S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Rom

SFV, komm. til SKS 16, 86,13: Paulus siger: ...]   +

·Rom 1-3

Not1:9, SKS 19, 83   +

·Rom 1,1-2

BA, komm. til SKS 4, 391,19: Paulus]   +

·Rom 1,1

EE1, komm. til SKS 2, 214,10: ...]   +

·Rom 1,3

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Rom 1,4

Not1:7, SKS 19, 40   +

·Rom 1,5

NB3, komm. til SKS 20, 256,14: Alt maatte tjene ...]   +

·Rom 1,9

3T43, komm. til SKS 5, 91,2: Et Vidnesbyrd ...]

·Rom 1,11-12

4T44, komm. til SKS 5, 323,36: forlængtes efter ...]

·Rom 1,11

Brev, komm. til SKS 28, 161,23: længes jeg ...]

·Rom 1,14

Papir, komm. til SKS 27, 247,3: han, der ...]

·Rom 1,16

DD:158.c   +

·Rom 1,17

TS, komm. til SKS 13, 45,13: han sagde: et ...]   +

·Rom 1,18-3

NB32, komm. til SKS 26, 149,8: Apostelens ...]

·Rom 1,18

3T43, komm. til SKS 5, 68,22: at Himlens Vrede ...]

·Rom 1,19-20

CT, komm. til SKS 10, 313,1: derudenfor ...]

·Rom 1,20

OTA, komm. til SKS 8, 289,21: Gud i Intet af det ...]   +

·Rom 1,23

Not1:9, SKS 19, 77

·Rom 1,24-32

BA, komm. til SKS 4, 386,13: Sandseligheden ...]   +

·Rom 1,24

CT, komm. til SKS 10, 148,14: Dit Øies Lyst ...]   +

·Rom 1,32

OTA, komm. til SKS 8, 420,32: bifalde dem, som ...]

·Rom 2, 5

NB28, komm. til SKS 25, 235,2: i Evigheden kommer ...]

·Rom 2,1-3

3T43, komm. til SKS 5, 68,19: at dømme sig selv ...]   +

·Rom 2,1

OTA, komm. til SKS 8, 270,8: Menneske!]

·Rom 2,4

2T44, komm. til SKS 5, 201,12: Taalmodighedens Gud ...]   +

·Rom 2,5

3T43, komm. til SKS 5, 68,25: ved sin ...]   +

·Rom 2,6-16

Not1:6, SKS 19, 27

·Rom 2,6

Not1:8, SKS 19, 62

·Rom 2,8

CT, komm. til SKS 10, 232,16: han er Vrede og ...]

·Rom 2,9

CT, komm. til SKS 10, 77,22: være Angest og ...]

·Rom 2,11

G, komm. til SKS 4, 29,4: uden Persons Anseelse]   +

·Rom 2,14-15

3T43, komm. til SKS 5, 91,26: en Lov i ham selv]   +

·Rom 2,16

EE2, komm. til SKS 3, 304,24: Skriften lærer ...]   +

·Rom 2,17-29

BA, komm. til SKS 4, 405,15: Jødedommen er ...]

·Rom 2,22

NB29, komm. til SKS 25, 314,22: Christendommen som ...]

·Rom 2,24

Not1:8, SKS 19, 62   +

·Rom 2,25-3

NB29, komm. til SKS 25, 363,13: Omskærelsen]   +

·Rom 3, 2

Papir, komm. til SKS 27, 35,9: ...]

·Rom 3,2

Papir 5:3   +

·Rom 3,4

2T43, komm. til SKS 5, 33,29: er sanddru]

·Rom 3,5-6

NB16, komm. til SKS 23, 136,16: det Ord af Paulus ...]

·Rom 3,5

2T43, komm. til SKS 5, 46,13: paa menneskelig Viis]   +

·Rom 3,7-8

TTL, komm. til SKS 5, 409,7: ikke forøge ...]   +

·Rom 3,9-20

BI, komm. til SKS 1, 323,8: en christelig ...]   +

·Rom 3,19-20

Papir, komm. til SKS 27, 98,22: Forsaavidt som ...]

