S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Luk

FB, »Problema II«, SKS 4, 166   +

·Luk 1, 25

NB34, komm. til SKS 26, 324,22: Derfor ansaaes ...]

·Luk 1

Not1:5, SKS 19, 17

·Luk 1,2

IC, komm. til SKS 12, 252,34: Ordets Tjenere]   +

·Luk 1,5-25

NB33, komm. til SKS 26, 281,4: Hedenskabet ogsaa ...]

·Luk 1,7

3T44, komm. til SKS 5, 271,14: hans Herkomst ...]

·Luk 1,8-20

FF, komm. til SKS 18, 81,30: de Mænd ...]

·Luk 1,11-20

BA, komm. til SKS 4, 354,22: Michael ... havde ...]

·Luk 1,15

Papir, komm. til SKS 27, 95,30: det, man anfører: ...]

·Luk 1,18-20

NB8, komm. til SKS 21, 179,27: Da Johannes den ...]

·Luk 1,19

Not1:5, SKS 19, 17   +

·Luk 1,22

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Luk 1,24

3T44, komm. til SKS 5, 271,14: hans Herkomst ...]   +

·Luk 1,26-38

BA, komm. til SKS 4, 354,22: Michael ... havde ...]   +

·Luk 1,26

CT, komm. til SKS 10, 89,7: Englene Guds Sendebud]

·Luk 1,27

2T44, komm. til SKS 5, 208,24: hans Moder kun var ...]   +

·Luk 1,28-30

NB5, komm. til SKS 20, 375,33: Jfr. Maria ...]

·Luk 1,28-38

FB, komm. til SKS 4, 158,6: Engelen kom kun til ...]

·Luk 1,28

FB, komm. til SKS 4, 157,25: hiin benaadede ...]   +

·Luk 1,32-33

Not1:7, SKS 19, 45

·Luk 1,34

EE1, komm. til SKS 2, 156,29: Hun kjender ikke ...]

·Luk 1,35

3T44, komm. til SKS 5, 271,17: en reen Jomfru ...]   +

·Luk 1,36

3T44, komm. til SKS 5, 271,14: hans Herkomst ...]

·Luk 1,37

EE2, komm. til SKS 3, 38,17: for Gud Intet er ...]   +

·Luk 1,38

FB, komm. til SKS 4, 158,13: see jeg er en ...]   +

·Luk 1,41

Not8, komm. til SKS 19, 235,13: da sprang Tankens ...]

·Luk 1,45

NB12, komm. til SKS 22, 166,26: med hvert et ...]   +

·Luk 1,46-50

NB5, komm. til SKS 20, 375,33: Jfr. Maria ...]

·Luk 1,48-49

PS, komm. til SKS 4, 267,22: hiin Slægt ...]

·Luk 1,48

NB18, komm. til SKS 23, 261,19: Maria siger: alle ...]   +

·Luk 1,52

GU, komm. til SKS 13, 330,31: menneskelig ...]

·Luk 1,53

BI, komm. til SKS 1, 221,12: sendte dem ...]   +

·Luk 1,64

Papir 18, SKS 27, 63

·Luk 1,68

Not1:7, SKS 19, 45

·Luk 1,70

Not1:5, SKS 19, 19   +

·Luk 1,75-79

Not1:7, SKS 19, 46

·Luk 1,76-79

3T44, komm. til SKS 5, 271,19: det Nedgaaende og ...]

·Luk 1,77

Not1:7, SKS 19, 46

·Luk 2, 42-52

NB17, komm. til SKS 23, 233,15: som Luther rigtigt ...]

·Luk 2

Not1:5, SKS 19, 17

·Luk 2,1-14

2T44, komm. til SKS 5, 208,24: fødtes i et ...]   +

·Luk 2,1-20

CT, komm. til SKS 10, 297,28: den Midnatstime, i ...]   +

·Luk 2,1-3

NB32, komm. til SKS 26, 139,36: Χstd. kom ind ...]

·Luk 2,1-5

Oi2, komm. til SKS 13, 151,22: ligesom det skete ...]

·Luk 2,1-7

IC, komm. til SKS 12, 45,5: blev svøbt i ...]   +

·Luk 2,1

KG, komm. til SKS 9, 317,19: udgaaet den Befaling]   +

·Luk 2,2

NB2, komm. til SKS 20, 184,35: Landshøvdinger]

·Luk 2,7

PS, komm. til SKS 4, 260,29: ladet sig føde i ...]   +

·Luk 2,8-14

AE, komm. til SKS 7, 543,32: det lille Jesu-Barn ...]

·Luk 2,8-20

EOT, komm. til SKS 12, 263,16: »bevarede ...]

·Luk 2,9

DS, komm. til SKS 16, 210,1: der lyser himmelsk ...]

·Luk 2,10-11

NB14, komm. til SKS 22, 407,2: Idag er Eder en ...]

·Luk 2,10

TS, komm. til SKS 13, 44,13: Englenes Sang ved ...]   +

·Luk 2,11

NB14, komm. til SKS 22, 407,5: naar Gud siger: idag]

·Luk 2,13-14

TS, komm. til SKS 13, 44,13: Englenes Sang ved ...]   +

·Luk 2,14

JJ, komm. til SKS 18, 203,5: Ære over ...]

·Luk 2,15-20

AA, komm. til SKS 17, 15,20: ligesom Jomfru ...]   +

·Luk 2,19

3T44, komm. til SKS 5, 280,18: gjemt den i sit ...]   +

·Luk 2,21

TS, komm. til SKS 13, 90,22: som Luther gjør, ...]   +

·Luk 2,22

2T44, komm. til SKS 5, 208,13: 40 Dage gammelt ...]

·Luk 2,23

2T44, »Taalmod i Forventning«, SKS 5, 206   +

·Luk 2,24

2T44, komm. til SKS 5, 208,30: det for Armoden ...]

·Luk 2,25-35

DD, komm. til SKS 17, 273,24: graa som Simeon]

·Luk 2,25

2T44, komm. til SKS 5, 208,34: gudfrygtig Mand]   +

·Luk 2,26

2T44, komm. til SKS 5, 209,2: De vare begge meget ...]   +

·Luk 2,27

2T44, komm. til SKS 5, 209,1: efter en høiere ...]

·Luk 2,29-30

2T44, komm. til SKS 5, 219,9: see, hvad han saae ...]

·Luk 2,29

2T44, komm. til SKS 5, 209,2: De vare begge meget ...]   +

·Luk 2,32

Not1:7, SKS 19, 46

·Luk 2,33-40

2T44, tekstredegørelse, SKS K5, 186   +

·Luk 2,33

2T44, »Taalmod i Forventning«, SKS 5, 206

·Luk 2,34-35

PS, komm. til SKS 4, 240,3: Moderens naar ...]   +

·Luk 2,34

IC, komm. til SKS 12, 130,25: i Skriften ...]   +

·Luk 2,35

OTA, komm. til SKS 8, 352,21: for Moderen blive ...]   +

·Luk 2,36-37

NB11, komm. til SKS 22, 48m,1: ...]

·Luk 2,36-38

DD, komm. til SKS 17, 273,24: gammel som Anna]   +

·Luk 2,36

2T44, komm. til SKS 5, 209,2: De vare begge meget ...]   +

·Luk 2,37

EE2, komm. til SKS 3, 131,8: Bøn og Fasten]   +

·Luk 2,40

DD:13   +

·Luk 2,41-52

EOT, komm. til SKS 12, 263,15: »ikke ...]

·Luk 2,42-51

DS, komm. til SKS 16, 213,7: Under et Besøg i ...]

·Luk 2,42-52

NB15, komm. til SKS 23, 27,20: Han prædikede ...]   +

·Luk 2,48-49

NB15, komm. til SKS 23, 27,21: »leder saa ...]

·Luk 2,49

BB, komm. til SKS 17, 125,28: Christi Ord ...]   +

·Luk 2,51

EOT, komm. til SKS 12, 263,16: »bevarede ...]   +

·Luk 2,52

DD, komm. til SKS 17, 256,19: voxe for Gud og ...]   +

·Luk 3.1

Papir 4:1, SKS 27, 29

·Luk 3,1-18

Papir, komm. til SKS 27, 28,20: Luc: 3, 1]

·Luk 3,1-20

IC, komm. til SKS 12, 54,19: en Forgænger har ...]

·Luk 3,1

Papir 4:1   +

·Luk 3,2

Papir, komm. til SKS 27, 28,23: altsaa 14 + 15 = 29]

·Luk 3,3-17

BI, komm. til SKS 1, 258,24: den, der gjorde ...]

