S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Sl

JJ:331, SKS 18, 246   +

·Sl 1

Brev , SKS 28, 202

·Sl 1,1

KG, komm. til SKS 9, 83,1: »Spotternes ...]   +

·Sl 1,3-4

NB8, komm. til SKS 21, 167,12: Et staaende ...]

·Sl 1,3

3T44, komm. til SKS 5, 277,34: som voxede kun Den ...]   +

·Sl 1,4

OTA, komm. til SKS 8, 233,12: som Veiret ...]

·Sl 2

CC, komm. til SKS 17, 150,15: adversus unctum ...]

·Sl 2,1-2

Papir 29, SKS 27, 80   +

·Sl 2,1

OTA, komm. til SKS 8, 232,36: medens Hedningerne ...]

·Sl 2,7

CC, komm. til SKS 17, 181,34: tibi]   +

·Sl 3

EE1, komm. til SKS 2, 15,31: ...]

·Sl 4

Brev , SKS 28, 202

·Sl 4,5

Papir 15, SKS 27, 60   +

·Sl 5,9-11

JJ, komm. til SKS 18, 246,2: Davids Psalmer ...]

·Sl 6

NB22, komm. til SKS 24, 171,21: Naar David ...]

·Sl 6,3

Brev, komm. til SKS 28, 21,23: Mine Been vakle, ...]

·Sl 6,6

TTL, komm. til SKS 5, 442,11: Thi i Graven ...]   +

·Sl 6,7

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 126   +

·Sl 7,9

JJ, komm. til SKS 18, 246,2: Davids Psalmer ...]

·Sl 7,10

EE1, komm. til SKS 2, 173,32: der randsager Nyrer]   +

·Sl 8

4T44, komm. til SKS 5, 300,21: Hvad er dog et ...]   +

·Sl 8,5

OTA, komm. til SKS 8, 123,2: Hvad er dog et ...]   +

·Sl 8,6-7

3T43, komm. til SKS 5, 91,22: Menneskets høie ...]   +

·Sl 8,6

EE2, komm. til SKS 3, 172,10: et Menneske ...]   +

·Sl 8,7

Not1:6, SKS 19, 23

·Sl 8,9

OTA, komm. til SKS 8, 271,13: et andet Sted, ...]   +

·Sl 9

NB23, komm. til SKS 24, 296,23: Ψ 10, 14 der ...]

·Sl 9,14

DD, komm. til SKS 17, 218m,1: ...]   +

·Sl 9,35

NB23, komm. til SKS 24, 296,23: Ψ 10, 14 der ...]

·Sl 10,11

NB2, komm. til SKS 20, 168,9: (ligesom Daaren i ...]

·Sl 10,14

NB23:191   +

·Sl 102,7

SLV, komm. til SKS 6, 176,16: Rørdromme]   +

·Sl 102,12

GU, komm. til SKS 13, 336,15: ere vi, som det ...]

·Sl 102,26-27

LF, komm. til SKS 11, 44,26: den skal omskiftes, ...]

·Sl 102,26-28

GU, komm. til SKS 13, 330,21: han forandrer den ...]

·Sl 102,27

SLV, komm. til SKS 6, 337,16: som et aflagt ...]

·Sl 102,28

4T43, komm. til SKS 5, 126,16: blev Herren den ...]   +

·Sl 103,1-5

NB8, komm. til SKS 21, 164,4: Davids Psalmer; den ...]

·Sl 103,2

NB22, komm. til SKS 24, 146,28: »Min Sjel ...]

·Sl 103,11

EE, komm. til SKS 18, 68,4: høit (...) som ...]

·Sl 103,13

4T43, komm. til SKS 5, 133,2: som en Fader ...]

·Sl 103,16

3T44, komm. til SKS 5, 249,5: saa dens Sted ikke ...]   +

·Sl 103,19

SLV, komm. til SKS 6, 294,11: paa Thronen i ...]

·Sl 103,20-21

NB18, komm. til SKS 23, 297,19: Englenes ...]

·Sl 104,2

GU, komm. til SKS 13, 330,20: iførte sig den ...]

·Sl 104,4

CT, komm. til SKS 10, 89,7: bruger han Vindene ...]   +

·Sl 104,15

F, komm. til SKS 4, 491,24: den Drik, der ...]

