,2: Regine]

Not15, komm. til SKS 19, 433,2: Jeg saae hende ...]

Not15, komm. til SKS 19, 433,20: lige udenfor deres ...]

Not15, komm. til SKS 19, 433,33: et Forhold til ...]

Not15, komm. til SKS 19, 434,1: op til Etatsraaden]

Not15, komm. til SKS 19, 435,16: Billeten findes ...]

Not15, komm. til SKS 19, 435,22: Hun overskrider i ...]

Not15, komm. til SKS 19, 435,33: Saa brast det, ...]

Not15, komm. til SKS 19, 436,1: Etatsraaden]

Not15, komm. til SKS 19, 437,1: ...]

Not15, komm. til SKS 19, 437,30: Den Dag der blev ...]

Not15, komm. til SKS 19, 438,12: hun vilde døe ...]

Not15, komm. til SKS 19, 438m,5: ønskede at ...]

Not15, komm. til SKS 19, 440,1: hvad Jfr. Dencker ...]

Not15, komm. til SKS 19, 441,2: Hvad Cornelia ...]

Not15, komm. til SKS 19, 442,9: hende, som slet ...]

Not15, komm. til SKS 19, 444,2: »vor egen ...]

NB, komm. til SKS 20, 27,12: hende]

NB, komm. til SKS 20, 27,16: hiin Dag]

NB, komm. til SKS 20, 27,20: »om jeg ...]

NB, komm. til SKS 20, 27,29: havde hun saa nu ...]

NB, komm. til SKS 20, 36,1: En ung Pige]

NB, komm. til SKS 20, 36,6: et Mord paa min ...]

NB, komm. til SKS 20, 62,35: en ung Pige ...]

NB, komm. til SKS 20, 81,29: hende]

NB2, komm. til SKS 20, 163,30: Sæt jeg havde ...]

NB2, komm. til SKS 20, 186,23: det ulykkelige ...]

NB2, komm. til SKS 20, 196,8: i sin Tid]

NB3, tekstredegørelse, SKS K20, 242

NB3, komm. til SKS 20, 255m,33: Da jeg begyndte ...]

NB3, komm. til SKS 20, 268,11: disse Ord af ...]

NB3, komm. til SKS 20, 268,15: Nu er hun da ...]

NB3, komm. til SKS 20, 268,16: samme Dag]

NB3, komm. til SKS 20, 270,32: Min megen Gaaen ...]

NB4, tekstredegørelse, SKS K20, 294

NB4, komm. til SKS 20, 306,4: den Elskede (...) ...]

NB4, komm. til SKS 20, 331,3: jeg var anseet for ...]

NB4, komm. til SKS 20, 347,12: værre end ved ...]

NB4, komm. til SKS 20, 357m,1: hun kunde ikke ...]

NB4, komm. til SKS 20, 364,15: maatte bryde min ...]

NB4, komm. til SKS 20, 364,16: fordi jeg ikke ...]

NB4, komm. til SKS 20, 364,22: arbeide hende flot]

NB5, tekstredegørelse, SKS K20, 382

NB5, komm. til SKS 20, 377,31: jeg skylder en ...]

NB5, komm. til SKS 20, 389,26: jeg som ansaae ...]

NB5, komm. til SKS 20, 392,34: En Ven ...]

NB5, komm. til SKS 20, 398,25: Jeg blev ulykkelig ...]

NB5, komm. til SKS 20, 399,2: Turde jeg forlige ...]

NB5, komm. til SKS 20, 399,15: hun som (...) ved ...]

NB5, komm. til SKS 20, 399,18: om hende tør ...]

NB5, komm. til SKS 20, 412,24: Saa bliver jeg en ...]

NB5, komm. til SKS 20, 414,19: en ung Pige jeg ...]

NB5, komm. til SKS 20, 421,5: I en af de ...]

NB5, komm. til SKS 20, 421,23: Af hende existerer ...]

NB6, komm. til SKS 21, 13,22: jeg begyndte min ...]

NB6, komm. til SKS 21, 18,28: Med Taarer i ...]

NB6, komm. til SKS 21, 45,37: forhindret i at ...]

NB6, komm. til SKS 21, 50,1: jeg, der da jeg ...]

NB6, komm. til SKS 21, 56,27: førend jeg ...]

NB6, komm. til SKS 21, 68,13: et Msk, som blev ...]

NB7, tekstredegørelse, SKS K21, 67

NB7, tekstredegørelse, SKS K21, 68

NB7, komm. til SKS 21, 80,35: For hende kan der ...]

NB7, komm. til SKS 21, 80,37: Det at jeg er en ...]

NB7, komm. til SKS 21, 81,10: at jeg maatte ...]

NB7, komm. til SKS 21, 81,15: Etatsraad Olsen]

NB7, komm. til SKS 21, 86,27: gjøre Alt for ...]

