S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Job

AE, komm. til SKS 7, 328,8: Det at Job troede]   +

·Job 1, 20-21

4T43, »Herren gav, Herren tog, ...«, SKS 5, 115   +

·Job 1, 6-12

BB, komm. til SKS 17, 89,33: Goethe mener ...]

·Job 1,1

4T43, komm. til SKS 5, 119,30: I et Land mod ...]   +

·Job 1,2

G, komm. til SKS 4, 67,28: 7 Sønner og 3 ...]   +

·Job 1,3

G, komm. til SKS 4, 88,3: Børnene fik Job ...]   +

·Job 1,4-5

3T43, komm. til SKS 5, 95,20: han offrede ...]   +

·Job 1,6

IC, komm. til SKS 12, 217,11: i Guds Raad]   +

·Job 1,7

NB10, komm. til SKS 21, 317,10: staaer om Satan (i ...]

·Job 1,8

OTA, komm. til SKS 8, 379,32: han siger ...]

·Job 1,12

G, komm. til SKS 4, 67,13: Gud beraadslaaer med ...]

·Job 1,13-19

EE1, komm. til SKS 2, 221,3: Han mistede Alt, men ...]   +

·Job 1,13

4T43, komm. til SKS 5, 120,3: hans Børn vare ...]

·Job 1,14-19

4T43, komm. til SKS 5, 120,7: da kom der et Bud ...]

·Job 1,15

4T43, komm. til SKS 5, 124,4: Sabæer ...]

·Job 1,16

4T43, komm. til SKS 5, 124,6: Lynilden, der ...]

·Job 1,18

4T43, komm. til SKS 5, 120,3: hans Børn vare ...]

·Job 1,19

4T43, komm. til SKS 5, 124,8: en Storm ...]

·Job 1,20

4T43, komm. til SKS 5, 120,10: Da stod Job op ...]

·Job 1,21

BI, komm. til SKS 1, 204,22: nøgen ind i ...]   +

·Job 2,3

OTA, komm. til SKS 8, 379,32: han siger ...]

·Job 2,7

G, komm. til SKS 4, 67,30: slagen med onde Saar]

·Job 2,8

EE1, komm. til SKS 2, 221,14: ved Arnestedet i ...]   +

·Job 2,9-10

EE1, komm. til SKS 2, 221,5: en uforstandig ...]   +

·Job 2,9

EE2, komm. til SKS 3, 22,24: Jobs Hustru ...]   +

·Job 2,10

SLV, komm. til SKS 6, 82,33: paa daarlige ...]   +

·Job 2,11-13

OTA, komm. til SKS 8, 261,2: Jobs Venner ...]   +

·Job 2,11-3

EE1, komm. til SKS 2, 221,3: Hjob – og hans ...]

·Job 2,13

G, komm. til SKS 4, 66,5: Hvorfor taug Du i 7 ...]   +

·Job 3

4T43, komm. til SKS 5, 117,13: forbande Livet]   +

·Job 3,1-26

G, komm. til SKS 4, 73,36: Da brydes Tausheden ...]

·Job 3,13

Not1:6, SKS 19, 25

·Job 3,20-23

2T43, komm. til SKS 5, 34,13: anklage Gud]

·Job 4-5

OTA, komm. til SKS 8, 261,6: de brød Æren ...]   +

·Job 4,1-5

EE1, komm. til SKS 2, 221,3: Hjob – og hans ...]

·Job 4,3-4

4T43, komm. til SKS 5, 121,28: hvis trætte ...]

·Job 4,4

4T43, komm. til SKS 5, 119,31: hans Tale ... de ...]

·Job 4,9

F, komm. til SKS 4, 524,8: Vrede i hans ...]

·Job 4,13-14

JJ, komm. til SKS 18, 172,23: Angst og Bævelse]

·Job 5,12-13

2T43, komm. til SKS 5, 41,3: griber de Vise i ...]   +

·Job 5,13

CT, komm. til SKS 10, 248,2: fange de Kloge]   +

·Job 6-7

NB26, komm. til SKS 25, 34,23: det, der oprører ...]   +

·Job 6,2

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 259   +

·Job 6,5

G, komm. til SKS 4, 76,34: at skrige, at ...]

·Job 6,15-18

4T44, komm. til SKS 5, 292,16: naar Fortvivlelsens ...]

·Job 7,4

OTA, komm. til SKS 8, 356,12: mættes med Uro]   +

·Job 7,9

NB7, komm. til SKS 21, 100,29: Motto paa ...]

·Job 7,10

Papir, komm. til SKS 27, 252,29: forsvinde, saa ...]

·Job 7,11

G, komm. til SKS 4, 66,23: i Sjælens ...]   +

·Job 8,6-7

G, komm. til SKS 4, 79,28: især Bildad]

·Job 8,9

AE, komm. til SKS 7, 406,19: vi ere fødte ...]   +

·Job 9,1

Not1:6, SKS 19, 34

·Job 9,2-3

2T43, komm. til SKS 5, 26,4: ikke vare istand til ...]   +

·Job 9,2

Not1:9.4

·Job 9,4

NB11:4

·Job 9,14-16

NB10, komm. til SKS 21, 317,25: Hiob (IX, 20) ...]

·Job 9,20

PMH, komm. til SKS 15, 69,14: Dog det der ...]   +

·Job 10,1

4T43, komm. til SKS 5, 117,5: i Sjelens Bitterhed]   +

·Job 10,9

EE1, komm. til SKS 2, 208,12: et Leer i hans Haand]

·Job 10,21

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Job 11,7-9

SLV, komm. til SKS 6, 335,21: hvis Viisdom er ...]