·Rom 3,19

BA, komm. til SKS 4, 344,24: enhver Mund skal ...]   +

·Rom 3,20

Papir 7, SKS 27, 38   +

·Rom 3,21-31

Not1, komm. til SKS 19, 59,22: Ved Tro ikke ved ...]

·Rom 3,23-24

NB20, komm. til SKS 23, 449,9: Forløsning fra ...]

·Rom 3,23-26

NB20, komm. til SKS 23, 469,27: Han lægger ...]   +

·Rom 3,23

EE2, komm. til SKS 3, 218,12: lad os være ...]   +

·Rom 3,24-26

NB2, komm. til SKS 20, 203,14: en ...]

·Rom 3,24

Not1:7, SKS 19, 53   +

·Rom 3,25-28

Not1:8, SKS 19, 59

·Rom 3,25

AE, komm. til SKS 7, 369,23: Den hellige Skrift ...]   +

·Rom 3,28

TS, komm. til SKS 13, 45,13: han sagde: et ...]   +

·Rom 3,29-30

Not1:8, SKS 19, 67

·Rom 4, 1-6

AE, komm. til SKS 7, 33,35: Luthers Forkastelse ...]   +

·Rom 4

BOA, komm. til SKS 15, 238,18: Troens Fader]   +

·Rom 4,1-25

Papir, komm. til SKS 27, 77,14: paa andre Steder fE ...]

·Rom 4,2-3

TS, komm. til SKS 13, 45,15: maa Apostelen Jacob ...]

·Rom 4,6

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod Gjernings ...]   +

·Rom 4,12

NB29, komm. til SKS 25, 363,16: en ægte ...]

·Rom 4,17

Not1:9, SKS 19, 79

·Rom 4,18-25

GG, komm. til SKS 18, 121,27: fremhæver ...]

·Rom 4,18

3T44, komm. til SKS 5, 247,19: at haabe mod Haab]   +

·Rom 4,19-21

GG, komm. til SKS 18, 121,31: Exemplet om Saras ...]   +

·Rom 4,20

HH, komm. til SKS 18, 129,34: han tvivlede ikke]

·Rom 4,24

Not1:8, SKS 19, 59

·Rom 4,25

NB7, komm. til SKS 21, 118,4: Pauli Lære ...]   +

·Rom 5, 13

DD, komm. til SKS 17, 228,24: Rom 5, 13.14.]

·Rom 5-7

Not1, komm. til SKS 19, 34,5: Paulus lærer]

·Rom 5

DD:27

·Rom 5,1

Not1:7, SKS 19, 53

·Rom 5,2-5

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 5,2

Not1:7, SKS 19, 53   +

·Rom 5,3-4

3T43, komm. til SKS 5, 101,14: Skriften siger ...]   +

·Rom 5,3-5

KG, komm. til SKS 9, 247,16: sin billedlige Tale ...]   +

·Rom 5,3

3T44, komm. til SKS 5, 246,10: Taalmod i ...]   +

·Rom 5,4

3T43, komm. til SKS 5, 101,11: et Haab ... det ...]

·Rom 5,5

OTA, komm. til SKS 8, 244,17: det Haab, som ikke ...]   +

·Rom 5,6

Not1:7, SKS 19, 39

·Rom 5,8-11

NB20, komm. til SKS 23, 469,27: Han lægger ...]   +

·Rom 5,8-9

NB20, komm. til SKS 23, 444,4: Χstus døer ...]