NB7, komm. til SKS 21, 86,34: nu først efter 7 ...]

NB7, komm. til SKS 21, 87,16: Hun overskred ...]

NB7, komm. til SKS 21, 87,31: Saasnart jeg ...]

NB8, tekstredegørelse, SKS K21, 121

NB8, komm. til SKS 21, 159,5: en Qvinde]

NB8, komm. til SKS 21, 159,9: jeg havde dog ...]

NB8, komm. til SKS 21, 159,11: Saa blev der lagt ...]

NB8, komm. til SKS 21, 159,13: 1½ Aar ...]

NB8, komm. til SKS 21, 177,3: hende]

NB8, komm. til SKS 21, 185,7: En ung Pige siger ...]

NB8, komm. til SKS 21, 193,21: hende]

NB9, komm. til SKS 21, 210,21: hende]

NB9, komm. til SKS 21, 210,21: En lille Pakke med ...]

NB9, komm. til SKS 21, 210,36: Schlegel ...]

NB10, komm. til SKS 21, 273,21: hævede en ...]

NB10, komm. til SKS 21, 277,31: blive anseet i sin ...]

NB10, komm. til SKS 21, 299,11: hiin lille Pige]

NB10, komm. til SKS 21, 308,24: have gjort et ...]

NB10, komm. til SKS 21, 318,29: en vis ung Pige]

NB10, komm. til SKS 21, 318,31: da ... vi skulde ...]

NB10, komm. til SKS 21, 348,12: ei hell. Pigen, ...]

NB10, komm. til SKS 21, 354,10: Enten – ...]

NB10, komm. til SKS 21, 358,16: at jeg engang ...]

NB10, komm. til SKS 21, 365,27: den lille Pige]

NB10, komm. til SKS 21, 365,37: friet til hende]

NB10, komm. til SKS 21, 366,17: Guds Navns ...]

NB11, komm. til SKS 22, 45,24: en ung Pige]

NB11, komm. til SKS 22, 111,4: spurgte min ...]

NB11, komm. til SKS 22, 111,10: Jeg svarede derfor ...]

NB11, komm. til SKS 22, 111,13: hun giftede sig]

NB11, komm. til SKS 22, 111,13: hvilket jeg saa ...]

NB11, komm. til SKS 22, 115,22: Da jeg forlod hende]

NB11, komm. til SKS 22, 116,29: da jeg gjorde ...]

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 166

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 167

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 168

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 174

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 175

NB12, komm. til SKS 22, 160,4: Etatsraad Olsen var ...]

NB12, komm. til SKS 22, 160m,2: hun]

NB12, komm. til SKS 22, 160m,3: sit Forhold til mig]

NB12, komm. til SKS 22, 160m,7: d. 9 Aug til 10 ...]

NB12, komm. til SKS 22, 160,11: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 160,28: Schlegel]

NB12, komm. til SKS 22, 198,2: en ung, livsglad ...]

NB12, komm. til SKS 22, 201,1: hun]

NB12, komm. til SKS 22, 201,20: at det vilde blive ...]

NB12, komm. til SKS 22, 201,21: jeg var »en ...]

NB12, komm. til SKS 22, 201m,1: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,28: hende]

NB12, komm. til SKS 22, 211,5: hendes]

NB12, komm. til SKS 22, 211,9: Grusomheden var ...]

NB12, komm. til SKS 22, 211,11: da jeg jo bad om ...]

NB12, komm. til SKS 22, 213,23: hun]

NB12, komm. til SKS 22, 213,26: hun var jo saa ung]

NB12, komm. til SKS 22, 213,32: Etatsraaden]

NB12, komm. til SKS 22, 213,33: gjort lidt Uret ...]

NB12, komm. til SKS 22, 214m,26: min første ...]

NB12, komm. til SKS 22, 214m,30: Fortvivlet gik ...]

NB12, komm. til SKS 22, 216,2: hende]

NB12, komm. til SKS 22, 217,4: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 218,21: Forunderligt ...]

NB12, komm. til SKS 22, 226,1: 7 Sept.]

NB12, komm. til SKS 22, 226,2: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 226,9: Faderen (...) bad ...]

NB12, komm. til SKS 22, 226,12: lovede han ... i ...]

NB12, komm. til SKS 22, 228m,3: min hele Forfatter ...]

NB12, komm. til SKS 22, 229m,12: da var hun ...]

NB12, komm. til SKS 22, 229m,13: saa dog ikke gift]

NB12, komm. til SKS 22, 236,28: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 236,31: et Mord paa Din ...]

NB12, komm. til SKS 22, 237,2: hendes ...]