·Luk 3,3-9

2T44, komm. til SKS 5, 209,7: Propheternes Røst ...]

·Luk 3,5-6

4T44, komm. til SKS 5, 303,21: at sløife Bjerge ...]

·Luk 3,10-14

3T44, komm. til SKS 5, 278,13: Døberens strenge ...]

·Luk 3,13

YTS, komm. til SKS 11, 265,8: Tolderen ... den ...]   +

·Luk 3,14

NB16, komm. til SKS 23, 156,3: beraaber han sig ...]

·Luk 3,16

SLV, komm. til SKS 6, 270,9: hvis Skotvinge de ...]   +

·Luk 3,19-20

3T44, komm. til SKS 5, 278,13: Døberens strenge ...]

·Luk 4,1-13

KG, komm. til SKS 9, 156,20: han, som selv havde ...]

·Luk 4,1

Not1, komm. til SKS 19, 41,36: ...]

·Luk 4,16-30

PS, komm. til SKS 4, 260,8: den Stad ...]   +

·Luk 4,18-19

4T43, komm. til SKS 5, 152,28: Evangelium for den ...]

·Luk 4,18

4T44, komm. til SKS 5, 372,2: den Blinde Synet]   +

·Luk 4,21

Not1:7, SKS 19, 50

·Luk 4,22

NB23, komm. til SKS 24, 284,16: disse livsalige Ord]

·Luk 4,23

2T44, komm. til SKS 5, 204,27: Lægen, der ikke ...]   +

·Luk 4,25

EE2, komm. til SKS 3, 322,24: Himlen blev lukket]   +

·Luk 4,31-37

CT, komm. til SKS 10, 200,9: tie stille, eller, ...]   +

·Luk 4,34

YTS, komm. til SKS 11, 258,15: Han, den Hellige]

·Luk 4,35

Not1:5, SKS 19, 19

·Luk 5,1-11

BOA, komm. til SKS 15, 253,21: Apostlene kaldtes ...]   +

·Luk 5,4-11

4T43, komm. til SKS 5, 162,21: Fiskeren, der havde ...]

·Luk 5,4-5

PS, komm. til SKS 4, 249,10: Paa Gudens Ord ...]

·Luk 5,4

AE, komm. til SKS 7, 396,24: naae ud paa Dybet]

·Luk 5,8

NB11, komm. til SKS 22, 91,3: de Ord af Peder ...]   +

·Luk 5,9

NB24, komm. til SKS 24, 383,17: Fiskedræt]

·Luk 5,10

AE, komm. til SKS 7, 396,11: fange efter ...]   +

·Luk 5,11

DS, komm. til SKS 16, 156,12: Christus selv, der ...]   +

·Luk 5,15

PS, komm. til SKS 4, 260,14: et Rygte]

·Luk 5,16

KG, komm. til SKS 9, 105,16: arbeidede han ikke, ...]

·Luk 5,20

OTA, komm. til SKS 8, 270,8: Menneske!]

·Luk 5,27-30

NB5, komm. til SKS 20, 383,17: foragtede Toldere]

·Luk 5,27-32

NB19, komm. til SKS 23, 358,23: Toldere og Syndere ...]

·Luk 5,27

TS, komm. til SKS 13, 107,3: alle tilhørende ...]   +

·Luk 5,28

NB22, komm. til SKS 24, 133,3: Apostel (...) han ...]

·Luk 5,29-32

NB20, komm. til SKS 23, 426,1: at Χstus ...]   +

·Luk 5,30

YTS, komm. til SKS 11, 265,8: Tolderen ... den ...]   +

·Luk 5,31

SLV, komm. til SKS 6, 425,25: al Lægedom (...) ...]

·Luk 5,32

NB4, komm. til SKS 20, 361,20: vise, hvilken ...]

·Luk 6

Papir 251, SKS 27, 176

·Luk 6,1

Papir 94:1, SKS 27, 113

·Luk 6,4

Papir, komm. til SKS 27, 77,20: ...]

·Luk 6,12-16

IC, komm. til SKS 12, 239,11: som han ...]

·Luk 6,13-16

SFV, komm. til SKS 16, 105,5: Jesus Christus, ...]   +

·Luk 6,13

NB35, komm. til SKS 26, 384,24: af Apostle fandtes ...]   +

·Luk 6,17-49

Papir, komm. til SKS 27, 176,14: Mth: føier til ...]

·Luk 6,17

CT, komm. til SKS 10, 21,4: Det er ved Foden af ...]   +

·Luk 6,18

Not1, komm. til SKS 19, 19,34: ...]

·Luk 6,20-49

CT, komm. til SKS 10, 21,4: Det er ved Foden af ...]   +

·Luk 6,21-26

Papir 251, SKS 27, 176

·Luk 6,22-23

OTA, komm. til SKS 8, 345,5: dens Løn er stor ...]   +

·Luk 6,22

IC, komm. til SKS 12, 240,16: Forhaanelse, ...]   +

·Luk 6,23

JJ, komm. til SKS 18, 255,30: at have Lønnen ...]

·Luk 6,24-26

Papir, komm. til SKS 27, 176,27: Hos L: kan man ...]

·Luk 6,26

CT, komm. til SKS 10, 237,19: Det tilsvarende ...]   +

·Luk 6,27-31

Papir 251, SKS 27, 176

·Luk 6,28

Papir 18, SKS 27, 63

·Luk 6,29

NB16, komm. til SKS 23, 155,15: Augustin gjør ...]

·Luk 6,32-34

F, komm. til SKS 4, 490,12: hvad Løn er vel ...]

·Luk 6,35

F, komm. til SKS 4, 490,7: herlig er dets Løn]   +

·Luk 6,37

KG, komm. til SKS 9, 373,3: Der siges ...]   +

·Luk 6,39

Papir 251, SKS 27, 176   +

·Luk 6,40

Papir 251, SKS 27, 176   +

·Luk 6,41

Papir 251, SKS 27, 176

·Luk 6,43-44

KG, komm. til SKS 9, 13,4: Luc. VI, 44. Thi ...]

·Luk 6,44

KG, »I. Kjerlighedens skjulte Liv ...«, SKS 9, 13   +

·Luk 6,46-49

KG, komm. til SKS 9, 214,23: Derfor siger ...]

·Luk 6,47-49

KG, komm. til SKS 9, 23,2: »den, som ...]

·Luk 6,47

YTS, »Tolderen«, SKS 11, 271   +

·Luk 6,48

KG, »I. Kjerlighed opbygger«, SKS 9, 214

·Luk 7,2-10

OTA, komm. til SKS 8, 333,1: naar en Øverste ...]

·Luk 7,3

Papir, komm. til SKS 27, 481,3: Luther taler ... om ...]

·Luk 7,6

Papir, komm. til SKS 27, 481,3: Luther taler ... om ...]

·Luk 7,11-16

4T44, komm. til SKS 5, 336,1: hiin Enkens Søn ...]

·Luk 7,11-17

FF, komm. til SKS 18, 113,6: ved Nain udbrød ...]   +

·Luk 7,11-23

NB10, komm. til SKS 21, 369,28: Zacharias Werner ...]

·Luk 7,14

NB14, komm. til SKS 22, 377,21: Χstus traadte ...]

·Luk 7,15

NB10, komm. til SKS 21, 369,28: Zacharias Werner ...]

·Luk 7,18-23

IC, komm. til SKS 12, 103,5: Parallelstedet Luc. ...]

·Luk 7,19

BI, komm. til SKS 1, 301,1: den, som skulde komme]

·Luk 7,22-23

NB2, komm. til SKS 20, 235,9: De forskjellige ...]   +

·Luk 7,22

NB5, komm. til SKS 20, 383,16: Spedalske, hvem ...]   +

·Luk 7,23

KG, komm. til SKS 9, 65,28: Salig Den, som ikke ...]   +

·Luk 7,24-26

PS, komm. til SKS 4, 259,9: ved bløde ...]   +

·Luk 7,28

4T44, komm. til SKS 5, 291,1: At trænge til Gud ...]

·Luk 7,29

Not1:8, SKS 19, 60

·Luk 7,35

Not1:8, SKS 19, 59

·Luk 7,36-50

EE2, komm. til SKS 3, 60,33: den Synderinde ...]   +

·Luk 7,36

YTS, komm. til SKS 11, 274,28: i Pharisæerens ...]   +

·Luk 7,37-38

YTS, komm. til SKS 11, 273,19: »Da hun ...]

·Luk 7,37-39

PS, komm. til SKS 4, 239,20: flere Taarer end en ...]

