S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·1 Mos

BA, »Caput I«, SKS 4, 338   +

·1 Mos 1, 31

Brev, komm. til SKS 28, 448,23: og see, Alt var ...]

·1 Mos 1

LP, komm. til SKS 1, 28,18: det skaberiske Bliv]   +

BI, komm. til SKS 1, 136,32: Skabelsens Bliv]

EE2, komm. til SKS 3, 207,7: Naturen er skabt ...]

BA, komm. til SKS 4, 338,13: betragtet som en ...]

BA, komm. til SKS 4, 386,12: som Intet, hvoraf ...]

2T43, komm. til SKS 5, 45,33: skabt Verden af Intet]

4T43, komm. til SKS 5, 139,20: den første Gang ...]

4T44, komm. til SKS 5, 300,21: Hvad er dog et ...]

SLV, komm. til SKS 6, 106,17: en Almagt, der vil ...]

SLV, komm. til SKS 6, 116,8: Gud skaber af Intet]

LA, komm. til SKS 8, 14,7: et almægtigt Bliv]

LA, komm. til SKS 8, 92,20: Det skaberiske ...]

KG, komm. til SKS 9, 107,10: ham, der har skabt ...]

KG, komm. til SKS 9, 306,2: Guds Skaber-Ord: ...]

CT, komm. til SKS 10, 90,1: skabte det af Intet]

CT, komm. til SKS 10, 138,23: siger ...]

CT, komm. til SKS 10, 313,13: saae han og see ...]

LF, komm. til SKS 11, 39,12: Alt var saa saare ...]

TS, komm. til SKS 13, 69,34: skabte i Guds ...]

AA, komm. til SKS 17, 28,1: Gud skabte Verden af ...]

AA, komm. til SKS 17, 42,9: ligesom den fordum ...]

EE, komm. til SKS 18, 11m,15: Gud skaber altid ...]

FF, komm. til SKS 18, 104m,1: Gud skaber af Intet]

JJ, komm. til SKS 18, 245,20: Alt, hvad Gud ...]

KK:8, SKS 18, 372

KK, komm. til SKS 18, 372,4: 1 Efterretningen om ...]

Not1:6, SKS 19, 23

NB, komm. til SKS 20, 58,29: Skabelsen af Intet]

NB16, komm. til SKS 23, 143,11: skaber ...]

NB28, komm. til SKS 25, 248,30: gjorde som altid ...]

NB28, komm. til SKS 25, 253,1: denne Verden af ...]

NB30, komm. til SKS 25, 451,28: blev skabt i Guds ...]

NB31, komm. til SKS 26, 112,22: Gud skaber Alt af ...]

NB32, komm. til SKS 26, 145,25: Gud, som Du skaber ...]

NB32, komm. til SKS 26, 160,29: Msket som skabtes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 209,5: Verden skabt af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 256,18: Guds Billed i Msket]

Papir, komm. til SKS 27, 344,8: Guds Billede i os]

·1 Mos 1,1-2,4

Not1, komm. til SKS 19, 23,17: Hvorledes forenes ...]

·1 Mos 1,1-2

BOA, komm. til SKS 15, 174,2: Adlers Tilsvar]   +

·1 Mos 1,1-4

Not1, komm. til SKS 19, 23,18: Isaac Peirère]

·1 Mos 1,1

4T44, komm. til SKS 5, 373,35: hvorledes det var i ...]   +

·1 Mos 1,2

OiA, komm. til SKS 15, 7,28: havde lagt ... hele ...]   +

·1 Mos 1,3-5

4T44, komm. til SKS 5, 347,16: Gud har ... adskilt ...]

·1 Mos 1,3

LP, komm. til SKS 1, 28,18: det skaberiske Bliv]   +

·1 Mos 1,5

2T43, komm. til SKS 5, 45,11: og det blev Morgen ...]   +

·1 Mos 1,6-8

2T43, komm. til SKS 5, 48,24: Befæstning]   +

·1 Mos 1,6-9

EE, komm. til SKS 18, 53,25: Gud i Begyndelsen ...]

·1 Mos 1,6

BI, komm. til SKS 1, 136,23: den Befæstning ...]

·1 Mos 1,14-19

EE2, komm. til SKS 3, 132,30: de utallige ...]   +

·1 Mos 1,20

3T43, komm. til SKS 5, 72,16: Vrimmel af levende ...]

·1 Mos 1,24

NB5, komm. til SKS 20, 409,4: dette Fællesskab ...]