NB12, komm. til SKS 22, 237,17: traf mig i en Kirke]

NB12, komm. til SKS 22, 261,38: min Forlovede]

NB12, komm. til SKS 22, 266,13: hende]

NB12, komm. til SKS 22, 266,21: et Ægteskab]

NB12, komm. til SKS 22, 266,22: den Historie]

NB12, komm. til SKS 22, 266,33: lod min Ære ...]

NB12, komm. til SKS 22, 268,3: den Pige, der ...]

NB13:4, SKS 22, 274

NB13, tekstredegørelse, SKS K22, 353

NB13, komm. til SKS 22, 274,1: Regine Schlegel]

NB13, komm. til SKS 22, 281,27: Mit Forhold til ...]

NB13, komm. til SKS 22, 282,18: Schlegel]

NB13, komm. til SKS 22, 281m,5: Jeg er Skurken]

NB13, komm. til SKS 22, 296,34: jeg hadede mig ...]

NB13, komm. til SKS 22, 296,34: jeg ønskede, at ...]

NB13, komm. til SKS 22, 297,2: jeg (...) forlod ...]

NB13, komm. til SKS 22, 297,14: da brød ...]

NB13, komm. til SKS 22, 297,26: med en Piges ...]

NB13, komm. til SKS 22, 297,27: en Faders Sorg]

NB13, komm. til SKS 22, 297,27: en Families ...]

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 425

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 432

NB14, komm. til SKS 22, 350,34: Etatsraad Olsen ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369,1: ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369,2: Jeg har skrevet ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369,10: har Data for]

NB14, komm. til SKS 22, 369,17: Bedraget med en ...]

NB14, komm. til SKS 22, 370,5: Optegnelser i ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369m,1: Da jeg aldrig har ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369m,11: en Qvart-Bog ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369m,18: om hvem der ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369m,20: og iaar (49)]

NB14, komm. til SKS 22, 369m,21: vel ogsaa i ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369m,31: cfr en Lap, som ...]

NB14, komm. til SKS 22, 370m,13: samtidigt med de ...]

NB14, komm. til SKS 22, 373m,23: hendes sidste ...]

NB14, komm. til SKS 22, 373m,24: og saaledes ...]

NB15, tekstredegørelse, SKS K23, 13

NB15, tekstredegørelse, SKS K23, 16

NB15, komm. til SKS 23, 47,37: Mit Forhold til ...]

NB15, komm. til SKS 23, 64,19: Den Historie]

NB15, komm. til SKS 23, 64,19: jeg var en Skurk]

NB15, komm. til SKS 23, 79,14: ...]

NB15, komm. til SKS 23, 94,2: hvis Navn endnu maa ...]

NB15, komm. til SKS 23, 94,2: som Historien vil ...]

NB18, tekstredegørelse, SKS K23, 338

NB18, komm. til SKS 23, 308,23: at han, ligesom ...]

NB19, komm. til SKS 23, 336,11: En yndig Pige, min ...]

NB19, komm. til SKS 23, 336,11: hendes Navn vil ...]

NB19, komm. til SKS 23, 341,17: gjort ...]

NB20, komm. til SKS 23, 397,9: ...]

NB20, komm. til SKS 23, 397,10: Nu skete det ...]

NB20, komm. til SKS 23, 419,7: den Gang ... i ...]

NB20, komm. til SKS 23, 419,13: Da jeg hævede ...]

NB20, komm. til SKS 23, 462,9: Den 8 Sept. (hvad ...]

NB20, komm. til SKS 23, 473,4: ...]

NB20, komm. til SKS 23, 473,7: at have sat det ...]

NB20, komm. til SKS 23, 473,14: først da jeg ...]

NB20, komm. til SKS 23, 478,16: i disse Dage ...]

NB22, tekstredegørelse, SKS K24, 132

NB24, tekstredegørelse, SKS K24, 448

NB24, komm. til SKS 24, 352,12: at maatte forliges ...]

NB24, komm. til SKS 24, 353,14: Etatsraad Olsen er ...]

NB24, komm. til SKS 24, 356,19: Saa gjorde jeg et ...]

NB24, komm. til SKS 24, 352,13: cfr Journalerne ...]

NB24, komm. til SKS 24, 365,32: med Tanken om ...]

NB24, komm. til SKS 24, 376,5: ...]

NB25, tekstredegørelse, SKS K24, 562

NB25, tekstredegørelse, SKS K24, 567

NB25, komm. til SKS 24, 521,2: Om ...]

NB25, komm. til SKS 24, 521,21: hendes Mands]

NB25, komm. til SKS 24, 522,29: skjøndt jeg dog ...]

NB25, komm. til SKS 24, 523,23: den Forkleinelse, ...]

NB25, komm. til SKS 24, 527,2: ...]

NB25, komm. til SKS 24, 527,3: indsætte hende i ...]