·Sl 104,26

BI, komm. til SKS 1, 314,33: som en Leviathan i ...]   +

·Sl 104,29

OTA, komm. til SKS 8, 373,30: Skabningen maa ...]

·Sl 104,30

2T43, komm. til SKS 5, 47,16: fornye Jordens ...]

·Sl 106,2

NB20, komm. til SKS 23, 448,14: Vældig]

·Sl 106,17

EE, komm. til SKS 18, 68,5: Jorden oplod sig til ...]   +

·Sl 107,33

4T44, komm. til SKS 5, 303,21: at sløife Bjerge ...]

·Sl 108,3

CT, komm. til SKS 10, 118,32: Psalmisten ...]

·Sl 109,7

NB10:131.b   +

·Sl 109,8

Papir 29, SKS 27, 80   +

·Sl 109,15

Papir, komm. til SKS 27, 292,9: den Straf ...]

·Sl 109,23

GU, komm. til SKS 13, 336,15: ere vi, som det ...]   +

·Sl 110,1

NB2, komm. til SKS 20, 234,19: Christus er Guds ...]   +

·Sl 111

NB30, komm. til SKS 25, 394,3: den Tale kom op ...]

·Sl 111,10

OTA, komm. til SKS 8, 356,4: Gudsfrygt Viisdoms ...]   +

·Sl 115,3

BI, komm. til SKS 1, 318,1: Vor Gud ... gjør ...]   +

·Sl 115,17

Not1:6, SKS 19, 25

·Sl 116,10

NB4:147   +

·Sl 117,1

KK:7, SKS 18, 370   +

·Sl 119,105

3T44, komm. til SKS 5, 235,34: Lys paa Nogens Sti]

·Sl 119,130

3T43, komm. til SKS 5, 65,22: gjør den ...]

·Sl 119,176

KG, komm. til SKS 9, 79,35: som et fortabt Faar ...]

·Sl 121,6

3T44, komm. til SKS 5, 235,34: thi Solen ... om ...]

·Sl 121,8

CT, komm. til SKS 10, 323,8: at Gud vil, som det ...]   +

·Sl 126,5

PS, komm. til SKS 4, 303,29: med Frydesang ...]   +

·Sl 127,1

CT, komm. til SKS 10, 322,8: Forgjeves arbeider ...]

·Sl 128,3

SLV, komm. til SKS 6, 108,1: see en Hustru ...]

·Sl 129

LP, komm. til SKS 1, 21,24: de profundis]   +

·Sl 130

LP, komm. til SKS 1, 21,24: de profundis]   +

·Sl 130,1-2

TTL, komm. til SKS 5, 399,27: den Frommeste ...]

·Sl 130,1

JJ, komm. til SKS 18, 239,6: ..... de profundis]

·Sl 133,1

4T44, komm. til SKS 5, 350,33: Mennesket og ...]

·Sl 137,5-6

KG, komm. til SKS 9, 342,10: nogle Ord af Davids ...]

·Sl 137,5

NB2, komm. til SKS 20, 234,19: Christus er Guds ...]

·Sl 139, 11

TS, »Hvad der fordres for at ...«, SKS 13, 69

·Sl 139

DD, komm. til SKS 17, 269,22: den ...]   +

·Sl 139,2-3

2T43, komm. til SKS 5, 48,16: han forstaaer ...]

·Sl 139,2

OTA, komm. til SKS 8, 136,26: kjender hver en ...]

·Sl 139,6

NB25, komm. til SKS 24, 477,22: Davids Psalme: ...]

·Sl 139,7-10

4T44, komm. til SKS 5, 338,18: gaae til Verdens ...]   +

·Sl 139,7-11

EE1, komm. til SKS 2, 301,29: flye hvorhen ...]   +

·Sl 139,7-12

BA, komm. til SKS 4, 389,33: Bestemmelse af Gud ...]   +

·Sl 139,7-18

LF, komm. til SKS 11, 15,29: intet Skjulested ...]

·Sl 139,7-8

SD, komm. til SKS 11, 232,9: til den Ende er han ...]   +

·Sl 139,7

Not6, komm. til SKS 19, 201,22: Hvor skulde jeg ...]