·1 Mos 1,25

DD, komm. til SKS 17, 222m,1: det hedder det ...]

·1 Mos 1,26-27

2T43, komm. til SKS 5, 26,19: hans guddommelige ...]   +

·1 Mos 1,26

BI, komm. til SKS 1, 316,21: udvikle de Spirer, ...]   +

·1 Mos 1,27-28

EE2, komm. til SKS 3, 75,31: de hellige Ord ...]   +

·1 Mos 1,27-29

EE2, komm. til SKS 3, 92,36: en Oversigt over ...]   +

·1 Mos 1,27

BI, komm. til SKS 1, 323,6: en christelig ...]   +

·1 Mos 1,28

EE2, komm. til SKS 3, 58,34: sige ... vorder ...]   +

·1 Mos 1,31

2T43, komm. til SKS 5, 49,16: gjorde Alt godt]   +

·1 Mos 2, 18-23

EE1, komm. til SKS 2, 329,23: at være Selskab ...]   +

·1 Mos 2-3

BA, komm. til SKS 4, 354,6: Medhold i Skriften]

·1 Mos 2

BA, komm. til SKS 4, 338,13: betragtet som en ...]   +

·1 Mos 2,1

EE, komm. til SKS 18, 38,23: Himlens Hære ...]

·1 Mos 2,2

BI, komm. til SKS 1, 312,22: den syvende Dag ...]   +

·1 Mos 2,3

PS, komm. til SKS 4, 260,12: ham Hvile fra hans ...]   +

·1 Mos 2,4-25

TS, komm. til SKS 13, 96,16: ...]

·1 Mos 2,4

Not1, komm. til SKS 19, 23,17: Hvorledes forenes ...]   +

·1 Mos 2,5-7

KK:8, SKS 18, 372   +

·1 Mos 2,7

EE1, komm. til SKS 2, 208,12: et Leer i hans Haand]   +

·1 Mos 2,8

EE1, komm. til SKS 2, 429,19: Paradiset ... en ...]   +

·1 Mos 2,9

FB, komm. til SKS 4, 208,15: deilige at see til]   +

·1 Mos 2,16-17

BA, komm. til SKS 4, 350,7: hedder i Genesis ...]   +

·1 Mos 2,16

EE2, komm. til SKS 3, 268,13: Adam og Eva ...]

·1 Mos 2,17

EE1, komm. til SKS 2, 46,19: døer Døden]   +

·1 Mos 2,18-19

AA, komm. til SKS 17, 21,7: Schouw ... et ...]

·1 Mos 2,18-20

BI, komm. til SKS 1, 318,30: Adam ... finder ...]   +

·1 Mos 2,18-24

SLV, komm. til SKS 6, 95,5: om der end siges, at ...]   +

·1 Mos 2,18

EE2, komm. til SKS 3, 74,32: Gud oprettede ...]   +

·1 Mos 2,19-20

4T43, komm. til SKS 5, 130,13: Adam nævnede jo ...]

·1 Mos 2,19

EE:152, SKS 18, 54   +

·1 Mos 2,20

Papir, komm. til SKS 27, 134,20: Adam giver alle ...]

·1 Mos 2,21-22

LP, komm. til SKS 1, 45,22: af et eneste Ribbeen ...]   +

·1 Mos 2,21-23

SLV, komm. til SKS 6, 75,17: Lad Guderne have ...]   +

·1 Mos 2,21-24

BOA, komm. til SKS 15, 290,35: Præsten ... har ...]   +

·1 Mos 2,21

EE1, komm. til SKS 2, 417,29: hvorfor Gud ... en ...]   +

·1 Mos 2,22

EE1, komm. til SKS 2, 417,32: Jehova tog et af ...]

·1 Mos 2,23

EE2, komm. til SKS 3, 182,33: Kjød af vort ...]   +

·1 Mos 2,24

EE1, komm. til SKS 2, 286,11: Ægtefolkene ...]   +

·1 Mos 3

EE2, komm. til SKS 3, 74,34: begyndte med ... i ...]   +

BA, komm. til SKS 4, 309,3: det dogmatiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 332,8: den første Synd, ...]

BA, komm. til SKS 4, 338,12: Fortællingen i ...]

BA, komm. til SKS 4, 338,13: betragtet som en ...]

BA, komm. til SKS 4, 343,30: Fortællingen i ...]

BA, komm. til SKS 4, 346,6: visse classiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 347,18: Bibelens ... Godt ...]

BA, komm. til SKS 4, 352,12: Mythen lader ...]