·Luk 7,37-47

EOT, tekstredegørelse

·Luk 7,37-50

EE1, komm. til SKS 2, 194,19: Magdalene-Stiftelse]   +

·Luk 7,37

YTS, komm. til SKS 11, 273,18: hiin Qvinde, hvis ...]   +

·Luk 7,38

EOT, komm. til SKS 12, 269,13: hun græder]   +

·Luk 7,39

YTS, komm. til SKS 11, 273,18: hiin Qvinde, hvis ...]   +

·Luk 7,40-47

EOT, komm. til SKS 12, 269,34: hører hun ham ...]

·Luk 7,40

YTS, komm. til SKS 11, 277,35: Simon, jeg haver ...]   +

·Luk 7,41-43

3T43, komm. til SKS 5, 68,6: halvtredsindstyve ...]   +

·Luk 7,46

EOT, komm. til SKS 12, 269,7: festlig svarende ...]

·Luk 7,47

4T44, komm. til SKS 5, 378,31: dersom han elsker ...]   +

·Luk 7,48

YTS, komm. til SKS 11, 278,10: Idet der siges: ...]   +

·Luk 7,50

EE1, komm. til SKS 2, 319,22: Gaae Du med Fred]

·Luk 8,2

NB2, komm. til SKS 20, 157,7: ved et Gjestebud, ...]   +

·Luk 8,4-15

JJ, komm. til SKS 18, 235,6: Mod-Parabel (...) ...]

·Luk 8,4-8

EOT, komm. til SKS 12, 263,18: naar Ordet ...]

·Luk 8,8

KG, komm. til SKS 9, 213,10: for Den, som har ...]   +

·Luk 8,9-15

EOT, komm. til SKS 12, 263,18: naar Ordet ...]

·Luk 8,15

2T43, komm. til SKS 5, 52,10: gjemt det i et reent ...]   +

·Luk 8,18

2T44, komm. til SKS 5, 192,23: Den, hvem Meget ...]

·Luk 8,26-39

BA, »Caput IV«, SKS 4, 421   +

·Luk 8,28

Not1:7, SKS 19, 41

·Luk 8,31

Not1:5, SKS 19, 20

·Luk 8,38-39

DD, komm. til SKS 17, 275,2: afslog den Besattes ...]

·Luk 8,38

DD:193, SKS 17, 275   +

·Luk 8,39

DD:193, SKS 17, 275

·Luk 8,40-42

NB10, komm. til SKS 21, 339,3: da Χstus (Luc: ...]

·Luk 8,43-44

BOA, komm. til SKS 15, 118,28: snaksomt sagt ...]   +

·Luk 8,47

YTS, tekstredegørelse

·Luk 8,53

NB10:167, SKS 21, 339

·Luk 9, 25

JJ, komm. til SKS 18, 206,33: selv om han ...]

·Luk 9,10-17

IC, komm. til SKS 12, 61,22: repeterer Miraklet ...]

·Luk 9,18-22

NB10, komm. til SKS 21, 345,13: Luc: IX, 21 ...]

·Luk 9,21-22

IC, komm. til SKS 12, 173,12: hans Forudsigelse ...]   +

·Luk 9,21

NB2, komm. til SKS 20, 226,18: Christus vidste ...]   +

·Luk 9,22

NB11, komm. til SKS 22, 26,26: Kun Gud-Msk. ...]

·Luk 9,23

NB26, komm. til SKS 25, 43,33: siger Jesus ...]

·Luk 9,25

EE1, komm. til SKS 2, 144,32: vinde sig selv, ...]   +

·Luk 9,26-27

NB11, komm. til SKS 22, 85,28: ikke blot ...]

·Luk 9,26

IC, komm. til SKS 12, 17,19: Din Gjenkomst i ...]   +

·Luk 9,27

Not1:9, SKS 19, 82

·Luk 9,28-36

DD, komm. til SKS 17, 277m,6: Luc IX, 29]

·Luk 9,29

DD:201.a   +

·Luk 9,31

DD:190.a   +

·Luk 9,43

NB27, komm. til SKS 25, 152,10: Guds Majestæt]   +

·Luk 9,45

KG, komm. til SKS 9, 114,5: selv Disciplene ...]   +

·Luk 9,51-56

KG, komm. til SKS 9, 147,4: han irettesatte ...]

·Luk 9,56

Not1:7, SKS 19, 52

·Luk 9,58

PS, komm. til SKS 4, 238,21: har han ikke ...]   +

·Luk 9,59-60

OTA, komm. til SKS 8, 185,32: begrave sin Fader]   +

·Luk 9,59-62

CT, komm. til SKS 10, 195,7: han vendte sig end ...]   +

·Luk 9,60

Not7, komm. til SKS 19, 206,16: »lad de ...]

·Luk 9,61-62

OTA, komm. til SKS 8, 323,36: vendte sig om og ...]   +

·Luk 9,61

BOA, komm. til SKS 15, 182,28: i Forordet ...]   +

·Luk 9,62

PS, komm. til SKS 4, 259,19: uden at vende sig om]   +

·Luk 10, 22

Not11, komm. til SKS 19, 355,28: »Alt er mig ...]

·Luk 10, 26

NB27, komm. til SKS 25, 130,3: »Hvorledes ...]

·Luk 10, 30

NB27, komm. til SKS 25, 130,19: Den ... falden ...]

·Luk 10, 31-32

NB27, komm. til SKS 25, 130,18: Præsten og ...]

·Luk 10, 37

NB27, komm. til SKS 25, 130,19: gak hen og gjør]

·Luk 10,1-12

NB12, komm. til SKS 22, 202,27: Χstus ...]

·Luk 10,1

NB19, komm. til SKS 23, 375,32: han havde jo 70 ...]

·Luk 10,4

KG, »V. Vor Pligt at blive i ...«, SKS 9, 185   +

·Luk 10,7

EE2, komm. til SKS 3, 332,2: arbeidede, men Intet ...]   +

·Luk 10,10

NB11, komm. til SKS 22, 39,17: at forkynde det paa ...]   +

·Luk 10,17

KG, komm. til SKS 9, 104,29: da han modtog ...]

·Luk 10,18

Not1:5, SKS 19, 19   +

·Luk 10,19

Oi6, komm. til SKS 13, 268,16: Dem, der troe, dem ...]   +

·Luk 10,20

KG, komm. til SKS 9, 298,14: saligere end om ...]   +

·Luk 10,21

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Luk 10,23-24

DS, komm. til SKS 16, 210,5: saligt det Øie, ...]

·Luk 10,23-37

NB8, komm. til SKS 21, 173,15: I Prædiken over ...]   +

·Luk 10,23

2T44, komm. til SKS 5, 219,10: Salige de Øine, ...]   +

·Luk 10,24

BI, komm. til SKS 1, 76,22: Konger og Fyrster ...]   +

·Luk 10,25-28

EE2, komm. til SKS 3, 232,31: At et Menneske skal ...]   +

·Luk 10,25-37

KG, komm. til SKS 9, 30,1: Christus siger nemlig ...]   +

·Luk 10,26

Papir 4:1, SKS 27, 31   +

·Luk 10,27-28

DSS, komm. til SKS 13, 115,3: at gjøre derefter]

·Luk 10,27

CT, komm. til SKS 10, 92,2: elsker Herren sin ...]   +

·Luk 10,29

KG, komm. til SKS 9, 28,32: hvad jo ogsaa ...]   +

·Luk 10,30-35

2T44, komm. til SKS 5, 199,28: hiin barmhjertige ...]   +

·Luk 10,30

BA, komm. til SKS 4, 459,9: som den Mand ...]   +

·Luk 10,31-32

JJ, komm. til SKS 18, 269,10: Leviten og ...]

·Luk 10,31

TS, komm. til SKS 13, 67,17: der staaer i ...]   +

·Luk 10,32

TS, komm. til SKS 13, 67,18: »Desligeste ...]

·Luk 10,33-35

TS, komm. til SKS 13, 68,3: Parabelen ender]

·Luk 10,33

TS, komm. til SKS 13, 67,36: »Men en ...]

·Luk 10,36-37

TS, komm. til SKS 13, 68,3: Christus siger til ...]

·Luk 10,36

KG, »II. A. Du skal elske«, SKS 9, 30

·Luk 10,37

OTA, komm. til SKS 8, 385,21: gak Du hen og ...]   +

·Luk 10,38-41

NB11, komm. til SKS 22, 48,20: ...]