·Sl 139,8-10

CT, komm. til SKS 10, 291,4: om Du flygtede til ...]   +

·Sl 139,9

SLV, komm. til SKS 6, 335,30: det yderste Hav]   +

·Sl 139,10

CT, komm. til SKS 10, 299,33: Han holder mig fast]

·Sl 139,11-12

TTL, komm. til SKS 5, 404,17: den mørkeste ...]   +

·Sl 14,1

PS, komm. til SKS 4, 248,27: Daaren siger ...]

·Sl 14,2

2T43, komm. til SKS 5, 47,14: da saae Gud, som en ...]   +

·Sl 141,1

4T43, komm. til SKS 5, 140,34: David; skynd Dig, o ...]

·Sl 143,2

Not1:6, SKS 19, 34

·Sl 143,7-8

4T43, komm. til SKS 5, 140,34: David; skynd Dig, o ...]

·Sl 143,10

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 136   +

·Sl 144,4

GU, komm. til SKS 13, 336,15: ere vi, som det ...]

·Sl 145,15-16

CT, komm. til SKS 10, 232,23: naar al Skabningen ...]

·Sl 145,16

2T43, komm. til SKS 5, 41,3: Du oplader den ...]   +

·Sl 145,18

4T44, komm. til SKS 5, 370,15: han boer dog nær ...]

·Sl 148,3

CT, komm. til SKS 10, 317,3: forkynde Stjernerne ...]

·Sl 149,3

Brev, komm. til SKS 28, 92,36: dandses der til ...]

·Sl 15,5

4T43, komm. til SKS 5, 148,32: Driv ikke Aager med ...]

·Sl 150,4

Brev, komm. til SKS 28, 92,36: dandses der til ...]

·Sl 150,5

KKS, komm. til SKS 14, 94,10: ærede hende ...]

·Sl 16

CC, komm. til SKS 17, 147,10: occeltem]

·Sl 16,8-11

Papir, komm. til SKS 27, 80,16: Psl. 16, 8]

·Sl 16,8

Papir 29, SKS 27, 80

·Sl 16,9

Papir, komm. til SKS 27, 80,18: ...]

·Sl 16,10

Papir, komm. til SKS 27, 80,19: ...]   +

·Sl 17,13

4T43, komm. til SKS 5, 168,34: et Ord, som ...]

·Sl 18,6

TTL, komm. til SKS 5, 445,7: Døden ... den ...]

·Sl 18,11

Not1, komm. til SKS 19, 80,33: ...]

·Sl 18,14

SLV, komm. til SKS 6, 294,11: i Tordenen over ...]

·Sl 18,16

EE1, komm. til SKS 2, 166,26: Aanden i dens ...]

·Sl 18,36

NB2, komm. til SKS 20, 234,19: Christus er Guds ...]

·Sl 18,50

KK:7, SKS 18, 370   +

·Sl 19,2

OTA, komm. til SKS 8, 289,21: Gud i Intet af det ...]   +

·Sl 19,5

KK:7, SKS 18, 367   +

·Sl 19,13

CT, »Taler ved Altergang om ...«, SKS 10, 308   +

·Sl 20,2

BOA, komm. til SKS 15, 263,8: paa Nødens Dag]

·Sl 22

NB30, komm. til SKS 25, 400,37: L. har i høi ...]

·Sl 22,2-3

2T43, komm. til SKS 5, 47,12: sønderknuset i ...]

·Sl 22,2

BA, komm. til SKS 4, 454,17: det forfærdelige ...]   +

·Sl 22,3

HH, komm. til SKS 18, 130,35: jeg ... raabte ...]

·Sl 22,7

Oi5, komm. til SKS 13, 240,24: hvad Skriften ...]   +

·Sl 22,17-19

Not1:7, SKS 19, 49

·Sl 22,17

Not1, komm. til SKS 19, 49,3: ...]

·Sl 22,20

4T43, komm. til SKS 5, 140,34: David; skynd Dig, o ...]

·Sl 23,4

4T43, komm. til SKS 5, 145,6: Gud var hans Kjep og ...]   +

·Sl 23,5

EOT, komm. til SKS 12, 269,7: festlig svarende ...]

·Sl 23,6

CT, »Hedningenes Bekymringer. V«, SKS 10, 74   +

·Sl 24-28

NB23:189, SKS 24, 296   +

·Sl 25

NB8, komm. til SKS 21, 168,21: slige Bønner ...]