NB25, komm. til SKS 24, 527,12: det Hele et Aar ...]

NB26, komm. til SKS 25, 22,31: hende]

NB26, komm. til SKS 25, 22,35: hun blev indsat i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 24,7: Samme Aften ... at ...]

NB26, komm. til SKS 25, 44,22: cfr. Journalen NB24 ...]

NB26, komm. til SKS 25, 45,17: gjøre Noget for ...]

NB26, komm. til SKS 25, 55,22: have gjort en Pige ...]

NB27, tekstredegørelse, SKS K25, 138

NB27, komm. til SKS 25, 139,3: Idag er det altsaa ...]

NB27, komm. til SKS 25, 139,4: »Hun«]

NB27, komm. til SKS 25, 139,5: jeg gaaer tidligere ...]

NB27, komm. til SKS 25, 171,29: ...]

NB27, komm. til SKS 25, 171,30: Biskop Mynster ...]

NB27, komm. til SKS 25, 172m,19: med hendes Mands ...]

NB28, komm. til SKS 25, 257,29: Da jeg forlod ...]

NB28, komm. til SKS 25, 257,30: blive færdig ...]

NB28, komm. til SKS 25, 259,13: da døer ...]

NB30, komm. til SKS 25, 422,38: havde jeg jo ogsaa ...]

NB30, komm. til SKS 25, 471,7: en Pige]

NB31, tekstredegørelse, SKS K26, 13

NB31, komm. til SKS 26, 78,37: denne Tanke ...]

NB31, komm. til SKS 26, 109,35: det elskede ...]

NB35, tekstredegørelse, SKS K26, 352

NB36, komm. til SKS 26, 419,4: at han af de ...]

Papir, Introduktion, SKS K27, 6

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 660

Papir, komm. til SKS 27, 541,31: min fordums ...]

Papir, komm. til SKS 27, 669,20: Den eneste Gang ...]

Brev , SKS 28, 42

Brev 22 til Kierkegaard, P.C.

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 40

Brev, komm. til SKS 28, 21,2: den Smerte, det ...]

Brev, komm. til SKS 28, 36,23: Jeg blev nemlig 34 ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,3: min fordums ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,13: Hr Pastor Dr. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 43,17: »Den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 54,30: som havde ... at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 54,31: er gift nu]

Brev, Introduktion, SKS K28, 13

Brev, Introduktion, SKS K28, 14

Brev, Introduktion, SKS K28, 15

Brev, Introduktion, SKS K28, 17

Brev, Introduktion, SKS K28, 18

Brev, Introduktion, SKS K28, 20

Brev, komm. til SKS 28, 80,20: Byen ikke ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 226

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 227

Brev, komm. til SKS 28, 144,16: den, hvis Navn jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,26: Formodl. har Sibb. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,34: Conditoren dernede]

Brev, komm. til SKS 28, 146,21: hun]

Brev, komm. til SKS 28, 148,21: den sidste Gang ...]

Brev, komm. til SKS 28, 150,6: Maler Bærentzen]

Brev, komm. til SKS 28, 150,11: den unge Pige, jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 150,13: Familien]

Brev, komm. til SKS 28, 150,26: de 14 Dage i Kbhvn.]

Brev, komm. til SKS 28, 152,7: at jeg har forlovet ...]

Brev, komm. til SKS 28, 152,8: at jeg har slaaet op]

Brev, komm. til SKS 28, 152,17: Søstrene]

Brev, komm. til SKS 28, 152,29: Demoiselle ...]

Brev, komm. til SKS 28, 153,25: den Historie ...]

Brev, komm. til SKS 28, 155,2: Familien]

Brev, komm. til SKS 28, 157,7: hiin Dag, hvis ...]

Brev, komm. til SKS 28, 157,16: en Pige]

Brev, komm. til SKS 28, 163,30: Den nu ofte nok ...]

Brev, komm. til SKS 28, 164,1: hun]

Brev , SKS 28, 213

Brev 128 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 215

Brev 130 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 217

Brev 131 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 219

Brev 133 til Olsen, Regine

Brev 134 til Olsen, Regine

Brev 135 til Olsen, Regine

Brev 136 til Olsen, Regine

Brev 137 til Olsen, Regine

Brev 138 til Olsen, Regine

Brev 139 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 227

Brev , SKS 28, 228

Brev , SKS 28, 229

Brev 142 til Olsen, Regine

Brev 143 til Olsen, Regine

Brev 144 til Olsen, Regine

Brev 145 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 233

Brev 147 til Olsen, Regine

Brev 148 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 239

Brev 149 til Olsen, Regine

Brev 150 til Olsen, Regine

Brev 151 til Olsen, Regine

Brev 152 til Olsen, Regine

Brev 153 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 243

Brev , SKS 28, 244

Brev 156 til Olsen, Regine

Brev 157 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 245

Brev , SKS 28, 246

Brev , SKS 28, 247

Brev , SKS 28, 248

Brev , SKS 28, 249

Brev , SKS 28, 250

Brev , SKS 28, 251

Brev , SKS 28, 252

Brev , SKS 28, 255

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 306

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 307

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 308

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 309

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 310

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 311

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 312

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 313

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 314

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 315

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 316

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 317

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 318

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 319

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 320

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 324

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 325

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 326

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 327

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 328

Brev, komm. til SKS 28, 213,3: Min Regine]

Brev, komm. til SKS 28, 213,15: Frøken Regine ...]