·Luk 10,38-42

OTA, komm. til SKS 8, 134,27: i den travle ...]   +

·Luk 10,39-42

PS, komm. til SKS 4, 239,22: en ydmygere Plads ...]   +

·Luk 10,41-42

2T43, komm. til SKS 5, 30,31: Skriften siger: Eet ...]   +

·Luk 10,41

SLV, komm. til SKS 6, 193,25: Marthe, Marthe ...]

·Luk 10,42

EE2, komm. til SKS 3, 163,18: valgt (...) den ...]   +

·Luk 11,1

HH, komm. til SKS 18, 140,8: lær Du os at ...]

·Luk 11,5-8

NB10, komm. til SKS 21, 345,22: Luc: XI, 5-8]

·Luk 11,5

NB10:175

·Luk 11,13

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 132   +

·Luk 11,14-23

LF, komm. til SKS 11, 37,2: Fristelsen ... den ...]   +

·Luk 11,14-36

Papir, komm. til SKS 27, 30,13: L:]

·Luk 11,14

BA, »Caput IV«, SKS 4, 421   +

·Luk 11,21-22

4T43, komm. til SKS 5, 170,14: hiin Magt den ...]   +

·Luk 11,21

OTA, komm. til SKS 8, 383,9: en ...]

·Luk 11,28

Papir, komm. til SKS 27, 308,18: saligt det Hjerte ...]

·Luk 11,29-30

Papir, komm. til SKS 27, 30,13: L:]

·Luk 11,33

JJ, komm. til SKS 18, 273m,6: at sætte sit ...]

·Luk 11,37-54

NB10, komm. til SKS 21, 345,25: Luc: XI, 38. 39. ...]   +

·Luk 11,38-39

NB10:176

·Luk 11,39

Papir 4:1, SKS 27, 29   +

·Luk 11,47-48

HCD, »Hvad Christus dømmer om ...«, SKS 13, 177   +

·Luk 11,47

HCD, komm. til SKS 13, 178,6: de Herlige ...]

·Luk 11,48

HCD, »Hvad Christus dømmer om ...«, SKS 13, 179   +

·Luk 11,52

Oi7, »Confirmationen og Vielsen«, SKS 13, 305   +

·Luk 12, 49

NB35, komm. til SKS 26, 381,10: en ...]   +

·Luk 12-15

NB8:65, SKS 21, 173   +

·Luk 12,1

HCD, komm. til SKS 13, 178,20: han kalder det: ...]   +

·Luk 12,3

Papir, komm. til SKS 27, 305,7: hvidsket ...]

·Luk 12,6-7

4T44, komm. til SKS 5, 352,27: han er i Guds ...]   +

·Luk 12,6

4T43, komm. til SKS 5, 150,5: Gud i Himlene lader ...]   +

·Luk 12,8

OTA, komm. til SKS 8, 413,8: den hellige Skrift ...]   +

·Luk 12,13-14

NB28, komm. til SKS 25, 266,8: Christus siger ...]

·Luk 12,13-15

PS, komm. til SKS 4, 259,15: at skifte ...]

·Luk 12,13

Not1:7, SKS 19, 51

·Luk 12,15

EE2, komm. til SKS 3, 268,19: en Mand have ...]

·Luk 12,16-19

EE2, komm. til SKS 3, 268,19: en Mand have ...]

·Luk 12,16-21

3T43, komm. til SKS 5, 92,17: Han bygger ...]   +

·Luk 12,18

BOA, komm. til SKS 15, 263,4: bygger ...]

·Luk 12,20

BOA, komm. til SKS 15, 263,4: bygger ...]   +

·Luk 12,21

4T44, komm. til SKS 5, 325,35: riig i Gud]

·Luk 12,26

4T44, komm. til SKS 5, 299,23: at han selv slet ...]   +

·Luk 12,29

CT, »Hedningenes Bekymringer. VII«, SKS 10, 96   +

·Luk 12,32

NB11, komm. til SKS 22, 51,12: Mynster ... 1ste ...]

·Luk 12,33

HH, komm. til SKS 18, 135,34: en uudtømmelig ...]

·Luk 12,39

BA, komm. til SKS 4, 433,14: pludseligere end en ...]

·Luk 12,42-48

3T44, komm. til SKS 5, 275,26: I Evangeliet ...]

·Luk 12,47

Not1:6, SKS 19, 27

·Luk 12,48

2T44, komm. til SKS 5, 192,23: Den, hvem Meget ...]   +

·Luk 12,49-53

NB32, komm. til SKS 26, 186,33: de Ord af ham: ...]   +

·Luk 12,49

TS, komm. til SKS 13, 84,30: »Ild er jeg ...]   +

·Luk 12,50

CT, komm. til SKS 10, 85,13: Han, som dog ikke ...]   +

·Luk 12,51-53

NB26, komm. til SKS 25, 93,2: sætter Χstd. ...]   +

·Luk 12,51

PPM, komm. til SKS 14, 138,43: »jeg er ...]   +

·Luk 12,53

TS, komm. til SKS 13, 85,11: splidagtiggjøre ...]   +

·Luk 12,54-56

Papir, komm. til SKS 27, 30,1: Luc: 12, 54 sq:]

·Luk 12,54

Papir 4:1, SKS 27, 30   +

·Luk 12,56

HCD, komm. til SKS 13, 178,20: han kalder det: ...]   +

·Luk 12,58

Papir, komm. til SKS 27, 30,7: ...]

·Luk 13, 10-17

Papir, komm. til SKS 27, 624,31: hans idelige ...]

·Luk 13,1-4

EE2, komm. til SKS 3, 323,13: Mener I ... som boe ...]

·Luk 13,2

TSA, komm. til SKS 11, 70,20: »mene I, at ...]

·Luk 13,6-9

2T44, komm. til SKS 5, 211,21: det golde ...]   +

·Luk 13,16-32

Not1:5, SKS 19, 19

·Luk 13,18-19

Papir, komm. til SKS 27, 190,9: af de factisk givne ...]

·Luk 13,18

Papir 438   +

·Luk 13,23-24

NB29, komm. til SKS 25, 366,9: kun meget Faae ...]

·Luk 13,25-27

BA, komm. til SKS 4, 386,14: som Timeligheden ...]   +

·Luk 13,26-27

PS, komm. til SKS 4, 268,32: jeg aad og drak ...]

·Luk 13,26

NB11, komm. til SKS 22, 39,17: at forkynde det paa ...]   +

·Luk 13,35

Papir, komm. til SKS 27, 63,9: γ) Denne ...]

·Luk 14

FB, »Problema II«, SKS 4, 171   +

·Luk 14,7-11

2T44, komm. til SKS 5, 197,14: hvo der skal sidde ...]   +

·Luk 14,7-14

OTA, komm. til SKS 8, 212,36: den hellige Skrift ...]   +

·Luk 14,8-11

BI, komm. til SKS 1, 255,7: Ønske at sidde ...]   +

·Luk 14,11

YTS, komm. til SKS 11, 264,5: lærte Ydmyghed]   +

·Luk 14,12-13

KG, »II. C. »Du« ...«, SKS 9, 87   +

·Luk 14,12

4T43, komm. til SKS 5, 148,3: den Rige gjør ...]

·Luk 14,15-24

BI, komm. til SKS 1, 324,31: hiin Mand ... holde ...]   +

·Luk 14,15

NB11, komm. til SKS 22, 82,5: Evangeliet om den ...]

·Luk 14,16-24

2T44, komm. til SKS 5, 221,23: gaaer han ud paa ...]   +

·Luk 14,16

BOA, komm. til SKS 15, 233,21: at Tyverie i ...]

·Luk 14,17

LA, komm. til SKS 8, 102,35: see Alt er beredt]

·Luk 14,18-20

AE, komm. til SKS 7, 163,2: til at passe sin ...]   +

·Luk 14,19-20

SLV, komm. til SKS 6, 28,19: havde taget sig en ...]

·Luk 14,20

BI, komm. til SKS 1, 324,31: hiin Mand ... holde ...]   +

·Luk 14,21

NB18, komm. til SKS 23, 309,24: saadanne Lidende, ...]

·Luk 14,24

NB11, komm. til SKS 22, 82,5: Evangeliet om den ...]

·Luk 14,25-27

NB22, komm. til SKS 24, 108,22: Dem, der vilde ...]

·Luk 14,25-35

IC, komm. til SKS 12, 231,17: Disciple ...]   +

·Luk 14,26-27

NB2, komm. til SKS 20, 177,26: »Den, som ...]   +

·Luk 14,26

FB, »Problema II«, SKS 4, 163   +

FB, komm. til SKS 4, 163,32: Luc. XIV, 26]

AE, komm. til SKS 7, 25,22: hader Fader og Moder]

AE, komm. til SKS 7, 523,20: indtil at hade ...]