BA, komm. til SKS 4, 353,21: Nu følger ...]

3T43, komm. til SKS 5, 72,6: da Alt endnu var ...]

TTL, komm. til SKS 5, 406,34: gaaer langt tilbage ...]

TTL, komm. til SKS 5, 432,10: Vielsen lægger ...]

SLV, komm. til SKS 6, 62,28: med hende Synden kom ...]

SLV, komm. til SKS 6, 114,27: skjule sin ...]

SLV, komm. til SKS 6, 167,24: bleven ham en ...]

OTA, komm. til SKS 8, 340,8: den faldne Slægt]

CT, komm. til SKS 10, 24,4: den faldne Slægt]

CT, komm. til SKS 10, 182,24: som Adam blandt ...]

LF, komm. til SKS 11, 39,9: det var Menneskets ...]

SD, komm. til SKS 11, 202,18: det Prius, i ...]

SD, komm. til SKS 11, 209,12: det faldne Menneske]

SD, komm. til SKS 11, 232,18: den faldne Slægt]

YTS, komm. til SKS 11, 257,14: Fristelsen er en ...]

TS, komm. til SKS 13, 66,27: Arvesynden]

TS, komm. til SKS 13, 97,7: denne Modsætning ...]

GU, komm. til SKS 13, 333,31: greb det forbudne ...]

SFV, komm. til SKS 16, 101,14: Syndefald]

DS, komm. til SKS 16, 161,17: Kjendskab til Godt ...]

DS, komm. til SKS 16, 169,12: Adam skjulte sig ...]

AA, komm. til SKS 17, 26,24: smagt Frugterne af ...]

AA, komm. til SKS 17, 41,25: Djævelens ...]

BB, komm. til SKS 17, 135m,5: Arvesynd]

DD, komm. til SKS 17, 228,23: Arvesynd]

DD, komm. til SKS 17, 228,32: Rom V ... den ...]

FF, komm. til SKS 18, 109,15: Kundskabens Træ]

JJ, komm. til SKS 18, 311m,1: Qvinden (...) ...]

Not1, komm. til SKS 19, 34,9: Fortællingen i ...]

Not1, komm. til SKS 19, 83,17: Fortællingen om ...]

Not1, komm. til SKS 19, 83,22: Ophites]

Not9, komm. til SKS 19, 256,4: den første Synd]

Not9, komm. til SKS 19, 256,6: Arvesynd ... Tanken ...]

Not9, komm. til SKS 19, 256,28: Fortællingen i ...]

Not9, komm. til SKS 19, 257,3: von Gott abfiel ...]

Not10, komm. til SKS 19, 288,18: Syndefaldet]

NB15, komm. til SKS 23, 29,5: Richard d. St. ...]

NB15, komm. til SKS 23, 61m,1: Arvesynden]

NB16, komm. til SKS 23, 100,18: Arvesynden]

NB22, komm. til SKS 24, 157,22: det var Eva, der ...]

NB28, komm. til SKS 25, 228,27: fødes et Barn ...]

NB30, komm. til SKS 25, 466,11: I Bibelen er det ...]

NB30, komm. til SKS 25, 473,28: Syndefald]

NB30, komm. til SKS 25, 485,15: Arvesynden]

NB31, komm. til SKS 26, 26,15: Adams Syndefald]

NB33, komm. til SKS 26, 266,34: den frygteligste ...]

NB33, komm. til SKS 26, 283,22: Figenbladet]

NB34, komm. til SKS 26, 333,2: Synde-Faldet]

NB34, komm. til SKS 26, 340,4: hvad Adam søgte ...]

NB36, komm. til SKS 26, 412,21: det Χstlige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 40,2: forlokkede]

Papir, komm. til SKS 27, 47m,5: ad pag. 242 – ...]

Papir, komm. til SKS 27, 111,18: Χstd. Lære ...]

Papir, komm. til SKS 27, 131,17: det synder]

Papir, komm. til SKS 27, 167,12: Arvesynd]

Papir, komm. til SKS 27, 235,18: den over Msk. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 355,31: den faldne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 633,16: Adam i sin Tid? ...]

Brev, komm. til SKS 28, 121,18: Nu har jeg syndet]

·1 Mos 3,1-19

DD, komm. til SKS 17, 228,21: Adams Syndefald]   +

·1 Mos 3,1-24

OTA, komm. til SKS 8, 357,15: Cheruben ... hindre ...]

·1 Mos 3,1-6

EE2, komm. til SKS 3, 199,22: har en Qvinde end ...]   +

·1 Mos 3,1-7

EE2, komm. til SKS 3, 48,4: Adams og Evas ...]