·Rom 5,8

Not1:7, SKS 19, 52   +

·Rom 5,10-11

OTA, komm. til SKS 8, 345,32: Forligelsen med Gud]

·Rom 5,10

PS, komm. til SKS 4, 303,3: Guden ... den ...]   +

·Rom 5,11

Not1:7, SKS 19, 53

·Rom 5,12-14

BA, komm. til SKS 4, 309,3: det dogmatiske ...]   +

·Rom 5,12-18

BA, komm. til SKS 4, 346,6: visse classiske ...]

·Rom 5,12-21

DD, komm. til SKS 17, 228,32: Rom V ... den ...]   +

·Rom 5,12

BA, komm. til SKS 4, 328,15: den Enkeltes Synd ...]   +

·Rom 5,13-14

DD:27

·Rom 5,13

KG, komm. til SKS 9, 103,35: kun ved den ...]   +

·Rom 5,14-19

BA, komm. til SKS 4, 339,34: Læren om, at ...]

·Rom 5,14

BA, komm. til SKS 4, 334,4: nunc quoque ...]

·Rom 5,15-21

Papir, komm. til SKS 27, 94,5: Dette Udtryk bruges ...]

·Rom 5,15

Not1:7, SKS 19, 41

·Rom 5,18-19

BA, komm. til SKS 4, 334,17: Det læres ...]   +

·Rom 5,19

Not1:7, SKS 19, 56

·Rom 5,20-6

BI, komm. til SKS 1, 257,13: fortære og ...]

·Rom 5,21

SD, komm. til SKS 11, 118,14: i christelig ...]

·Rom 6,1-2

CT, komm. til SKS 10, 316,34: Men lader os ...]

·Rom 6,1

TTL, komm. til SKS 5, 409,7: ikke forøge ...]   +

·Rom 6,2

4T43, komm. til SKS 5, 141,8: kommer ... det frem, ...]   +

·Rom 6,3-11

BI, komm. til SKS 1, 310,22: Menigheden er ...]   +

·Rom 6,3

Oi7, komm. til SKS 13, 287,12: betydende at ...]

·Rom 6,4

OTA, komm. til SKS 8, 346,21: et nyt Liv]   +

·Rom 6,5

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 6,6-7

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 6,6

BI, komm. til SKS 1, 135,5: Syndens Legeme, der ...]   +

·Rom 6,7

Papir 6

·Rom 6,8

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Rom 6,9

TS, komm. til SKS 13, 80,7: i Døden seirede ...]   +

·Rom 6,10-11

TS, komm. til SKS 13, 41,30: afdøde fra Verden]   +

·Rom 6,13-22

Not1:8, SKS 19, 62

·Rom 6,13

Not1, komm. til SKS 19, 61,13: ...]

·Rom 6,16

PS, komm. til SKS 4, 226,2: Syndens Træl]   +

·Rom 6,17

NB30, komm. til SKS 25, 411,6: den ...]

·Rom 6,19-23

NB22, komm. til SKS 24, 190,5: Saaledes ... ogsaa ...]

·Rom 6,20

AE, komm. til SKS 7, 243,8: som Skriften siger ...]

·Rom 6,22

OTA, komm. til SKS 8, 163,6: Helliggjørelsens ...]

·Rom 6,23

BA, komm. til SKS 4, 395,14: Døden som Straf]   +

·Rom 7

BI, komm. til SKS 1, 257,12: Lovens Skepsis]   +

·Rom 7,2

EE2, komm. til SKS 3, 65,33: Kirken ... det andet ...]   +

·Rom 7,5

BA, komm. til SKS 4, 350,12: Forbudet vækker ...]

·Rom 7,6

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 7,7-11

4T44, komm. til SKS 5, 322,28: at give Synden ...]   +

·Rom 7,7-14

Papir, komm. til SKS 27, 489,32: gjør Loven En ...]

·Rom 7,7-8

BA, komm. til SKS 4, 346,32: concupiscentia]

·Rom 7,7

BA, komm. til SKS 4, 345,26: Usteris Udvikling ...]   +

·Rom 7,8

Papir 7, SKS 27, 38   +

·Rom 7,13

Papir 7, SKS 27, 38   +

·Rom 7,14-21

SD, komm. til SKS 11, 207,32: Christendommen ...]