OTA, komm. til SKS 8, 324,32: ikke elsker Fader ...]

KG, komm. til SKS 9, 112,32: Derfor lærer ...]

KG, komm. til SKS 9, 364,15: »at ...]

CT, komm. til SKS 10, 193,32: Christi Ord: at ...]

CT, komm. til SKS 10, 194,15: er det det mindre]

CT, komm. til SKS 10, 248,33: slippe Sønnens ...]

CT, komm. til SKS 10, 248,34: elsker min Hustru ...]

CT, komm. til SKS 10, 249,8: elsker mine Børn ...]

IC, komm. til SKS 12, 219,12: Kjerlighed til Gud ...]

TS, komm. til SKS 13, 104,30: hade Dig selv]

Oi2, komm. til SKS 13, 167,20: om Ueensartethed ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 216,8: at hade sig selv]

Oi5, komm. til SKS 13, 240,24: hade Fader, Moder, ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 260,23: hvem man ifølge ...]

BMS, komm. til SKS 14, 123,41: om at hade sig selv]

DS, komm. til SKS 16, 156,12: Christus selv, der ...]

DS, komm. til SKS 16, 256,7: hade sig selv]

EE, komm. til SKS 18, 15,21: hvo som ikke hader ...]

NB5, komm. til SKS 20, 372,14: at hade Fader ...]

NB7, komm. til SKS 21, 110,3: Χstds ...]

NB7, komm. til SKS 21, 132,7: Χstd svarer ...]

NB10, komm. til SKS 21, 297,37: det siger jo ...]

NB11, komm. til SKS 22, 13,5: at hade Fader og ...]

NB16, komm. til SKS 23, 121,13: den Collision ...]

NB18, komm. til SKS 23, 272,1: saaledes som ...]

NB20, komm. til SKS 23, 410,15: være Alvor med ...]

NB20, komm. til SKS 23, 413,5: at hade Fader og ...]

NB22, komm. til SKS 24, 133,3: Apostel (...) han ...]

NB22, komm. til SKS 24, 143,30: hade Fader og ...]

NB23, komm. til SKS 24, 263,5: Origenes advarer ...]

NB25, komm. til SKS 24, 476,23: hade Verden og sig ...]

NB25, komm. til SKS 24, 496,20: at hade Fader og ...]

NB25, komm. til SKS 24, 496,23: at hade Verden, ...]

NB26, komm. til SKS 25, 62,3: Mtth: X.) ... den ...]

NB27, komm. til SKS 25, 137,28: dem det N. T. ...]

NB27, komm. til SKS 25, 143,9: saaledes siges det ...]

NB27, komm. til SKS 25, 148,25: Den, som ikke ...]

NB27, komm. til SKS 25, 156,4: at slippe Alt, at ...]

NB27, komm. til SKS 25, 160,32: den Lære, der ...]

NB27, komm. til SKS 25, 168,12: at forlade Alt, at ...]

NB28, komm. til SKS 25, 218,13: lærer ...]

NB28, komm. til SKS 25, 230,30: hvo som ikke hader ...]

NB28, komm. til SKS 25, 253,27: at hade Fader og ...]

NB29, komm. til SKS 25, 313,20: det at elske Gud ...]

NB30, komm. til SKS 25, 398m,1: det Princip at ...]

NB30, komm. til SKS 25, 405,10: had Fader og Moder ...]

NB30, komm. til SKS 25, 406,26: hade sit eget Liv]

NB30, komm. til SKS 25, 446,8: Den som elsker ...]

NB30, komm. til SKS 25, 491,5: ifølge det nye ...]

NB31, komm. til SKS 26, 14,16: ifølge ...]

NB31, komm. til SKS 26, 18,31: i Modsætning til ...]

NB31, komm. til SKS 26, 22,25: at Du vil hade Dig ...]

NB31, komm. til SKS 26, 34,16: At hade sig selv ...]

NB31, komm. til SKS 26, 36,29: hade sig selv]

NB32, komm. til SKS 26, 154,30: Had til sig selv]

NB32, komm. til SKS 26, 167,6: at hade sig selv og ...]

NB32, komm. til SKS 26, 169,11: At hade Fader og ...]

NB32, komm. til SKS 26, 202,27: hade sig selv]

NB33, komm. til SKS 26, 254,10: at hade sig selv]

NB33, komm. til SKS 26, 291,24: en Χsten ...]

NB33, komm. til SKS 26, 293,40: den Elskede og ...]

NB33, komm. til SKS 26, 298,34: Χsti Svar til ...]

NB34, komm. til SKS 26, 329,5: Gud vil han skal ...]

NB35, komm. til SKS 26, 381,14: en ...]

NB35, komm. til SKS 26, 381,18: at hade sig selv]

NB36, komm. til SKS 26, 411,15: at hade Fader og ...]

NB36, komm. til SKS 26, 427,18: Det nye Testamente ...]

Papir, komm. til SKS 27, 554,21: christelig ...]

Papir, komm. til SKS 27, 651,27: At hade sig selv]

Brev, komm. til SKS 28, 451,11: man skal ikke ...]

·Luk 14,27

OTA, »Lidelsernes Evangelium. I«   +

·Luk 14,28-30

FB, komm. til SKS 4, 104,7: Taarn]   +

·Luk 14,28-32

3T44, komm. til SKS 5, 247,30: sammenlignede ...]

·Luk 14,28-35

NB29, komm. til SKS 25, 333,8: Luc: 14. Slutningen]

·Luk 14,28

FB, komm. til SKS 4, 164,7: det ...]   +

·Luk 14,33

HCD, komm. til SKS 13, 178,3: det om Forsagelse]   +

·Luk 14,34

NB28, komm. til SKS 25, 269,12: som Christus ...]   +

·Luk 14,35

KG, komm. til SKS 9, 213,10: for Den, som har ...]   +

·Luk 15, 7

NB8, komm. til SKS 21, 151,19: Guds Forhold til ...]

·Luk 15

Not1:8, SKS 19, 60

·Luk 15,1-10

NB4, komm. til SKS 20, 352,15: Det vildfarende ...]   +

·Luk 15,1-2

NB11, komm. til SKS 22, 84,19: Toldere og Syndere ...]

·Luk 15,1-7

PS, komm. til SKS 4, 237,1: Glæde i Himlene]   +

·Luk 15,1

YTS, komm. til SKS 11, 267,31: hvad Skriften ...]   +

·Luk 15,3-6

NB19, komm. til SKS 23, 334,10: Lignelsen om det ...]

·Luk 15,3-7

NB19, komm. til SKS 23, 364,23: »Det ...]

·Luk 15,4-6

3T44, komm. til SKS 5, 243,25: imidlertid lader ...]   +

·Luk 15,7

G, komm. til SKS 4, 92,32: Himlen over en ...]   +

·Luk 15,8-10

IC, komm. til SKS 12, 31,3: Qvinden efter den ...]   +

·Luk 15,8-9

3T44, komm. til SKS 5, 243,24: da gjør man ...]

·Luk 15,8

NB19, komm. til SKS 23, 366,2: ti Penge]

·Luk 15,10

Not1:5, SKS 19, 17   +

·Luk 15,11-13

NB14, komm. til SKS 22, 428m,24: efterat have ...]

·Luk 15,11-24

EE1, komm. til SKS 2, 253,32: den forlorne Søn]

·Luk 15,11-32

F, komm. til SKS 4, 472,35: den forlorne ...]   +

·Luk 15,11-33

EE1, komm. til SKS 2, 221,11: den forlorne ...]

·Luk 15,11

Papir 14:5

·Luk 15,12-32

BI, komm. til SKS 1, 308,22: den forlorne Søn ...]

·Luk 15,12

NB14, komm. til SKS 22, 431,3: Saa fordrer ...]

·Luk 15,13-16

NB14, komm. til SKS 22, 428,32: han satte sine ...]

·Luk 15,15

Papir, komm. til SKS 27, 213,15: et jødisk Edikt ...]

·Luk 15,20

EE1, komm. til SKS 2, 221,14: ved Arnestedet i ...]

·Luk 15,25-32

NB19, komm. til SKS 23, 366,18: I hiint Evangelium ...]

·Luk 15,29

KG, komm. til SKS 9, 97,24: skjøndt han dog ...]