Brev, komm. til SKS 28, 215,3: Det er Knippelsbro]

Brev, komm. til SKS 28, 216,7: Din Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 216,25: Din Confirmation]

Brev, komm. til SKS 28, 217,20: Idag for 3 Uger ...]

Brev, komm. til SKS 28, 221,8: Overskriften og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 223,6: Du som selv har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 226,10: fordum hos ...]

Brev, komm. til SKS 28, 226,27: Og er dig min Arm ...]

Brev, komm. til SKS 28, 230,14: »gamle ...]

Brev, komm. til SKS 28, 230,29: fungerende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 234,19: Det er den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 243,3: jeg, omtrent for et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 245,13: Høistærede]

Brev, komm. til SKS 28, 245,14: Indlagte Brev]

Brev, komm. til SKS 28, 245,14: Deres Kone]

Brev, komm. til SKS 28, 245,18: har tilbudt sig, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 246,5: Din Faders Død]

Brev, Receptionshistorisk ..., SKS K28, 331

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 382

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 587

·Olsen, Svend Andreas

AA, komm. til SKS 17, 25,13: Tyve-Liv]   +

·Olsen, Terkild

SD, tekstredegørelse   +

IC, tekstredegørelse

JJ, komm. til SKS 18, 178,18: da Faderen bad ...]

Not15, tekstredegørelse, SKS K19, 621

Not15, komm. til SKS 19, 433,20: lige udenfor deres ...]

Not15, komm. til SKS 19, 434,1: op til Etatsraaden]

Not15, komm. til SKS 19, 438,1: Nu er Etatsraaden ...]

NB6, komm. til SKS 21, 18,28: Med Taarer i ...]

NB7:10, SKS 21, 81

NB7, tekstredegørelse, SKS K21, 64

NB7, tekstredegørelse, SKS K21, 67

NB7, komm. til SKS 21, 81,15: Etatsraad Olsen]

NB8, komm. til SKS 21, 159,11: Saa blev der lagt ...]

NB12:28, SKS 22, 160

NB12:28.a

NB12:30

NB12:143, SKS 22, 233

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 174

NB12, komm. til SKS 22, 160,4: Etatsraad Olsen var ...]

NB12, komm. til SKS 22, 160m,2: hun]

NB12, komm. til SKS 22, 160,22: Søndagen efter ...]

NB12, komm. til SKS 22, 201,1: nu da Etatsraaden ...]

NB12, komm. til SKS 22, 201,5: søgte Forliget ...]

NB12, komm. til SKS 22, 201,20: at det vilde blive ...]

NB12, komm. til SKS 22, 213,32: Etatsraaden]

NB12, komm. til SKS 22, 226,9: Faderen (...) bad ...]

NB12, komm. til SKS 22, 229m,14: Etatsraaden]

NB12, komm. til SKS 22, 266,14: ikke usandsynligt ...]

NB13:78, SKS 22, 321

NB13, komm. til SKS 22, 274,1: Regine Schlegel]

NB13, komm. til SKS 22, 297,27: en Faders Sorg]

NB13, komm. til SKS 22, 321,21: Etatsraad Olsen ...]

NB14:12, SKS 22, 350

NB14:39

NB14, komm. til SKS 22, 350,34: Etatsraad Olsen ...]

NB14, komm. til SKS 22, 366,6: Saaledes betragtede ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369,1: ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369m,27: Etatsraadens ...]

NB15, komm. til SKS 23, 47,37: Mit Forhold til ...]

NB18, komm. til SKS 23, 308,23: at han, ligesom ...]

NB19, komm. til SKS 23, 336,11: En yndig Pige, min ...]

NB20:12, SKS 23, 397

NB20, komm. til SKS 23, 397,9: ...]

NB20, komm. til SKS 23, 397,10: Nu skete det ...]

NB20, komm. til SKS 23, 462,9: Den 8 Sept. (hvad ...]

NB24:54, SKS 24, 353

NB24:54.a

NB24, komm. til SKS 24, 353,14: Etatsraad Olsen er ...]

NB25, komm. til SKS 24, 521,2: Om ...]