·Rom 7,14-25

EE, komm. til SKS 18, 29,26: Rom: 7]

·Rom 7,14

BA, komm. til SKS 4, 386,13: Sandseligheden ...]

·Rom 7,15

NB9, komm. til SKS 21, 213,11: see, hvad der er ...]

·Rom 7,18-19

OTA, komm. til SKS 8, 138,23: ville det Gode]   +

·Rom 7,18-20

EE2, komm. til SKS 3, 56,3: Kjødet ... er det ...]

·Rom 7,23

EE, komm. til SKS 18, 35,29: Syndens Lov]

·Rom 7,24-8,2

Not1:7, SKS 19, 54

·Rom 7,24

EE:95, SKS 18, 36   +

·Rom 7,25

AA:51   +

·Rom 8, 14

Not9, komm. til SKS 19, 267,30: Rom 8, 14]

·Rom 8, 38-39

DD, komm. til SKS 17, 247,26: Jeg veed at Intet ...]   +

·Rom 8

Not5:20   +

·Rom 8,1-13

Not1:8, SKS 19, 62

·Rom 8,1-4

NB22, komm. til SKS 24, 107,18: Christus som ...]   +

·Rom 8,2

Not1:8, SKS 19, 66

·Rom 8,3-31

Not1:7.j

·Rom 8,3-4

NB22, komm. til SKS 24, 153,18: opfylde Loven ...]

·Rom 8,3

Not1:7.g

·Rom 8,5-9

BI, komm. til SKS 1, 323,35: Christendommen har ...]

·Rom 8,7-8

IC, komm. til SKS 12, 219,12: Kjerlighed til Gud ...]   +

·Rom 8,7

EE2, komm. til SKS 3, 56,3: Kjødet ... er det ...]

·Rom 8,8

KG, »V. Vor Pligt at blive i ...«, SKS 9, 175

·Rom 8,9-11

NB15, komm. til SKS 23, 17,29: Hellig-Aand, naar ...]

·Rom 8,10-13

BI, komm. til SKS 1, 135,3: afdøer fra det ...]

·Rom 8,11

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Rom 8,12-17

NB10, komm. til SKS 21, 318,1: Luther siger ...]

·Rom 8,13

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 8,14-15

Not1:7, SKS 19, 54

·Rom 8,14-16

Not9, komm. til SKS 19, 267,30: Rom 8, 14]

·Rom 8,14-17

NB16, komm. til SKS 23, 100,35: loves der ogsaa ...]

·Rom 8,14

Not1:7, SKS 19, 42   +

·Rom 8,15-16

AE, komm. til SKS 7, 554,9: modtog Aanden, og af ...]   +

·Rom 8,15-25

BA, komm. til SKS 4, 358,12: Menneskets og ...]

·Rom 8,15

CT, komm. til SKS 10, 190,4: Trældoms Aand]   +

·Rom 8,16

EE2, komm. til SKS 3, 233,15: lade sin Aand ...]   +

·Rom 8,17

DD, komm. til SKS 17, 218,35: Brødre og ...]   +

·Rom 8,18-19

AE, komm. til SKS 7, 180,19: Skabningens ...]

·Rom 8,18-23

NB20, komm. til SKS 23, 462,3: den Prædiken ...]

·Rom 8,18

NB20, komm. til SKS 23, 462,3: den Prædiken ...]

·Rom 8,19-22

AA, komm. til SKS 17, 35,29: erklære, at Alt ...]

·Rom 8,19

BA, »Caput II«, SKS 4, 362   +

·Rom 8,20-22

FB, komm. til SKS 4, 123,25: Ligegyldighedens ...]   +

·Rom 8,20

EE2, komm. til SKS 3, 79,3: Aandens Verden er ...]

·Rom 8,22-23

KG, komm. til SKS 9, 109,31: Under Loven sukker ...]