·Luk 16

Not1:6, SKS 19, 30

·Luk 16,1-13

3T43, komm. til SKS 5, 98,9: gjør Regnskab for ...]   +

·Luk 16,1-9

KG, komm. til SKS 9, 199,15: disse utroe ...]   +

·Luk 16,3

NB27, komm. til SKS 25, 178,19: ikke vidste at ...]

·Luk 16,8

NB27, komm. til SKS 25, 178,25: klogere end Lysets ...]

·Luk 16,9-22

Not1:9, SKS 19, 82

·Luk 16,9

CT, komm. til SKS 10, 44,15: erhverver sig ...]   +

·Luk 16,15

4T44, komm. til SKS 5, 342,26: Hjertekjender]   +

·Luk 16,16

Not1:6, SKS 19, 28

·Luk 16,19-31

FB, komm. til SKS 4, 116,29: Troens fjerneste ...]   +

FB, komm. til SKS 4, 119,4: salig i Dit Skjød]

2T43, komm. til SKS 5, 22,33: nødtørftige ...]

3T43, komm. til SKS 5, 99,23: den, der lever af ...]

4T43, komm. til SKS 5, 154,23: en Ringe ... ved ...]

3T44, komm. til SKS 5, 254,26: skildret den ...]

4T44, komm. til SKS 5, 324,30: elendigere end ...]

4T44, komm. til SKS 5, 325,33: henrykket ... i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 218,3: da vaagner jeg i Dit ...]

OTA, komm. til SKS 8, 141,27: hiin rige Mand ...]

OTA, komm. til SKS 8, 169,11: svælgende Dyb ...]

OTA, komm. til SKS 8, 270,9: Lazarus ... i Armod ...]

KG, komm. til SKS 9, 23,25: et svælgende Dyb]

KG, komm. til SKS 9, 320,4: Evangeliet om den ...]

CT, komm. til SKS 10, 114,17: mellem hiin rige ...]

TSA, komm. til SKS 11, 68,6: svælgende]

SD, komm. til SKS 11, 211,25: Dyb befæstedes ...]

IC, komm. til SKS 12, 24,4: selv levende i ...]

IC, komm. til SKS 12, 75,16: svælgende ...]

IC, komm. til SKS 12, 142,33: befæstende ...]

IC, komm. til SKS 12, 172,27: uendelig ...]

TAF, komm. til SKS 12, 288,13: befæster det ...]

TS, komm. til SKS 13, 41,5: befæste ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 210,12: adskilte ved et ...]

BOA, komm. til SKS 15, 147,3: hiin i Helvede ...]

DS, komm. til SKS 16, 172,20: befæste et ...]

AA, komm. til SKS 17, 35,37: ikke en Draabe ...]

EE, komm. til SKS 18, 47,17: om den rige Mand ...]

EE, komm. til SKS 18, 65,33: ulykkelig i Verden ...]

NB8, komm. til SKS 21, 146,2: den rige Mand og ...]

NB11, komm. til SKS 22, 76,24: Evangeliet om den ...]

NB14, komm. til SKS 22, 348,15: svælgende Dyb]

NB16, komm. til SKS 23, 146,32: mellem den rige ...]

NB30, komm. til SKS 25, 434,12: et svælgende Dyb]

NB31, komm. til SKS 26, 10,16: de Ord af Abraham ...]

NB31, komm. til SKS 26, 58,36: de have Moses og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 252,16: det svælgende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 301,20: der trænger ...]

Papir, komm. til SKS 27, 319,9: lever som den rige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 474,15: Klædt i Purpur ...]

Brev, komm. til SKS 28, 167,7: Der er et ...]

·Luk 16,19

Not1:9, SKS 19, 82

·Luk 16,22-23

Not1:6, SKS 19, 28   +

·Luk 16,22

Not1:6, SKS 19, 27   +

·Luk 16,23

4T43, komm. til SKS 5, 119,33: Himlens Skjød]

·Luk 16,24

Not1:6, SKS 19, 27

·Luk 16,25

EE2, komm. til SKS 3, 82,8: den rige Mand ...]

·Luk 16,26-27

FB, komm. til SKS 4, 116,29: Troens fjerneste ...]

·Luk 16,26

BI, komm. til SKS 1, 258,27: det svælgende ...]   +

·Luk 16,31

DD, komm. til SKS 17, 222,17: dersom de ikke tro ...]   +

·Luk 16,43

Not1:6, SKS 19, 28

·Luk 17,1

LA, komm. til SKS 8, 84,22: Forargelsen maa ...]   +

·Luk 17,5

2T43, komm. til SKS 5, 41,5: forøge Du vor Tro]   +

·Luk 17,10

F, komm. til SKS 4, 491,5: den gamle Sætning ...]   +

·Luk 17,11-19

EE2, komm. til SKS 3, 56,23: Spedalske ... blive ...]   +

·Luk 17,12-14

Papir, komm. til SKS 27, 34,18: paa det første ...]

·Luk 17,13

NB13, komm. til SKS 22, 295,23: den Spedalske ...]

·Luk 17,14

SLV, komm. til SKS 6, 217,26: Præsten maa ...]   +

·Luk 17,15-18

NB22, komm. til SKS 24, 124,30: han (...) ikke ...]

·Luk 17,15-19

Papir, komm. til SKS 27, 34,19: paa sidste Sted]

·Luk 17,16

Papir 4:1, SKS 27, 31   +

·Luk 17,19

NB22, komm. til SKS 24, 124,30: han (...) ikke ...]   +

·Luk 17,20-18

Papir, komm. til SKS 27, 31,29: Luc: 17, 20]

·Luk 17,20-21

Not1:7, SKS 19, 50

·Luk 17,20-37

OTA, komm. til SKS 8, 386,13: Skriften siger ...]

·Luk 17,20

EE2, komm. til SKS 3, 138,22: ikke med udvortes ...]   +

·Luk 17,21

OTA, komm. til SKS 8, 304,14: som er inden i Eder]   +

·Luk 17,23

BOA, komm. til SKS 15, 150,29: Dette Udraab: ...]

·Luk 17,24

BOA, komm. til SKS 15, 118,28: snaksomt sagt ...]   +

·Luk 17,26-31

EE1, komm. til SKS 2, 166,20: æde og drikke ...]

·Luk 17,29

IC, komm. til SKS 12, 179,18: lod Ild regne ned ...]

·Luk 17,30-37

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Luk 17,33

EE2, komm. til SKS 3, 112,1: den, der har tabt ...]   +

·Luk 17,34

BOA, komm. til SKS 15, 150,29: Dette Udraab: ...]

·Luk 17,37

SLV, komm. til SKS 6, 380,8: hvor Aadslet er, der ...]

·Luk 18, 8

Sa, komm. til SKS 14, 174,22: Saa forlod han ...]

·Luk 18,1-6

4T43, komm. til SKS 5, 150,8: en Uretfærdighed ...]

·Luk 18,1-8

2T43, komm. til SKS 5, 51,29: mangen ...]   +

·Luk 18,2-5

KG, komm. til SKS 9, 346,2: han bestormer Dig ...]

·Luk 18,8

AE, »Den historiske Betragtning«, SKS 7, 38   +

·Luk 18,9-14

2T43, komm. til SKS 5, 53,5: takkede Gud, at Du ...]   +

3T43, komm. til SKS 5, 81,29: den Retfærdige ...]

TTL, komm. til SKS 5, 437,3: der staaer afsides ...]

SLV, komm. til SKS 6, 222,15: Pharisæeren i ...]

AE, komm. til SKS 7, 560,13: slaaer sig for sit ...]

OTA, komm. til SKS 8, 157,13: at han slaaer sig ...]

OTA, komm. til SKS 8, 368,28: Gud være mig ...]

OTA, komm. til SKS 8, 386,13: tvende Mennesker ...]

KG, komm. til SKS 9, 158,9: slaae sig for sit ...]

CT, komm. til SKS 10, 178,8: gaae op i Herrens ...]

CT, komm. til SKS 10, 315,4: Enhver slaae sig ...]

CT, komm. til SKS 10, 323,33: Dig, der er saa ...]

YTS, tekstredegørelse

YTS, komm. til SKS 11, 263,13: Evangeliet om ...]

TAF, komm. til SKS 12, 288,10: slaaer Øiet ned]

Oi8, komm. til SKS 13, 346,2: til at gjøre sig ...]

DS, komm. til SKS 16, 244,14: Gud, vær mig ...]

EE, komm. til SKS 18, 16,5: langt borte for mig ...]

NB2, komm. til SKS 20, 194,7: I Evangeliet ...]

NB4, komm. til SKS 20, 355,18: Pharisæeren og ...]