·1 Mos 3,1

Not11, komm. til SKS 19, 359,2: Slangen gaaer ...]

·1 Mos 3,3-7

2T43, komm. til SKS 5, 32,12: Tvivlen er trædsk ...]

·1 Mos 3,5

AE, komm. til SKS 7, 514,8: at ville være Gud ...]   +

·1 Mos 3,6

EE2, komm. til SKS 3, 75,1: da Qvinden ...]   +

·1 Mos 3,7-13

BA, komm. til SKS 4, 353,21: Følgen ... i ...]

·1 Mos 3,7

EE2, komm. til SKS 3, 249,12: gaae nøgen ... i ...]   +

·1 Mos 3,8-13

OTA, komm. til SKS 8, 228,4: hvad Adam fordum ...]

·1 Mos 3,8-9

4T43, komm. til SKS 5, 130,18: Herrens Røst ...]

·1 Mos 3,8

DS, komm. til SKS 16, 169,12: Adam skjulte sig ...]   +

·1 Mos 3,9

FB, komm. til SKS 4, 117,18: Gud fristede ...]   +

·1 Mos 3,10

AA, komm. til SKS 17, 41,33: Adam og Eva ...]   +

·1 Mos 3,12-13

BA, komm. til SKS 4, 352,13: at Qvinden ...]

·1 Mos 3,12

BA, komm. til SKS 4, 371,1: Adam ... forført ...]

·1 Mos 3,13

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 130   +

·1 Mos 3,14-15

PS, komm. til SKS 4, 234,3: intet Hofkryb ...]

·1 Mos 3,14

Not11, komm. til SKS 19, 359,2: Slangen gaaer ...]

·1 Mos 3,15

EE2, komm. til SKS 3, 199,20: Qvinden (...) det ...]   +

·1 Mos 3,16-17

EE2, komm. til SKS 3, 93,34: Synden ... ind i ...]

·1 Mos 3,16-19

BI, komm. til SKS 1, 323,6: en christelig ...]   +

·1 Mos 3,16

EE2, komm. til SKS 3, 58,27: til hende ... sin ...]   +

·1 Mos 3,17-19

EE2, komm. til SKS 3, 75,31: de hellige Ord ...]   +

·1 Mos 3,17

EE2, komm. til SKS 3, 58,25: det skal siges ...]

·1 Mos 3,18-19

4T43, komm. til SKS 5, 130,32: tvinger ... at ...]   +

·1 Mos 3,18

BOA, komm. til SKS 15, 174,2: Adlers Tilsvar]

·1 Mos 3,19

LP, komm. til SKS 1, 17,4: i sit Ansigts Sved]   +

·1 Mos 3,22-24

AA, komm. til SKS 17, 25,24: Livets Træ]

·1 Mos 3,22

DD:1.a   +

·1 Mos 3,23-24

SLV, komm. til SKS 6, 325,24: Turde Adam vel ...]

·1 Mos 3,24

FB, komm. til SKS 4, 125,19: Cherub med luende ...]   +

·1 Mos 3,44

SLV, komm. til SKS 6, 94,19: de lærde Jøder ...]

·1 Mos 4, 4-8

EE2, komm. til SKS 3, 47,32: Cain ... Adam og Eva]

·1 Mos 4

NB22, komm. til SKS 24, 141,25: Hvilken Synd er ...]

·1 Mos 4,1-16

CT, komm. til SKS 10, 59,7: er jeg vel min ...]   +

·1 Mos 4,1

EE2, komm. til SKS 3, 246,33: Adam kjendte Eva]   +

·1 Mos 4,3-16

EE1, komm. til SKS 2, 323,14: som Cain (...) ...]   +

·1 Mos 4,3-5

CT, komm. til SKS 10, 292,8: Abel offrede paa ...]

·1 Mos 4,5

EE2, komm. til SKS 3, 122,29: ludende med sit ...]

·1 Mos 4,7

3T43, komm. til SKS 5, 71,10: ligger Synden for ...]   +

·1 Mos 4,10-11

JJ, komm. til SKS 18, 214,13: Røsten af Abels ...]

·1 Mos 4,10

TTL, komm. til SKS 5, 454,23: raaber til Himlen]   +

·1 Mos 4,16

JJ, komm. til SKS 18, 239m,8: Cains Hustrue vil ...]