NB26:14, SKS 25, 24

NB26:39, SKS 25, 45

NB26, komm. til SKS 25, 22,31: hende]

NB26, komm. til SKS 25, 24,6: Jeg skrev til ...]

NB26, komm. til SKS 25, 24,7: Samme Aften ... at ...]

NB26, komm. til SKS 25, 44,24: hiin Natte-Samtale ...]

NB28:54, SKS 25, 259

NB28, komm. til SKS 25, 257,29: Da jeg forlod ...]

NB28, komm. til SKS 25, 259,12: Jeg skrev til ...]

NB28, komm. til SKS 25, 259,13: da døer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 541,31: min fordums ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,26: Formodl. har Sibb. ...]

Brev 159.8

Brev, komm. til SKS 28, 213,3: Min Regine]

Brev, komm. til SKS 28, 246,5: Din Faders Død]

·Olshausen, Hermann

BA, komm. til SKS 4, 420,9: Forsaavidt ...]   +

·Olshausen, Theodor

Papir, komm. til SKS 27, 197,26: Kieler Corresp.]   +

·Oluf Hunger

EE2, komm. til SKS 3, 121,6: under Oluf Hunger ...]

·Olufsen Spandemager, Hans

Papir 1:2   +

·Olufsen, Christian Friis Rottbøll

FB, komm. til SKS 4, 170,26: Stokkemændene i ...]   +

·Olympens moder, se Die Gestalt

 

·Omar I

AE, komm. til SKS 7, 232,25: at Cæsar lod ...]   +

·Omphale

SLV, komm. til SKS 6, 168,11: den Dragt, hvilken ...]

·Onesiforos

CC:7, SKS 17, 176   +

·Onesimus

4T44, komm. til SKS 5, 323,33: en Søns ...]   +

·Ophelia

SLV, komm. til SKS 6, 215,14: som Gjenstand for ...]   +

·Oppermann, Ludvig Henrik Ferdinand

JJ, komm. til SKS 18, 294,10: Madvigs latinske ...]

·Orcus

Not1, komm. til SKS 19, 30,37: Orcus s: Geenna]

·Orellius, J.C.

JJ, komm. til SKS 18, 154,7: Da Amor ...]   +

·Orestes

EE1, komm. til SKS 2, 213,26: Eumeniderne ...]   +

·Orfeus

BI, note   +

·Origenes

PS, komm. til SKS 4, 219,17: i den ældre og ...]   +

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 95

AE, komm. til SKS 7, 95,12: protesterer han ...]

AE, komm. til SKS 7, 323,23: en evig Gudvorden]

BOA, komm. til SKS 15, 173,28: de Adler ... af ...]

BOA, komm. til SKS 15, 174,2: Adlers Tilsvar]

DD:125, SKS 17, 258

DD, komm. til SKS 17, 258,5: ...]

EE, komm. til SKS 18, 31,14: Kfædrenes ...]

EE, komm. til SKS 18, 33,19: Alexandrinernes ...]

KK:7, SKS 18, 363

KK, komm. til SKS 18, 354,11: Udtrykket ...]

KK, komm. til SKS 18, 354,27: Schl. mener ...]

KK, komm. til SKS 18, 363,20: Origenes Udvikling ...]

Not1:2, SKS 19, 11

Not1:6, SKS 19, 24

Not1:6, SKS 19, 29

Not1:6, SKS 19, 31

Not1:9, SKS 19, 78

Not1:9, SKS 19, 79

Not1, komm. til SKS 19, 24,26: den Alexandrinske K:]

Not1, komm. til SKS 19, 29,32: tvende af Origenes ...]

Not1, komm. til SKS 19, 29m,2: Celsus]

Not1, komm. til SKS 19, 43,15: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 57m,8: Rufinus siger]

Not1, komm. til SKS 19, 79,14: Opfattelsen af ...]

Not1, komm. til SKS 19, 79,17: Origenes taler ...]

Not1, komm. til SKS 19, 79,20: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 79,22: Methodius i Tyrus]

Not1, komm. til SKS 19, 85,4: testamentum duodecim ...]

Not4, komm. til SKS 19, 125,19: Alexandrinernes]

Not9:1, SKS 19, 255

Not9, komm. til SKS 19, 255,24: Epiphanius ...]

NB16, komm. til SKS 23, 138,29: Han siger imod ...]

NB23:117

NB23:127

NB23:127, SKS 24, 268

NB23, komm. til SKS 24, 262,24: De ældre ...]

NB23, komm. til SKS 24, 269,3: Irenæus siger ...]

NB23, komm. til SKS 24, 289,29: ...]

NB30, komm. til SKS 25, 450,26: Naadevalg]

Papir, komm. til SKS 27, 81,21: alle de Ældre ...]