NB7, komm. til SKS 21, 85,1: Pharisæeren og ...]

NB8, komm. til SKS 21, 168,11: Evangeliet om ...]

NB8, komm. til SKS 21, 186,28: Pharisæeren og ...]

NB11, komm. til SKS 22, 77,21: Evangeliet om ...]

NB11, komm. til SKS 22, 100,31: I Luthers ...]

NB12, komm. til SKS 22, 225,27: Evangeliet om ...]

NB13, komm. til SKS 22, 281,12: at de ikke ere som ...]

NB19, komm. til SKS 23, 337,32: Pharisæeren ...]

NB19, komm. til SKS 23, 337,33: I sin Prædiken ...]

NB24, komm. til SKS 24, 430,1: hvad Luther ...]

NB25, komm. til SKS 24, 453,24: hvad ogsaa Luther ...]

Papir, komm. til SKS 27, 378,8: takke Gud at de ...]

Brev, komm. til SKS 28, 378,7: staaer ...]

·Luk 18,9

YTS, komm. til SKS 11, 263,5: hiin Tolder ... gik ...]   +

·Luk 18,10-13

NB24, komm. til SKS 24, 429,35: Gud være mig ...]

·Luk 18,10-14

BA, komm. til SKS 4, 358,34: takker Gud ... en ...]   +

·Luk 18,10

4T44, komm. til SKS 5, 314,2: gaae op i Herrens ...]

·Luk 18,11-12

EE, komm. til SKS 18, 37,20: jeg takker Dig ...]

·Luk 18,11

EE2, komm. til SKS 3, 183,2: hiin Pharisæer ...]   +

·Luk 18,13

OTA, komm. til SKS 8, 368,28: Gud være mig ...]   +

·Luk 18,14

YTS, komm. til SKS 11, 264,5: lærte Ydmyghed]   +

·Luk 18,17

AE, komm. til SKS 7, 266,27: at Ingen kommer ind ...]

·Luk 18,20

NB18, komm. til SKS 23, 288,23: Du skal lade ...]   +

·Luk 18,31-43

NB11, komm. til SKS 22, 24,11: Luther taler om ...]

·Luk 18,32

SD, komm. til SKS 11, 204,27: som Skriften siger: ...]   +

·Luk 18,33

Not1:7, SKS 19, 40

·Luk 18,34

IC, komm. til SKS 12, 173,12: hans Forudsigelse ...]   +

·Luk 18,41-43

NB12, komm. til SKS 22, 254,17: Χsti Ord til ...]

·Luk 18,42

NB12:181

·Luk 19,1-10

CT, komm. til SKS 10, 203,15: jeg giver ...]   +

·Luk 19,1

Papir 4:1, SKS 27, 33   +

·Luk 19,3-4

NB10, komm. til SKS 21, 372m,2: Idee af Z. Werner ...]

·Luk 19,4

NB10, komm. til SKS 21, 372m,2: Idee af Z. Werner ...]

·Luk 19,10

IC, komm. til SKS 12, 17,21: for at søge de ...]   +

·Luk 19,11-27

JJ, komm. til SKS 18, 219,26: tro over det Lidet]   +

·Luk 19,11

Not1:6, SKS 19, 27

·Luk 19,17-19

Not1:6, SKS 19, 27

·Luk 19,21

2T44, komm. til SKS 5, 213,10: Den, der vil ...]

·Luk 19,26

Not1:6, SKS 19, 27

·Luk 19,28-40

OTA, komm. til SKS 8, 196,22: tillod Folkets ...]   +

·Luk 19,37-38

NB14, komm. til SKS 22, 392,26: Christi Indtog i ...]

·Luk 19,37

NB10:85.b   +

·Luk 19,38

NB8, komm. til SKS 21, 167,19: vil udraabe ham ...]

·Luk 19,40

EE1, komm. til SKS 2, 78,15: Stenene give sig til ...]

·Luk 19,41-42

EE2, komm. til SKS 3, 228,20: Da Frelseren drog ...]   +

·Luk 19,41-44

KG, komm. til SKS 9, 104,20: vidste Jerusalem ...]   +

·Luk 19,41-48

EE2, »Ultimatum«, SKS 3, 321   +

·Luk 19,41

EE:54.a   +

·Luk 19,42

EE, komm. til SKS 18, 24m,30: Luc: 19, 41]   +

·Luk 19,44

EE2, komm. til SKS 3, 228,24: da det udvalgte ...]   +

·Luk 19,46

TS, komm. til SKS 13, 61,21: »Mit Huus er ...]

·Luk 19,47-48

CT, komm. til SKS 10, 296,17: hvem saa senere ...]

·Luk 19,47

OTA, komm. til SKS 8, 332,32: i Templet (...) for ...]

·Luk 20,9-19

CT, komm. til SKS 10, 296,17: hvem saa senere ...]   +

·Luk 20,16

Papir 4:1, SKS 27, 33   +

·Luk 20,18

Papir 4:1, SKS 27, 33   +

·Luk 20,20

Not1:7, SKS 19, 51

·Luk 20,34-35

NB29:92

·Luk 20,34

BA, komm. til SKS 4, 383,1: Kirkens Lære ...]   +

·Luk 20,35-36

EE, komm. til SKS 18, 41,2: hiin Lighed ... om ...]

·Luk 20,35

BI, komm. til SKS 1, 324,30: først er i ...]   +

·Luk 20,36

DD, komm. til SKS 17, 229,10: vi skulle være ...]   +

·Luk 20,46-47

NB4, komm. til SKS 20, 291,14: Vogt Dig især ...]

·Luk 20,46

HCD, komm. til SKS 13, 180,3: »i lange ...]   +

·Luk 21

NB34:26

·Luk 21,1-4

KG, komm. til SKS 9, 314,28: Fortællingen om ...]   +

·Luk 21,3

KG, komm. til SKS 9, 315,2: »at hun gav ...]

·Luk 21,4

KG, komm. til SKS 9, 315,24: »hun gav af ...]

·Luk 21,5-24

JJ, komm. til SKS 18, 253,27: Χsti Taler om ...]

·Luk 21,5-28

OTA, komm. til SKS 8, 397,32: Skriften (...) om ...]   +

·Luk 21,12-17

IC, komm. til SKS 12, 123,15: blive forfulgt, ...]

·Luk 21,12-19

NB19, komm. til SKS 23, 366,26: læser i det N. ...]

·Luk 21,15

NB12, komm. til SKS 22, 187,8: men egl. bliver der ...]

·Luk 21,17-18

NB28:87   +

·Luk 21,19

EE2, komm. til SKS 3, 99,18: erhverve sig selv i ...]   +

·Luk 21,20-28

4T43, komm. til SKS 5, 160,4: ved samme Leilighed ...]

·Luk 21,27

IC, komm. til SKS 12, 39,2: ham, der har sagt, ...]   +

·Luk 21,28

NB12:181   +

·Luk 21,31

Papir 251, SKS 27, 175

·Luk 21,34

CT, »Hedningenes Bekymringer. I«, SKS 10, 31   +

·Luk 22,1-25

DS, komm. til SKS 16, 225,1: Han staaer for sine ...]

·Luk 22,1-6

NB2, komm. til SKS 20, 236,20: ...]

·Luk 22,3-6

CT, komm. til SKS 10, 265,25: Judas var allerede ...]

·Luk 22,3

Not1:5, SKS 19, 20   +

·Luk 22,5

CT, tekstredegørelse   +

·Luk 22,6

CT, »Taler ved Altergang om ...«, SKS 10, 266   +

·Luk 22,7-13

CT, komm. til SKS 10, 296,22: sidder afsides paa ...]

·Luk 22,7-23

TS, komm. til SKS 13, 85,27: Saa er han da for ...]   +

·Luk 22,7-38

Oi7, komm. til SKS 13, 289,1: Det var ved ...]

·Luk 22,14-15

CT, komm. til SKS 10, 266,4: Og der Timen kom, ...]

·Luk 22,14-21

BOA, komm. til SKS 15, 176,23: pag. 20 ...]

·Luk 22,15-20

OTA, komm. til SKS 8, 386,34: den gamle Pagts ...]

·Luk 22,15

CT, »Indhold«, SKS 10, 259   +

·Luk 22,16

CT, komm. til SKS 10, 266,7: han veed det forud, ...]

·Luk 22,18

CT, komm. til SKS 10, 266,7: han veed det forud, ...]

·Luk 22,19-20

CT, komm. til SKS 10, 290,5: ved Alteret ...]   +

·Luk 22,21

CT, komm. til SKS 10, 266,17: Forræderen, der ...]