·Rom 8,22

BI, komm. til SKS 1, 135,19: sukker under dets ...]   +

·Rom 8,23

EE1, komm. til SKS 2, 314,20: Førstegrøde]   +

·Rom 8,25

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 8,26-27

4T44, komm. til SKS 5, 326,30: Gud veed, hvad ...]

·Rom 8,26

FB, komm. til SKS 4, 202,6: uudsigelige Sukke]   +

·Rom 8,27

EE, komm. til SKS 18, 39,17: ham, som randsager ...]   +

·Rom 8,28-30

BA, komm. til SKS 4, 366,28: Prædestination]   +

·Rom 8,28

2T43, komm. til SKS 5, 28,31: alle Ting maae tjene ...]   +

·Rom 8,29-30

Not1:8, SKS 19, 67

·Rom 8,29

Not1:8, SKS 19, 61   +

·Rom 8,30

Not1:8, SKS 19, 66   +

·Rom 8,31-37

NB20, komm. til SKS 23, 452m,22: Troen mere end ...]

·Rom 8,31

EE, komm. til SKS 18, 12,24: naar Gud er med os ...]   +

·Rom 8,32

KG, komm. til SKS 9, 12,4: Du, der Intet ...]   +

·Rom 8,33

3T43, komm. til SKS 5, 85,31: hvo er da den, der ...]   +

·Rom 8,34

4T44, komm. til SKS 5, 323,12: seer ham og ...]   +

·Rom 8,35-37

IC, komm. til SKS 12, 207,29: Timeligheden ...]

·Rom 8,35

CT, komm. til SKS 10, 299,20: Kjerligheden]   +

·Rom 8,37-39

BI, komm. til SKS 1, 135,31: fryder sig ved ...]   +

·Rom 8,37

4T44, komm. til SKS 5, 322,36: under al denne ...]   +

·Rom 8,38-39

LP, komm. til SKS 1, 32,15: at hverken Død ...]   +

·Rom 8,38

KG, komm. til SKS 9, 298,16: hverken det ...]   +

·Rom 9-11

CT, komm. til SKS 10, 194,29: at det var ...]   +

·Rom 9-16

Papir, komm. til SKS 27, 77,27: Usteri pag. 265 ...]

·Rom 9,1

Not10, komm. til SKS 19, 294,9: Apostelen ...]

·Rom 9,3

KK, komm. til SKS 18, 361,5: De senere Rabb. ...]   +

·Rom 9,4

KK, komm. til SKS 18, 361,14: ...]   +

·Rom 9,5

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Rom 9,6

KK, komm. til SKS 18, 361,18: ...]

·Rom 9,7

AE, komm. til SKS 7, 50,16: at være Abrahams ...]   +

·Rom 9,8

HH, komm. til SKS 18, 129,25: Forjættelsens ...]

·Rom 9,9

KK, komm. til SKS 18, 362,22: istedetfor ...]   +

·Rom 9,10-13

KK, komm. til SKS 18, 361,19: Af hvad P. her ...]

·Rom 9,10

KK, komm. til SKS 18, 362,27: ...]

·Rom 9,11

KK, komm. til SKS 18, 362,28: ...]   +

·Rom 9,13

KK, komm. til SKS 18, 362,34: ...]

·Rom 9,15

KK, komm. til SKS 18, 362,36: Ex: 33, 19]   +

·Rom 9,16

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 333   +

·Rom 9,17

KK, komm. til SKS 18, 362,1: i Pharaos Exempel]   +

·Rom 9,18

KK, komm. til SKS 18, 363,20: Origenes Udvikling ...]   +

·Rom 9,20-21

EE1, komm. til SKS 2, 208,11: Kan da Leerkarret ...]

·Rom 9,20

KK, komm. til SKS 18, 364,19: ...]

·Rom 9,21

KK, komm. til SKS 18, 364,21: ...]