Papir 86, SKS 27, 111

Papir, komm. til SKS 27, 93,3: En stræng ...]

Papir, komm. til SKS 27, 111,3: Origenes ... hans ...]

Papir, komm. til SKS 27, 118,1: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 141,30: Læren om ...]

Papir, komm. til SKS 27, 283,18: Døden (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 616,27: Alexandrinerne]

·Orsina

BMT, »Fædrelandet · 26. ...«, SKS 14, 217   +

·Orsini

NB36:26, SKS 26, 425

·Ortlepp, Ernst

EE2, komm. til SKS 3, 31,5: Byron ... Ægteskab ...]   +

·Ortlepp, Ernst

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 659

·Ortved, S.R.

Brev, komm. til SKS 28, 98,17: det er mit Livs ...]

·Oscar

SLV, komm. til SKS 6, 438,7: siger saaledes en ...]

·Oscar Bonnivet

SLV, komm. til SKS 6, 295,30: En gift Kone ...]

·Osiander, C.N. von

AE, komm. til SKS 7, 10,19: Aristoteles siger ...]   +

·Osiander, Lucas

Not9, komm. til SKS 19, 272,33: 3) den Giesenske ...]

·Osiris

AE, komm. til SKS 7, 91,16: Plutarch i hans ...]   +

·Ossian

EE1, komm. til SKS 2, 51,16: en gammel ...]   +

·Osten, Sara Christine von

Brev, komm. til SKS 28, 356,7: Deres Kone]

·Ostermann, Johannes Andreas

KM, tekstredegørelse, SKS K14, 34   +

·Othello

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 52   +

·Othon

Papir, komm. til SKS 27, 163,12: Foreninger til at ...]

·Ottavio

DJ, »Fædrelandet · 19. ...«, SKS 14, 71

·Ottesen, Otto Diderich

NB12, komm. til SKS 22, 209,7: et Eccho af hvad de ...]   +

·Ottilie

EE2, komm. til SKS 3, 119,22: Goethes ...]   +

·Ottmar Serapion

BB, komm. til SKS 17, 75,32: Dto Dto 3ter Band. ...]   +

·Otto

EE2, komm. til SKS 3, 119,22: Goethes ...]   +

·Otuel

AA, komm. til SKS 17, 47m,7: Oliver ... og ...]

·Otus

DD, komm. til SKS 17, 277,28: Giganterne ...]

·Overskou, Thomas

EE1, komm. til SKS 2, 20,10: Som de retsindige ...]   +

EE2, komm. til SKS 3, 28,3: for evig]

EE2, komm. til SKS 3, 31,12: Definition ... ikke ...]

EE2, komm. til SKS 3, 218,17: Urtekræmmersvend]

BA, komm. til SKS 4, 320,27: ligesom Lulu ...]

BA, komm. til SKS 4, 433,4: Mephistopheles's ...]

SLV, komm. til SKS 6, 43,13: Naar Kakkadue ...]

SLV, komm. til SKS 6, 50,18: I lystige og muntre ...]

AE, komm. til SKS 7, 137,4: »et Glas ...]

AE, komm. til SKS 7, 193,14: Comedie ...]

AE, komm. til SKS 7, 206,33: Vaudeville-Digtere]

AE, komm. til SKS 7, 209,24: min Smule ...]

AE, komm. til SKS 7, 352,14: vovet sig ud paa ...]

AE, komm. til SKS 7, 565,33: i et Stykke af ...]

KG, komm. til SKS 9, 38,12: »for ...]

FP, komm. til SKS 14, 19,43: Dagen]

KKS, komm. til SKS 14, 100,18: Regimentets Datter]

PCS, komm. til SKS 16, 127,2: Captain Scipio (i ...]

BB:34

BB, komm. til SKS 17, 122,5: Overskou]

DD, komm. til SKS 17, 284,31: Thema af ...]

FF, komm. til SKS 18, 107,12: den hvide Dame]

NB12, komm. til SKS 22, 223,6: det om Phister]

NB16, komm. til SKS 23, 107,11: Michel Perrin ...]

NB29, komm. til SKS 25, 336,7: I »den hvide ...]

Papir, komm. til SKS 27, 118,15: Fra Diavolo]

Papir, komm. til SKS 27, 438,1: Rosenkilde som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 642,18: Naar i Comedien en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 108,15: denne lille Opsats]

Brev, komm. til SKS 28, 162,27: det lille Nummer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 377,7: Hr Instructeur]

Brev, komm. til SKS 28, 399,27: Lamartine]

Brev, komm. til SKS 28, 415,24: Paa den ene Side ...]

Ded, komm. til SKS 28, 523,13: Reflexionens og ...]

·Ovid

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 366   +

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 406

EE1, komm. til SKS 2, 318,5: nox et hiems ... et ...]