·Job 11,8

Not1:6, SKS 19, 25

·Job 12,10

NB9, komm. til SKS 21, 208,31: Gud som holder Alt ...]

·Job 12,11

3T43, komm. til SKS 5, 95,13: en prøvet Tale]

·Job 13,4

G, komm. til SKS 4, 76,30: I sammenvæve ...]

·Job 13,15

NB23:192, SKS 24, 297

·Job 15-18

4T44, »At trænge til Gud«, SKS 5, 292

·Job 15,1-35

EE1, komm. til SKS 2, 221,3: Hjob – og hans ...]

·Job 16,21

G, komm. til SKS 4, 74,4: Ak! kunde en Mand ...]

·Job 17

NB32, komm. til SKS 26, 173,20: Jødedommen ...]

·Job 17,1-2

NB:179, SKS 20, 111

·Job 17,1

OTA, komm. til SKS 8, 354,9: udslukke Aanden]

·Job 19,2-6

2T43, komm. til SKS 5, 34,23: ikke skulle spotte ...]   +

·Job 19,7-12

2T43, komm. til SKS 5, 34,13: anklage Gud]

·Job 19,15

4T43, komm. til SKS 5, 146,25: jeg var en Fremmed]   +

·Job 19,21

G, komm. til SKS 4, 76,29: forbarmer Eder over ...]

·Job 20

EE1, komm. til SKS 2, 149,36: rædselsfulde ...]

·Job 21,18

OTA, komm. til SKS 8, 233,12: som Veiret ...]

·Job 22,1-30

EE1, komm. til SKS 2, 221,3: Hjob – og hans ...]

·Job 24,20

NB8, komm. til SKS 21, 167,12: Et staaende ...]

·Job 26,5

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Job 28,1-11

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 137   +

·Job 28,28

LF, komm. til SKS 11, 17,9: Gudsfrygt er mere ...]

·Job 29

4T43, komm. til SKS 5, 121,29: Han mindedes ...]   +

·Job 29,4-5

G, komm. til SKS 4, 79,5: Herrens Fortrolighed ...]

·Job 29,4

4T43, komm. til SKS 5, 119,32: hans Paulun var ...]   +

·Job 29,8

4T43, komm. til SKS 5, 121,30: da Ynglingen ...]

·Job 29,12-17

G, komm. til SKS 4, 66,18: den Undertryktes ...]

·Job 29,12

4T43, komm. til SKS 5, 121,33: reddet den Fattige ...]

·Job 29,13

4T43, komm. til SKS 5, 121,35: Forladtes ...]

·Job 29,14

4T43, komm. til SKS 5, 121,32: ikke bøiede af ...]

·Job 29,18

SLV, komm. til SKS 6, 127,26: hun vil døe i ...]

·Job 29,21-25

G, komm. til SKS 4, 66,20: den Lidendes Mund ...]

·Job 30,20

HH, komm. til SKS 18, 130,35: jeg ... raabte ...]

·Job 30,23

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Job 32,1-5

NB23, komm. til SKS 24, 276,9: Da saa de tre ...]

·Job 32,6-37

G, komm. til SKS 4, 76,22: variere det Thema ...]

·Job 33,12-13

G, komm. til SKS 4, 66,27: trættes med Gud]

·Job 34,3

3T43, komm. til SKS 5, 95,13: en prøvet Tale]

·Job 34,14-15

OTA, komm. til SKS 8, 373,30: Skabningen maa ...]

·Job 34,19

4T43, komm. til SKS 5, 143,12: ofte indskærpes ...]   +

·Job 34,28

SLV, komm. til SKS 6, 165,26: Faderløses Skrig]

·Job 35,6

EE2, komm. til SKS 3, 24,29: hvad vedkommer ...]

·Job 36,16

4T44, komm. til SKS 5, 326,24: i det snevre Rum]

·Job 36,29-33

G, komm. til SKS 4, 79,3: Tordenveiret]

·Job 37,4-5

AE, komm. til SKS 7, 494,32: i Tordenen]   +

·Job 37,5

SLV, komm. til SKS 6, 294,11: i Tordenen over ...]

·Job 38-41

SLV, komm. til SKS 6, 294,7: at Gud viser sig ...]

·Job 38,7

Not1:5, SKS 19, 18   +

·Job 38,8-11

TAF, komm. til SKS 12, 287,36: sætter strengt ...]

·Job 38,11

EE1, komm. til SKS 2, 189,7: hertil og ikke videre]   +

·Job 40,1-2

EE2, komm. til SKS 3, 324,4: Skriften siger ...]

·Job 41,3

KK:7, SKS 18, 369   +

·Job 42,6

EE1, komm. til SKS 2, 221,14: ved Arnestedet i ...]

·Job 42,7-10

EE1, komm. til SKS 2, 221,3: Hjob – og hans ...]

·Job 42,7-8

Not1:7.y

·Job 42,10

G, komm. til SKS 4, 79,9: faaet Alt dobbelt]   +

·Job 42,11-17

EE1, komm. til SKS 2, 183,6: da vil jeg give ham ...]

·Job 42,11

G, komm. til SKS 4, 79,7: æde Brød med ham]

·Job 42,13

G, komm. til SKS 4, 88,3: Børnene fik Job ...]

·Job 42,17

DD, komm. til SKS 17, 251,3: mæt af Dage]   +