·Sl 25,6-7

NB23:188   +

·Sl 26,4

NB23:189, SKS 24, 296   +

·Sl 27,1-6

NB8, komm. til SKS 21, 164,4: Davids Psalmer; den ...]

·Sl 27,10

NB23:189, SKS 24, 296   +

·Sl 28,8

NB4, komm. til SKS 20, 353,7: interessere ...]

·Sl 29,3

NB30, komm. til SKS 25, 456,8: hørte man hans ...]

·Sl 30,4

JJ, komm. til SKS 18, 246,2: Davids Psalmer ...]

·Sl 31,6

2T43, komm. til SKS 5, 36,31: befale Dig ... vort ...]   +

·Sl 32,1

3T43, komm. til SKS 5, 74,18: Salig den Mand, hvis ...]

·Sl 33

Not10:9

·Sl 33,6

Not10, komm. til SKS 19, 293,36: Ψ 33]

·Sl 33,9

Not11, komm. til SKS 19, 344,31: han bød saa ...]

·Sl 34,8

Not1:5, SKS 19, 18

·Sl 34,13

NB25, komm. til SKS 24, 506,12: gode Dage i denne ...]

·Sl 34,19

4T44, komm. til SKS 5, 370,15: han boer dog nær ...]

·Sl 35,5

OTA, komm. til SKS 8, 233,12: som Veiret ...]

·Sl 35,20

SLV, komm. til SKS 6, 310,7: Stille i Folket]   +

·Sl 37,16

4T43, komm. til SKS 5, 132,13: at have Lidet med ...]

·Sl 37,25

NB11, komm. til SKS 22, 11,2: Ord af Salomo ...]   +

·Sl 38,23

4T43, komm. til SKS 5, 140,34: David; skynd Dig, o ...]

·Sl 39

NB26, komm. til SKS 25, 79,9: siges etsteds i en ...]

·Sl 39,8-14

JJ, komm. til SKS 18, 246,2: Davids Psalmer ...]

·Sl 42,6-8

DD, komm. til SKS 17, 274m,13: Bølgerne i ...]

·Sl 45,8

EOT, komm. til SKS 12, 268,33: Festlig gaaer hun ...]

·Sl 46

OTA, komm. til SKS 8, 363,9: den faste Borg]

·Sl 49,5

CT, »deltitelblad«, SKS 10, 103   +

·Sl 50,15

4T43, komm. til SKS 5, 119,26: saaede i ...]   +

·Sl 50,23

NB11:172

·Sl 51

EE1, komm. til SKS 2, 208,8: lad Din ...]   +

·Sl 51,7

BI, komm. til SKS 1, 323,8: en christelig ...]   +

·Sl 51,9

TAF, komm. til SKS 12, 299,5: hvad der var ...]

·Sl 51,12

4T44, komm. til SKS 5, 318,18: en sikker Aand]   +

·Sl 51,13

EE, komm. til SKS 18, 56,3: bortvend ikke ...]

·Sl 51,19

CT, komm. til SKS 10, 108,13: den ...]   +

·Sl 52,7

SLV, komm. til SKS 6, 216,21: udslet mig af de ...]

·Sl 53,2

PS, komm. til SKS 4, 248,27: Daaren siger ...]

·Sl 54,6

NB3, komm. til SKS 20, 256,13: Gud er min ...]

·Sl 55,23

NB10, komm. til SKS 21, 304,10: Ucorrecthed hos ...]

·Sl 56,9

Oi5, komm. til SKS 13, 246,30: han tæller den ...]

·Sl 56,14

TTL, komm. til SKS 5, 443,19: vandrede for hans ...]

·Sl 57,9

CT, komm. til SKS 10, 118,32: Psalmisten ...]

·Sl 58,3

Not9:1, SKS 19, 256

·Sl 58,4

Not9:1, SKS 19, 256

·Sl 58,9

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 128   +

·Sl 59,11

CT, »Hedningenes Bekymringer. V«, SKS 10, 74   +

·Sl 59,17

BOA, komm. til SKS 15, 263,8: paa Nødens Dag]   +

·Sl 62,2

DD, komm. til SKS 17, 274m,16: Min Sjæl ...]

·Sl 64,8

SLV, komm. til SKS 6, 336,12: undflye hans Piil]

·Sl 68,3

SLV, komm. til SKS 6, 336,13: som Vox i ...]