EE1, komm. til SKS 2, 338,24: quod antea ...]

EE1, komm. til SKS 2, 349,18: styre Solvognen ...]

EE1, komm. til SKS 2, 351,24: Non formosus ...]

EE1, komm. til SKS 2, 366,15: Ovid]

EE1, komm. til SKS 2, 366,15: Ovid]

EE1, komm. til SKS 2, 384,23: Cardea]

EE1, komm. til SKS 2, 406,19: Ovid ... dos est ...]

EE1, komm. til SKS 2, 413,10: en Mellemvæg ...]

EE1, komm. til SKS 2, 418,10: Vesta]

EE1, komm. til SKS 2, 425,8: Pygmalions Elskede ...]

EE2, komm. til SKS 3, 221,31: Narcissus]

EE2, komm. til SKS 3, 246,21: ...]

G, komm. til SKS 4, 53,23: bevogtet af ...]

G, komm. til SKS 4, 88,11: saalænge Ilithyia ...]

FB, komm. til SKS 4, 115,23: hiin snilde Magt ...]

FB, komm. til SKS 4, 141,32: bringe Stene selv ...]

FB, komm. til SKS 4, 190,32: ...]

BA, komm. til SKS 4, 364,30: bruger Latineren ...]

BA, komm. til SKS 4, 382,3: ...]

F, komm. til SKS 4, 469,33: Echo]

4T44, komm. til SKS 5, 313,6: et fromt Bedrag]

SLV, komm. til SKS 6, 24,15: bene vixit qui bene ...]

SLV, komm. til SKS 6, 77,3: liig Pyramis ...]

SLV, komm. til SKS 6, 258,8: Eccho]

SLV, komm. til SKS 6, 344,19: vaager med hundrede ...]

SLV, komm. til SKS 6, 356,4: et Bedrag ... nok ...]

AE, komm. til SKS 7, 519,28: »kjend Dig ...]

LA, komm. til SKS 8, 14,13: fromt Bedragne]

KG, komm. til SKS 9, 43,11: med hundrede Øine ...]

KG, komm. til SKS 9, 252,12: fromme Sviig]

KG, komm. til SKS 9, 377,8: Echo]

CT, komm. til SKS 10, 165,2: den Digter, hvis ...]

SD, komm. til SKS 11, 155,23: som hiin Konge ...]

TS, komm. til SKS 13, 51,12: i lykkelig ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 159,20: principiis obsta]

JC, komm. til SKS 15, 43,33: kjend Dig selv]

JC, komm. til SKS 15, 49,30: fromt Bedrag]

SFV, komm. til SKS 16, 38,28: levende (...) skjult]

SFV, komm. til SKS 16, 57,11: Argus' Øine]

AA, komm. til SKS 17, 27,20: ...]

BB:2, SKS 17, 70

BB, komm. til SKS 17, 70,28: Mærkeligt er den ...]

BB, komm. til SKS 17, 73,7: Exempler paa Themata ...]

DD, komm. til SKS 17, 234,2: Echo]

JJ, komm. til SKS 18, 147,3: Naar hun sad ...]

JJ, komm. til SKS 18, 152,2: den Sætning at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 287,31: latere, bene latuit]

Not7, komm. til SKS 19, 214,17: Narcissus var ...]

NB, komm. til SKS 20, 60,5: principiis obsta]

NB3, komm. til SKS 20, 248,23: at leve skjult]

NB6, komm. til SKS 21, 32,17: Argus Øine]

NB6, komm. til SKS 21, 43,13: leve skjult o: s: v:]

NB10, komm. til SKS 21, 331,15: at leve skjult]

NB11, komm. til SKS 22, 46,7: levende ukjendt]

NB12, komm. til SKS 22, 190,24: levet (...) saa ...]

NB12, komm. til SKS 22, 250,36: hundrede Øine]

NB13, komm. til SKS 22, 281,10: Leven-stille]

NB13, komm. til SKS 22, 336m,3: et ab hoste ...]

NB18, komm. til SKS 23, 259,8: Argus-Øine]

NB18, komm. til SKS 23, 304,5: at leve ubemærket]

NB19, komm. til SKS 23, 370,1: principiis obsta]

NB20, komm. til SKS 23, 455,7: leve skjult, ...]

NB27, komm. til SKS 25, 176,6: fromt Bedrag]

NB28, komm. til SKS 25, 225,22: leve skjult]

Papir, komm. til SKS 27, 131,25: Ecko]

Papir, komm. til SKS 27, 264,19: forliebt ligesom ...]

Papir, komm. til SKS 27, 368,33: Eccho]

Brev, komm. til SKS 28, 239,8: Jupiter forvandlede ...]

·Owen, grosserer

Papir, komm. til SKS 27, 197,21: senere i Mai ...]