·1 Mos 4,21

LP, komm. til SKS 1, 53,12: Jubals Kunst]

·1 Mos 5

BA, komm. til SKS 4, 338,13: betragtet som en ...]   +

·1 Mos 6-10

F, komm. til SKS 4, 499,21: Noah]

·1 Mos 6-7

DD, komm. til SKS 17, 248,22: sat hele Verden ...]

·1 Mos 6-8

DD, komm. til SKS 17, 248,23: indesluttet en ...]

·1 Mos 6-9

TAF, komm. til SKS 12, 287,27: Syndfloden]   +

·1 Mos 6

GU, komm. til SKS 13, 332,33: Tider, hvor hans ...]

·1 Mos 6,1-2

KG, komm. til SKS 9, 198,30: hine faldne Engle, ...]   +

·1 Mos 6,5-7

EE, komm. til SKS 18, 8,2: som en Syndflod ...]

·1 Mos 6,5

Not1:6, SKS 19, 34   +

·1 Mos 6,8-7

AA, komm. til SKS 17, 22,12: Noahs Ark (...) ...]

·1 Mos 6,8

HH, komm. til SKS 18, 133,22: fandt Naade for ...]

·1 Mos 6,9

DD, komm. til SKS 17, 273,25: Noah d. 2den]

·1 Mos 7-9

OTA, komm. til SKS 8, 303,34: Noah, frelst, saae ...]

·1 Mos 7,1-3

BOA, komm. til SKS 15, 175,33: ligesom Noæ Ark ...]

·1 Mos 7,11

EE, komm. til SKS 18, 48,11: Himlens Sluser ...]

·1 Mos 8-9

CT, komm. til SKS 10, 313,6: Regnbuen]

·1 Mos 8

Papir, komm. til SKS 27, 181,6: Ideen ... lade ...]

·1 Mos 8,4

FB, komm. til SKS 4, 118,26: Ararat, hvor Arken ...]

·1 Mos 8,6-12

DD, komm. til SKS 17, 248,25: først en Ravn ...]

·1 Mos 8,6-19

Brev, komm. til SKS 28, 141,7: mit Arrarat ... kan ...]

·1 Mos 8,8-12

SLV, komm. til SKS 6, 285,15: en Fugl, der kom ...]

·1 Mos 8,10-11

EE1, komm. til SKS 2, 182,8: Olieblad]

·1 Mos 8,20-9

EE, komm. til SKS 18, 8,4: et Tegn ... ved en ...]

·1 Mos 8,21

Not1:6, SKS 19, 34

·1 Mos 8,22

2T44, komm. til SKS 5, 206,23: aflader ikke ...]   +

·1 Mos 9,1

NB29, komm. til SKS 25, 363,12: ganske jødisk]   +

·1 Mos 9,3

IC, komm. til SKS 12, 203,9: sammenligner ...]

·1 Mos 9,23

SLV, komm. til SKS 6, 45,22: saa følger med ...]

·1 Mos 11

F, komm. til SKS 4, 523,19: adsplittet i ...]

·1 Mos 11,1-9

EE1, komm. til SKS 2, 150,32: et babylonisk Taarn ...]   +

·1 Mos 12-25

HH, komm. til SKS 18, 129,1: og Gud fristede Abr: ...]

·1 Mos 12-50

EE, komm. til SKS 18, 63,3: Patriarcher, ...]   +

·1 Mos 12,1-2

FB, komm. til SKS 4, 105,12: det forjættede ...]

·1 Mos 12,1-3

FB, komm. til SKS 4, 114,3: Guds Udvalgte]   +

·1 Mos 12,1-4

4T44, komm. til SKS 5, 377,26: strax for Abraham ...]

·1 Mos 12,1

3T43, komm. til SKS 5, 101,22: Guds Udvalgte]   +

·1 Mos 12,2

FB, komm. til SKS 4, 116,7: Hiin herlige Skat]

·1 Mos 12,3

BA, komm. til SKS 4, 313,13: som skulde alle ...]   +

·1 Mos 12,10-20

EE, komm. til SKS 18, 38m,5: Abraham sagde ...]

·1 Mos 13,16

NB30, komm. til SKS 25, 392,3: Slægtens ...]

·1 Mos 13,18

DD, komm. til SKS 17, 255,7: Mamrelund]

·1 Mos 14,17

Papir, komm. til SKS 27, 213,14: ikke at Sodoms ...]

·1 Mos 14,18-20

CT, komm. til SKS 10, 179,2: den Allerhøieste]

·1 Mos 15

SLV, komm. til SKS 6, 218,1: Fader Abrahams Gud]   +

·1 Mos 15,2-3

HH, komm. til SKS 18, 129,16: Eleezar den tro ...]