·Sl 68,26

Papir, komm. til SKS 27, 80,7: i Texten Pluralis]

·Sl 69

Papir, komm. til SKS 27, 80,5: de ældre meente, ...]

·Sl 69,10

BI, komm. til SKS 1, 299,15: Nidkjærhed ...]   +

·Sl 69,22

EE1, komm. til SKS 2, 34,21: beesk Drik]   +

·Sl 69,23-24

KK, komm. til SKS 18, 368,36: ψ 69, 23.24. ...]

·Sl 69,24-25

KK:7, SKS 18, 368

·Sl 69,26

Papir, komm. til SKS 27, 80,3: Psl. 69, 26]   +

·Sl 73

NB30, komm. til SKS 25, 400,37: L. har i høi ...]

·Sl 73,23-28

JJ, komm. til SKS 18, 246,26: Davids Psalmer ...]

·Sl 74,14

NB2, komm. til SKS 20, 195,1: Leviathan]

·Sl 75,8

4T44, komm. til SKS 5, 358,1: Gud er jo dog den, ...]   +

·Sl 77,3

BOA, komm. til SKS 15, 263,8: paa Nødens Dag]   +

·Sl 77,14

CT, komm. til SKS 10, 311,2: Stor er Du, o Gud]

·Sl 78,15-16

3T44, komm. til SKS 5, 246,16: vandrede han i en ...]

·Sl 78,23-24

CT, komm. til SKS 10, 25,20: denne himmelske ...]   +

·Sl 78,35

CT, komm. til SKS 10, 179,2: den Allerhøieste]

·Sl 82

IC, komm. til SKS 12, 217,11: i Guds Raad]

·Sl 82,6-7

DD, komm. til SKS 17, 274,4: Psalm: 82, 6: Jeg ...]

·Sl 82,6

DD:188, SKS 17, 274   +

·Sl 84,7

AE, komm. til SKS 7, 244,10: Jammerdal]

·Sl 84,11

CT, komm. til SKS 10, 186,15: een Dag i Guds ...]

·Sl 85,11

Not1:7, SKS 19, 46   +

·Sl 85,12

4T43, komm. til SKS 5, 130,15: Retfærdighed ...]

·Sl 86,7

BOA, komm. til SKS 15, 263,8: paa Nødens Dag]   +

·Sl 86,10

CT, komm. til SKS 10, 311,2: Stor er Du, o Gud]

·Sl 88, 2-9

JJ, komm. til SKS 18, 171,15: sat ned i det ...]

·Sl 88,11

Not1:6, SKS 19, 25

·Sl 89,4-5

SLV, komm. til SKS 6, 234,15: Fremtidens ...]

·Sl 89,31-33

NB8, komm. til SKS 21, 158,3: faaer Slaget]

·Sl 89,48

NB32, komm. til SKS 26, 173,20: Jødedommen ...]

·Sl 90

AA, komm. til SKS 17, 35,6: en af deres ...]

·Sl 90,4

EE1, komm. til SKS 2, 38,21: den Dag igaar, naar ...]   +

·Sl 90,5-6

SLV, komm. til SKS 6, 213,25: et Menneskeliv, det ...]   +

·Sl 90,5

PS, komm. til SKS 4, 238,27: knuses ... som et ...]

·Sl 90,10

SLV, komm. til SKS 6, 161,18: man taler om de 70 ...]   +

·Sl 90,12

2T44, komm. til SKS 5, 208,22: Dage, hvis han ...]

·Sl 91,11-12

PS, komm. til SKS 4, 238,24: om Engle bar ham ...]

·Sl 91,11

Not1:5, SKS 19, 18

·Sl 92,8

NB8, komm. til SKS 21, 167,12: Et staaende ...]

·Sl 94

Not7, komm. til SKS 19, 210,8: Jøderne mene ...]

·Sl 94,7

NB2, komm. til SKS 20, 168,9: (ligesom Daaren i ...]

·Sl 94,9

OTA, komm. til SKS 8, 178,1: skulde Den, der ...]   +

·Sl 94,19

NB19, komm. til SKS 23, 345,12: Hos en opbyggelig ...]

·Sl 98,6

CT, komm. til SKS 10, 93,28: himmelske Basune]

·Sl 99

NB20:62

·Sl 99,8

NB20, komm. til SKS 23, 427,10: Hamann citerer ...]