·Rom 9,22

KK, komm. til SKS 18, 362,39: Apostlen vil ...]   +

·Rom 9,24

Not1:8, SKS 19, 66

·Rom 9,25

KK, komm. til SKS 18, 364,34: At in illo loco ...]   +

·Rom 9,26

KG, komm. til SKS 9, 151,25: den levende Gud]   +

·Rom 9,27

AE, komm. til SKS 7, 130,6: utallige, som Havets ...]   +

·Rom 9,28

2T43, komm. til SKS 5, 26,2: Gud ... gjøre ...]   +

·Rom 9,29

KK, komm. til SKS 18, 365,22: Sermo est ...]   +

·Rom 9,31-32

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod Gjernings ...]   +

·Rom 9,33

IC, komm. til SKS 12, 157,28: Anstødsstenen]   +

·Rom 10, 6

Papir, komm. til SKS 27, 105,30: overført paa ...]

·Rom 10,2

OTA, komm. til SKS 8, 415,3: Iver uden Viisdom]

·Rom 10,4

BI, komm. til SKS 1, 258,24: den, der gjorde ...]   +

·Rom 10,5

KK, komm. til SKS 18, 366,9: Lev: 18, 5. ...]

·Rom 10,6-7

FF, komm. til SKS 18, 97,13: Ingen behøver at ...]

·Rom 10,6

EE, komm. til SKS 18, 68,11: hvo vil stige op ...]   +

·Rom 10,7

KK, komm. til SKS 18, 366,12: Deut: 30, 12. ...]

·Rom 10,8

Papir, komm. til SKS 27, 252,15: han var Dig nær]

·Rom 10,9-10

4T43, komm. til SKS 5, 155,30: bekjendte i Dit ...]   +

·Rom 10,9

Not1:7, SKS 19, 40

·Rom 10,10

BOA, komm. til SKS 15, 150,29: Dette Udraab: ...]   +

·Rom 10,11

Oi6, komm. til SKS 13, 268,16: Dem, der troe, dem ...]

·Rom 10,12

AE, komm. til SKS 7, 95,29: hvilken ...]   +

·Rom 10,13-14

Not1:2, SKS 19, 9

·Rom 10,13

KK, komm. til SKS 18, 366,35: Joel 3, 5 ...]   +

·Rom 10,14-17

Not1:8, SKS 19, 66

·Rom 10,14

KK, komm. til SKS 18, 366,37: Jøderne kunde ...]

·Rom 10,15

2T44, komm. til SKS 5, 221,25: lyttende efter et ...]   +

·Rom 10,16

KK, komm. til SKS 18, 367,13: Es. 53, 1. Esaias ...]

·Rom 10,17

AA, komm. til SKS 17, 42,10: et nyt Moment ...]   +

·Rom 10,18

KK, komm. til SKS 18, 367,17: ψ 19, 5. est ...]   +

·Rom 10,19

KK, komm. til SKS 18, 367,24: ...]   +

·Rom 10,20

KK, komm. til SKS 18, 367,37: ...]   +

·Rom 10,21

KK, komm. til SKS 18, 367,40: ...]   +

·Rom 11,1-32

EE, komm. til SKS 18, 20m,4: en af de ...]

·Rom 11,3

KK, komm. til SKS 18, 368,6: 1 Reg: 19, 10. Ibi ...]

·Rom 11,4

KK, komm. til SKS 18, 368,9: Baal ɔ: dominus ...]   +

·Rom 11,8

KK, komm. til SKS 18, 368,26: Es. 29, 10. in ...]   +

·Rom 11,9-10

KK, komm. til SKS 18, 368,36: ψ 69, 23.24. ...]

·Rom 11,9

KK, komm. til SKS 18, 368,36: ψ 69, 23.24. ...]   +

·Rom 11,11-24

Papir, komm. til SKS 27, 93,24: modificeredes deres ...]