·1 Mos 15,2

FB, komm. til SKS 4, 111,3: Elieser]

·1 Mos 15,5

NB29, komm. til SKS 25, 363,12: ganske jødisk]

·1 Mos 16

3T44, komm. til SKS 5, 272,15: ligesom ...]

·1 Mos 16,1-4

EE2, komm. til SKS 3, 84,29: Trælqvinden ...]

·1 Mos 16,15-16

EE2, komm. til SKS 3, 84,29: Trælqvinden ...]

·1 Mos 17

3T44, komm. til SKS 5, 272,15: ligesom ...]   +

·1 Mos 17,1-14

NB32, komm. til SKS 26, 155,11: ved Omskærelsen ...]

·1 Mos 17,1

TTL, komm. til SKS 5, 443,19: vandrede for hans ...]

·1 Mos 17,4

OTA, komm. til SKS 8, 205,28: Abraham maatte ...]

·1 Mos 17,7

EE, komm. til SKS 18, 64,31: være Din Gud og ...]

·1 Mos 17,8

FB, komm. til SKS 4, 113,33: Fremmed i ...]

·1 Mos 17,15-21

HH, komm. til SKS 18, 129,34: sit eneste Haab]   +

·1 Mos 17,17

FB, komm. til SKS 4, 115,33: Abraham loe ikke ...]   +

·1 Mos 18,1-15

FB, komm. til SKS 4, 105,13: hiint gudfrygtige ...]   +

·1 Mos 18,3

Papir, komm. til SKS 27, 225,27: dersom Kjære ...]

·1 Mos 18,10

KK, komm. til SKS 18, 362,22: istedetfor ...]

·1 Mos 18,11

FB, komm. til SKS 4, 158,2: paa Qvinders Viis]

·1 Mos 18,12

FB, komm. til SKS 4, 115,33: Abraham loe ikke ...]

·1 Mos 18,14

FB, komm. til SKS 4, 141,6: for Gud er Alting ...]

·1 Mos 18,16-19

IC, komm. til SKS 12, 179,18: lod Ild regne ned ...]   +

·1 Mos 18,16-33

GU, komm. til SKS 13, 332,23: hvis der var en ...]   +

·1 Mos 18,23-33

EE2, komm. til SKS 3, 322,15: ingen Retfærdig ...]   +

·1 Mos 18,25

EE2, komm. til SKS 3, 322,28: Skal da den ...]

·1 Mos 19

Not1, komm. til SKS 19, 27,19: Sodoma og G:]

·1 Mos 19,1-11

NB29, komm. til SKS 25, 319,11: at Alle vare ...]

·1 Mos 19,1-19

EE2, komm. til SKS 3, 322,20: steg der ingen ...]

·1 Mos 19,12-22

NB29, komm. til SKS 25, 319,13: Ingen blev sparet, ...]

·1 Mos 19,15-26

AE, komm. til SKS 7, 151,23: at maatte haste ...]

·1 Mos 19,23-25

3T43, komm. til SKS 5, 76,5: Da Abraham ... ikke ...]   +

·1 Mos 19,23-28

NB29, komm. til SKS 25, 319,11: da Sodoma og ...]

·1 Mos 19,24-28

IC, komm. til SKS 12, 65,26: maatte have bragt ...]

·1 Mos 19,26

2T44, komm. til SKS 5, 200,31: ikke forstene ...]   +

·1 Mos 20,1-17

CT, komm. til SKS 10, 181,14: omgaaes Gud og ...]

·1 Mos 21,1-21

FB, komm. til SKS 4, 110,5: Hagar og Sønnen ...]

·1 Mos 21,1-3

FB, komm. til SKS 4, 105,13: hiint gudfrygtige ...]

·1 Mos 21,1-8

NB, komm. til SKS 20, 35,31: en Alderdommens ...]

·1 Mos 21,2

TS, komm. til SKS 13, 100,36: Isak, hans eneste ...]   +

·1 Mos 21,5

FB, komm. til SKS 4, 119,13: 100 Aar ... mod ...]   +

·1 Mos 21,8-14

EE2, komm. til SKS 3, 84,29: Trælqvinden ...]

·1 Mos 21,12

CT, komm. til SKS 10, 92,27: Forjættelsernes ...]   +

·1 Mos 22

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 83   +

·1 Mos 22,1-19

FB, komm. til SKS 4, 105,2: hiin skjønne ...]   +

·1 Mos 22,1-2

FB, komm. til SKS 4, 107,2: Og Gud fristede ...]   +

·1 Mos 22,1-3

FB, komm. til SKS 4, 117,27: Abraham stod aarle ...]