·Luk 22,24-27

NB11, komm. til SKS 22, 62,2: Christus (...) at ...]

·Luk 22,28

SLV, komm. til SKS 6, 166,24: varagtig]

·Luk 22,31-32

NB22, komm. til SKS 24, 135,23: Pavedømmets ...]   +

·Luk 22,31

Not1:5, SKS 19, 19   +

·Luk 22,32

Papir, komm. til SKS 27, 678m,6: dette siger ...]

·Luk 22,37

OTA, komm. til SKS 8, 368,12: siger Skriften: ...]   +

·Luk 22,39-46

CT, komm. til SKS 10, 85,13: Han, som dog ikke ...]   +

·Luk 22,39

Not1:7, SKS 19, 41

·Luk 22,40-44

TS, komm. til SKS 13, 86,10: den var ogsaa paa ...]

·Luk 22,41-44

KG, komm. til SKS 9, 171,29: ganske er sjunken ...]   +

·Luk 22,42-43

CT, komm. til SKS 10, 114,29: i en Kirke ... ved ...]   +

·Luk 22,42

OTA, komm. til SKS 8, 353,22: er det muligt, ...]   +

·Luk 22,44

FB, komm. til SKS 4, 118,11: Hvo styrkede ...]   +

·Luk 22,45

NB7, komm. til SKS 21, 133,34: Disciplene (...) ...]

·Luk 22,47-48

BA, komm. til SKS 4, 439,18: et Judas-Kys]   +

·Luk 22,47-53

OTA, komm. til SKS 8, 344,10: i Fjendernes Magt]   +

·Luk 22,48

Papir 4:1, SKS 27, 33

·Luk 22,52

CT, komm. til SKS 10, 296,34: greben »som ...]

·Luk 22,54-62

EE1, komm. til SKS 2, 422,16: Hanen gale]   +

·Luk 22,60-61

Papir, komm. til SKS 27, 505,13: »i det ...]

·Luk 22,61

AE, komm. til SKS 7, 540,2: hiint Blik til Petrus]   +

·Luk 22,63-71

DS, komm. til SKS 16, 225,1: Han staaer for sine ...]

·Luk 22,63

YTS, komm. til SKS 11, 254,20: bespottet]   +

·Luk 22,65

SFV, komm. til SKS 16, 48,29: forhaanede (...) ...]   +

·Luk 22,69

HH, komm. til SKS 18, 140,17: Χstus sidder ...]

·Luk 23, 32-43

NB17, komm. til SKS 23, 201,23: ...]

·Luk 23

FB, komm. til SKS 4, 141,34: løbe til Herodes ...]   +

·Luk 23,1-5

CT, komm. til SKS 10, 296,33: Rettergang]   +

·Luk 23,2

DS, komm. til SKS 16, 225,1: anklaget]

·Luk 23,4

TAF, komm. til SKS 12, 287,28: Christi uskyldige ...]

·Luk 23,5

DS, komm. til SKS 16, 225,1: anklaget]

·Luk 23,6-12

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Herodes]   +

·Luk 23,8-12

CT, komm. til SKS 10, 296,33: Rettergang]

·Luk 23,8-9

NB5, komm. til SKS 20, 387,31: det høieste ...]

·Luk 23,11

YTS, komm. til SKS 11, 254,20: forhaanet]   +

·Luk 23,13-25

CT, komm. til SKS 10, 296,33: Rettergang]   +

·Luk 23,14-16

NB28, komm. til SKS 25, 286,5: Pilatus]

·Luk 23,19

IC, komm. til SKS 12, 178,30: at der samtidigen ...]   +

·Luk 23,21

AE, komm. til SKS 7, 172,20: korsfæst]   +

·Luk 23,22

NB28, komm. til SKS 25, 271,23: »Jeg finder ...]

·Luk 23,25

DS, komm. til SKS 16, 225,1: dømt]

·Luk 23,26-30

IC, komm. til SKS 12, 178,25: han bad (...) at ...]

·Luk 23,26-32

Papir, komm. til SKS 27, 33,37: Luc: 23, 30 etc.]

·Luk 23,26-38

CT, komm. til SKS 10, 296,34: ...]   +

·Luk 23,26-46

NB2, komm. til SKS 20, 175,7: Mynster (i den ell. ...]   +

·Luk 23,26

DD:117

·Luk 23,28-30

FB, komm. til SKS 4, 117,21: sagde Du da ikke ...]

·Luk 23,28-31

2T44, komm. til SKS 5, 224,15: salig den Ufrugtbare]

·Luk 23,28

LA, komm. til SKS 8, 91,19: græder ikke over ...]   +

·Luk 23,30

HH, komm. til SKS 18, 129,9: Bjergene ville ...]   +

·Luk 23,31-33

CT, komm. til SKS 10, 53,14: korsfæstet som ...]   +

·Luk 23,31

NB2, komm. til SKS 20, 175,7: Mynster (i den ell. ...]   +

·Luk 23,32-33

IC, komm. til SKS 12, 113,12: naglet til Korset ...]   +

·Luk 23,32-34

OTA, komm. til SKS 8, 362,6: efter de hellige ...]   +

·Luk 23,34

AE, komm. til SKS 7, 54,25: de vide ikke hvad de ...]   +

·Luk 23,35

FB, komm. til SKS 4, 114,3: Guds Udvalgte]   +

·Luk 23,39-43

3T44, komm. til SKS 5, 266,22: en Røver, der ...]   +

·Luk 23,39

OTA, komm. til SKS 8, 362,23: Den anden Røver ...]   +

·Luk 23,40

NB19, komm. til SKS 23, 344m,2: lige Dom underlagt]

·Luk 23,41

OTA, »Lidelsernes Evangelium. IV«, SKS 8, 362   +

·Luk 23,42

OTA, komm. til SKS 8, 376,33: tænk paa mig, ...]   +

·Luk 23,43

2T43, komm. til SKS 5, 55,29: Herren selv siger: ...]   +

·Luk 23,46

2T43, komm. til SKS 5, 36,31: befale Dig ... vort ...]   +

·Luk 23,49

OTA, komm. til SKS 8, 197,12: Disciplenes Øine ...]

·Luk 24,1-12

NB2, komm. til SKS 20, 157,7: ved et Gjestebud, ...]   +

·Luk 24,5-6

JJ, komm. til SKS 18, 209,10: søge den ...]

·Luk 24,7

Not1:7, SKS 19, 40

·Luk 24,11

2T43, komm. til SKS 5, 42,9: løs og ledig Tale]   +

·Luk 24,12

Papir, komm. til SKS 27, 254,25: et kosteligt ...]

·Luk 24,13-32

PS, komm. til SKS 4, 266,22: om det hændte ...]   +

·Luk 24,13-35

FF, komm. til SKS 18, 99,5: Χstus ...]   +

·Luk 24,13-49

NB13, komm. til SKS 22, 302,32: Christi eget Liv ...]

·Luk 24,21

Not1:7, SKS 19, 45

·Luk 24,23

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Luk 24,24

NB25:94, SKS 24, 510   +

·Luk 24,25-44

Not1:7, SKS 19, 50

·Luk 24,26

IC, komm. til SKS 12, 179,3: at han derpaa ...]   +

·Luk 24,28-29

NB15, komm. til SKS 23, 18,17: Luc: 24, 28 ...]

·Luk 24,28

NB15:18

·Luk 24,30

CT, komm. til SKS 10, 321,10: Velsignelsens ...]   +

·Luk 24,31

TAF, tekstredegørelse   +

·Luk 24,32

NB11:218   +

·Luk 24,36-43

NB2, komm. til SKS 20, 213,17: Der staaer om ...]

·Luk 24,36-49

CT, komm. til SKS 10, 118,11: dette Udsagn, som ...]

·Luk 24,39

Not1:7.f

·Luk 24,41

CT, tekstredegørelse   +

·Luk 24,44

NB12, komm. til SKS 22, 166,26: med hvert et ...]

·Luk 24,45

NB11, komm. til SKS 22, 134,17: Slutningen af ...]

·Luk 24,46

Not1:7, SKS 19, 49

·Luk 24,48

NB18, komm. til SKS 23, 289,27: N. T., der kun ...]

·Luk 24,50-51

IC, komm. til SKS 12, 158,29: opfoer til ...]

·Luk 24,50-53

KG, komm. til SKS 9, 248,19: da han foer til ...]   +

·Luk 24,50

Not1, komm. til SKS 19, 74,7: Χ. og ...]   +

·Luk 24,51

CT, »Indhold«, SKS 10, 259   +