·Rom 11,15

CT, komm. til SKS 10, 317,2: forligte Verden med ...]   +

·Rom 11,16

KK, komm. til SKS 18, 369,7: ...]

·Rom 11,25

EE, komm. til SKS 18, 20,13: Guds Raadslutninger]   +

·Rom 11,26

KK, komm. til SKS 18, 369,9: ...]   +

·Rom 11,32

KK, komm. til SKS 18, 369,19: ...]

·Rom 11,33

AE, komm. til SKS 7, 369,23: Den hellige Skrift ...]   +

·Rom 11,34

4T43, komm. til SKS 5, 139,31: at han vilde ...]

·Rom 11,35

KK, komm. til SKS 18, 369,22: Hiob 41, 3]

·Rom 11,36

Not11, komm. til SKS 19, 352,6: Skriften adskiller ...]

·Rom 12

NB14:88

·Rom 12,1-6

NB14, komm. til SKS 22, 395,7: Saaledes i ...]

·Rom 12,1

4T44, komm. til SKS 5, 330,18: Gud et ...]   +

·Rom 12,2

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 12,3-6

Not1:8, SKS 19, 72

·Rom 12,4

Papir 18, SKS 27, 63

·Rom 12,6-16

NB12, komm. til SKS 22, 148,11: Det er en god ...]   +

·Rom 12,11

EE2, komm. til SKS 3, 331,27: brændende i ...]   +

·Rom 12,12

2T44, komm. til SKS 5, 209,3: glade i Haabet]   +

·Rom 12,14

3T43, komm. til SKS 5, 73,22: velsigner den og ...]   +

·Rom 12,15

EE2, komm. til SKS 3, 271,22: være glad med de ...]   +

·Rom 12,16

NB33, komm. til SKS 26, 260,24: »Tragter ...]

·Rom 12,19

3T43, komm. til SKS 5, 66,28: Hævnen ...]   +

·Rom 12,20

KG, komm. til SKS 9, 148,13: for at samle ...]   +

·Rom 12,21

KG, komm. til SKS 9, 332,33: at overvinde Ondt ...]

·Rom 13, 14

NB14, komm. til SKS 22, 391,16: iføre Χstum]

·Rom 13,1-2

OTA, komm. til SKS 8, 425,17: de prædikede ...]

·Rom 13,1-7

NB14, komm. til SKS 22, 395,14: ogsaa Luther ivrer ...]

·Rom 13,1

Not1:7, SKS 19, 51   +

·Rom 13,4

NB16, komm. til SKS 23, 156,8: Ambrosius ... at ...]

·Rom 13,5

NB, komm. til SKS 20, 107,27: Paulus siger: ...]

·Rom 13,7

4T43, komm. til SKS 5, 147,36: give Enhver Sit]   +

·Rom 13,8-10

KG, komm. til SKS 9, 96,2: Rom. XIII, 10. ...]   +

·Rom 13,8-9

Papir, komm. til SKS 27, 253,4: en Kjærlighed ...]

·Rom 13,8

4T43, komm. til SKS 5, 158,14: Paulus siger, i ...]   +

·Rom 13,9-10

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 13,9

FV, komm. til SKS 13, 27,7: Kjerlighed til ...]   +

·Rom 13,10

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 96   +

·Rom 13,11-14

NB9, komm. til SKS 21, 212,21: Det er dog som ...]   +

·Rom 13,11

CT, komm. til SKS 10, 222,2: Vi ere nu Frelsen ...]   +

·Rom 13,12

3T43, komm. til SKS 5, 78,17: Aandens Vaaben]   +

·Rom 13,14

Not1:8, SKS 19, 61

·Rom 14,1

EE2, komm. til SKS 3, 104,35: Lad os omgaaes ...]   +

·Rom 14,4-9

NB12, komm. til SKS 22, 185,21: brugt af Mynster i ...]

·Rom 14,4

KK, komm. til SKS 18, 369,35: ...]