·1 Mos 22,1-9

NB28, komm. til SKS 25, 248m,2: Noget der findes i ...]

·1 Mos 22,1

AE, komm. til SKS 7, 242,29: naar Gud frister ...]

·1 Mos 22,2

FB, komm. til SKS 4, 116,34: at han troligen ...]   +

·1 Mos 22,3-10

HH, komm. til SKS 18, 129,17: Vi læse: han ...]

·1 Mos 22,3

FB, komm. til SKS 4, 117,31: Han kløvede ...]

·1 Mos 22,8

FB, komm. til SKS 4, 203,22: Gud skal see sig om ...]   +

·1 Mos 22,9

FB, komm. til SKS 4, 117,31: han bandt Isaak]

·1 Mos 22,10

FB, komm. til SKS 4, 117,32: han drog Kniven]

·1 Mos 22,12

Not1:5, SKS 19, 18

·1 Mos 22,16-17

2T44, komm. til SKS 5, 194,27: Gud i Himlene ...]   +

·1 Mos 22,18

FB, komm. til SKS 4, 114,12: i hans Sæd ...]

·1 Mos 23,7

EE2, komm. til SKS 3, 297,13: som det hedder ...]

·1 Mos 23,17-20

3T43, komm. til SKS 5, 101,22: Abraham eiede kun ...]

·1 Mos 24

EE2, komm. til SKS 3, 51,8: Isaak ... i Guds ...]   +

·1 Mos 24,7

CT, komm. til SKS 10, 89,7: Englene Guds Sendebud]

·1 Mos 24,9

F, komm. til SKS 4, 478,16: Jøderne ... paa ...]

·1 Mos 24,26

BA, komm. til SKS 4, 440,15: neier sig for det ...]

·1 Mos 24,31

Papir, komm. til SKS 27, 63,26: her af Talemaaden ...]

·1 Mos 25, 8

NB34, komm. til SKS 26, 345,14: en Patriarch eller ...]

·1 Mos 25,8

DD, komm. til SKS 17, 251,3: mæt af Dage]   +

·1 Mos 25,9-10

3T43, komm. til SKS 5, 101,22: Abraham eiede kun ...]

·1 Mos 25,22

SLV, komm. til SKS 6, 201,19: klagede Rachel, da ...]   +

·1 Mos 25,23

AE, komm. til SKS 7, 245,1: Spaadommen om ...]

·1 Mos 25,29-34

EE1, komm. til SKS 2, 35,25: Tallerken ...]   +

·1 Mos 26,4

NB29, komm. til SKS 25, 363,12: ganske jødisk]   +

·1 Mos 26,24

SLV, komm. til SKS 6, 218,1: Fader Abrahams Gud]

·1 Mos 27

3T44, komm. til SKS 5, 248,24: Den, hvem dog ...]   +

·1 Mos 27,1-29

NB5, komm. til SKS 20, 384,17: som Isaak ...]

·1 Mos 27,1

LP, komm. til SKS 1, 46,22: dumme Øine ...]

·1 Mos 27,22

AA, komm. til SKS 17, 34,19: Røsten ...]

·1 Mos 27,28

SLV, komm. til SKS 6, 218,31: Most og Korn i ...]

·1 Mos 27,38-40

NB5, komm. til SKS 20, 384,19: Isaak havde jo dog ...]

·1 Mos 28

NB25, komm. til SKS 24, 490,2: Jacob sagde: her er ...]

·1 Mos 28,12

PS, komm. til SKS 4, 213,5: Johannes Climacus]   +

·1 Mos 28,14

NB29, komm. til SKS 25, 363,12: ganske jødisk]   +

·1 Mos 29-30

EE, komm. til SKS 18, 58,15: bede som Rachel ...]

·1 Mos 29,15-30

FB, komm. til SKS 4, 181,27: Søsteren det er ...]   +

·1 Mos 30,31-42

EE1, komm. til SKS 2, 391,4: Da Jacob havde ...]

·1 Mos 30,32-42

LP, komm. til SKS 1, 20,4: Broget, Spættet ...]

·1 Mos 30,37-43

Oi2, komm. til SKS 13, 158,13: Jacobs List (...) ...]

·1 Mos 31,1-35

EE1, komm. til SKS 2, 377,14: Rebekka ... hans ...]

·1 Mos 31,2

EE, komm. til SKS 18, 62m,9: Jacob ... som igaar ...]

·1 Mos 31,13

Not1:5, SKS 19, 18

·1 Mos 32,25-27

EE2, komm. til SKS 3, 324,3: med Gud vil Du ...]

·1 Mos 32,25-30

FB, komm. til SKS 4, 113,20: den, der stred med ...]

·1 Mos 32,25-32

LP, komm. til SKS 1, 11,1: kæmpe og stride ...]   +

·1 Mos 32,26

BI, komm. til SKS 1, 345,7: der ikke slipper Gud]

·1 Mos 32,27

BI, komm. til SKS 1, 345,7: der ikke slipper Gud]

·1 Mos 33,4

SLV, komm. til SKS 6, 94,18: et bekjendt Sted ...]

·1 Mos 35, 39

NB34, komm. til SKS 26, 345,14: en Patriarch eller ...]

·1 Mos 35,11

JJ, komm. til SKS 18, 184,9: Faderens Lænders ...]

·1 Mos 35,18

LP, komm. til SKS 1, 22,8: kalde den en ...]   +

·1 Mos 35,23-26

FB, komm. til SKS 4, 117,1: Jacob havde 12 ...]

·1 Mos 35,27

FB, komm. til SKS 4, 113,33: Fremmed i ...]

·1 Mos 35,29

EE, komm. til SKS 18, 68,28: mætte af Dage]

·1 Mos 36,9

KK, komm. til SKS 18, 362,32: Edomiterne ... fra ...]

·1 Mos 37-41

NB6, komm. til SKS 21, 19,20: angerløs, ...]

·1 Mos 37-50

SLV, komm. til SKS 6, 215,8: det gamle Testamente ...]

·1 Mos 37

EE, komm. til SKS 18, 59,24: Josephs Fortolkning ...]   +

·1 Mos 37,3

FB, komm. til SKS 4, 117,1: Jacob havde 12 ...]

·1 Mos 37,5-11

LP, komm. til SKS 1, 54,27: som Joseph i dennes ...]

·1 Mos 37,15-36

SLV, komm. til SKS 6, 282,36: Josephs Salg]

·1 Mos 37,34

EE1, komm. til SKS 2, 221,14: ved Arnestedet i ...]

·1 Mos 37,35

Not1:6, SKS 19, 25   +

·1 Mos 39

EE1, komm. til SKS 2, 313,26: Joseph fra ...]

·1 Mos 39,7-20

SLV, komm. til SKS 6, 63,6: Potiphars Hustru]

·1 Mos 41

3T44, komm. til SKS 5, 277,26: Maaskee besteg en ...]   +

·1 Mos 41,1-32

EE1, komm. til SKS 2, 324,15: Joseph har ...]   +

·1 Mos 41,1-7

EE, komm. til SKS 18, 59,17: Pharao ...]

·1 Mos 41,2-4

AA, komm. til SKS 17, 39,8: lig hine syv magre ...]

·1 Mos 41,17-21

SLV, komm. til SKS 6, 447,6: æde de Andre ...]

·1 Mos 41,29-32

EE, komm. til SKS 18, 59,24: Josephs Fortolkning ...]

·1 Mos 41,30

EE:173

·1 Mos 41,32

EE:172.a

·1 Mos 41,51

SLV, komm. til SKS 6, 217,23: Manasse]

·1 Mos 42-49

NB6, komm. til SKS 21, 19,20: angerløs, ...]

·1 Mos 42,38

AE, komm. til SKS 7, 216,23: bringe mine graae ...]   +

·1 Mos 43,33

SLV, komm. til SKS 6, 35,26: drak og bleve drukne]

·1 Mos 44,29

Not1:6, SKS 19, 25

·1 Mos 44,31

Not1:6, SKS 19, 25

·1 Mos 45,4-5

SLV, komm. til SKS 6, 282,36: Josephs Salg]

·1 Mos 47,13-26

3T44, komm. til SKS 5, 277,26: Maaskee besteg en ...]   +

·1 Mos 48,15-16

TTL, komm. til SKS 5, 391,13: der vandrer for Dit ...]   +

·1 Mos 49,15

3T44, komm. til SKS 5, 272,28: bøie Skulderen]

·1 Mos 49,33

Not1:6, SKS 19, 25

·1 Mos 50

NB6, komm. til SKS 21, 19,20: angerløs, ...]

·1 Mos 50,20

SLV, komm. til SKS 6, 282,36: Josephs Salg]   +