·Rom 14,5

KK, komm. til SKS 18, 369,36: ...]

·Rom 14,6

EE, komm. til SKS 18, 11,22: Titelbladets ...]

·Rom 14,7-8

CT, komm. til SKS 10, 248,23: uden Ham er det ...]   +

·Rom 14,7-9

LF, komm. til SKS 11, 48,16: bliver Du i Gud ...]

·Rom 14,8

Papir, komm. til SKS 27, 245,15: ogsaa naar vi leve ...]

·Rom 14,10

Not1:6, SKS 19, 28

·Rom 14,11

KK, komm. til SKS 18, 369,37: Es. 45, 23. nec ...]

·Rom 14,12-13

OTA, komm. til SKS 8, 149,6: at ville dømme ...]

·Rom 14,12

JJ, komm. til SKS 18, 221,14: hver skal gjøre ...]

·Rom 14,13

KG, komm. til SKS 9, 22,6: at dømme hinanden]

·Rom 14,17-18

Oi7, komm. til SKS 13, 307,4: det Gud ...]

·Rom 14,17

4T43, komm. til SKS 5, 148,19: ikke bestaaer i Mad ...]   +

·Rom 14,19

KG, komm. til SKS 9, 213,11: Et af de ...]

·Rom 14,22

CT, »Stemninger i Lidelsers Strid. ...«, SKS 10, 165   +

·Rom 14,23

SD, »Andet Afsnit«, SKS 11, 196   +

·Rom 15,1

EE2, komm. til SKS 3, 104,35: Lad os omgaaes ...]   +

·Rom 15,2

KK, komm. til SKS 18, 370,5: ...]

·Rom 15,3

KK, komm. til SKS 18, 370,8: ψ. 69, 10. ...]

·Rom 15,4-13

NB9, komm. til SKS 21, 215,9: Luther siger ...]   +

·Rom 15,4

EE:57

·Rom 15,5

2T44, komm. til SKS 5, 201,12: Taalmodighedens Gud ...]   +

·Rom 15,9-11

Papir, komm. til SKS 27, 247,5: bekjende Χstus ...]

·Rom 15,9

KK, komm. til SKS 18, 370,11: ψ 18, 50. ...]

·Rom 15,10

KK, komm. til SKS 18, 370,14: Deut 32, 43. ...]

·Rom 15,11

KK, komm. til SKS 18, 370,20: ψ 117, 1 ...]

·Rom 15,12

KK, komm. til SKS 18, 370,22: Es: 11, 10. ...]

·Rom 15,13

Not1:8, SKS 19, 61   +

·Rom 15,19

NB23, komm. til SKS 24, 250,4: En Apostel formaaer ...]   +

·Rom 15,21

KK, komm. til SKS 18, 371,3: Es: 52, 15. ex ...]

·Rom 15,24

4T44, komm. til SKS 5, 323,29: haabe at skulle ...]

·Rom 1503

DD, komm. til SKS 17, 269,6: Paulus Cortesius ...]

·Rom 16,1

KK, komm. til SKS 18, 371,10: ...]

·Rom 16,17

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod allehaande ...]   +

·Rom 16,18

Papir 18, SKS 27, 63

·Rom 16,24

Brev, komm. til SKS 28, 51,29: Min sidste Brev til ...]

·Rom 16,25-26

Not1:8, SKS 19, 67   +

·Rom 16,26

NB30, komm. til SKS 25, 433m,1: det apostoliske ...]   +

·Rom 16,27

Not1:9, SKS 19, 78

·Rom 1788

Not3, komm. til SKS 19, 109,4: Goethe bekannte ...]

·Rom 18

NB22, komm. til SKS 24, 173,24: Chrysostomus: ...]

·Rom 259-68

KK, komm. til SKS 18, 354,11: Udtrykket ...]

·Rom 28,31

Papir, komm. til SKS 27, 285,10: om det Opbyggelige ...]