S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·1 Joh 1,1-3

OTA, komm. til SKS 8, 351,23: var hos Faderen fra ...]   +

·1 Joh 1,1

BI, note   +

·1 Joh 1,5

Not10, komm. til SKS 19, 299,22: Gud er Lyset og ...]   +

·1 Joh 1,6-7

Not1:7, SKS 19, 54

·1 Joh 1,6

HH, komm. til SKS 18, 141,21: Samfund med ...]   +

·1 Joh 1,7

Not1:8, SKS 19, 62   +

·1 Joh 1,8

Not1:9, SKS 19, 83

·1 Joh 2,2

CT, komm. til SKS 10, 300,20: Forsoningens Offer ...]   +

·1 Joh 2,4-5

4T44, komm. til SKS 5, 320,22: Kjærligheden ...]

·1 Joh 2,7-8

KG, komm. til SKS 9, 368,23: Kjerlighedsbudet er ...]

·1 Joh 2,7

Not1:5, SKS 19, 19

·1 Joh 2,15-16

OTA, komm. til SKS 8, 162,33: Skal et Menneske ...]   +

·1 Joh 2,15-17

OTA, komm. til SKS 8, 324,27: ikke elskende Verden]

·1 Joh 2,15

2T44, komm. til SKS 5, 191,5: elske Verden og til ...]   +

·1 Joh 2,16

CT, komm. til SKS 10, 148,14: Dit Øies Lyst ...]   +

·1 Joh 2,17

2T44, komm. til SKS 5, 213,8: Livet forgaaer og ...]   +

·1 Joh 2,18-28

Not1:9, SKS 19, 82

·1 Joh 2,18-29

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod allehaande ...]   +

·1 Joh 2,18

Not1:6, SKS 19, 28   +

·1 Joh 2,20-27

Not1:8.k

·1 Joh 2,20

YTS, komm. til SKS 11, 258,15: Han, den Hellige]   +

·1 Joh 2,21

NB11:178   +

·1 Joh 2,28

Not1:6, SKS 19, 28   +

·1 Joh 3,1-2

Not1:7, SKS 19, 42

·1 Joh 3,1

NB16, komm. til SKS 23, 100,35: loves der ogsaa ...]

·1 Joh 3,2

BI, komm. til SKS 1, 133,12: Apostelen Johannes ...]   +

·1 Joh 3,3

IC, komm. til SKS 12, 155,7: den Helliges Reenhed]   +

·1 Joh 3,5

Not1:7, SKS 19, 39   +

·1 Joh 3,8

Not1:5, SKS 19, 19   +

·1 Joh 3,9

Not1:5, SKS 19, 20   +

·1 Joh 3,10

YDR, komm. til SKS 14, 113,8: Djævelens Barn]

·1 Joh 3,12

Not1:9, SKS 19, 83

·1 Joh 3,13-18

NB12, komm. til SKS 22, 203,14: I Prædiken over ...]

·1 Joh 3,13

KG, »V. Vor Pligt at blive i ...«, SKS 9, 191   +

·1 Joh 3,16

EOT, komm. til SKS 12, 272,34: Ingen Kjerlighed ...]   +

·1 Joh 3,17

NB22, komm. til SKS 24, 165,9: »Den som ...]

·1 Joh 3,18-19

IC, komm. til SKS 12, 202,30: er af Sandheden]

·1 Joh 3,18

KG, »I. Kjerlighedens skjulte Liv ...«, SKS 9, 19   +

·1 Joh 3,19-20

2T43, komm. til SKS 5, 54,18: da var Gud ikke ...]

·1 Joh 3,19

NB23, komm. til SKS 24, 316,23: være af ...]   +

·1 Joh 3,20

3T43, komm. til SKS 5, 67,33: han er større end ...]   +

·1 Joh 3,21

Not1:7, SKS 19, 53

·1 Joh 3,24

LF, komm. til SKS 11, 48,16: bliver i Gud]

·1 Joh 4

NB34, komm. til SKS 26, 326,3: selv om Du ikke var ...]

·1 Joh 4,1

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod allehaande ...]   +

·1 Joh 4,2-3

NB26, komm. til SKS 25, 16,17: Χstd. fordrer ...]

·1 Joh 4,2

Not1:7, SKS 19, 41   +

·1 Joh 4,4

NB14, komm. til SKS 22, 376,13: Den, som er i os ...]

·1 Joh 4,6

TS, komm. til SKS 13, 96,12: i Vildfarelser]   +

·1 Joh 4,7-8

4T44, komm. til SKS 5, 320,22: Kjærligheden ...]   +

·1 Joh 4,7

KG, komm. til SKS 9, 368,5: Apostelen Johannes ...]

·1 Joh 4,8

BI, komm. til SKS 1, 107,3: Gud er Kjærlighed]   +

FB, komm. til SKS 4, 129,17: Gud er Kjærlighed]

4T44, komm. til SKS 5, 315,34: at Gud er ...]

AE, komm. til SKS 7, 128,17: Gud (...) sit ...]

OTA, komm. til SKS 8, 176,29: Gud er Kjærlighed]

OTA, komm. til SKS 8, 364,25: Gud ikke var ...]

CT, komm. til SKS 10, 92,5: Gud, som er ...]

CT, komm. til SKS 10, 140,30: Gud er Kjerlighed]

CT, komm. til SKS 10, 201,3: Gud er Kjerlighed]

LF, komm. til SKS 11, 17,18: Gud er Kjerlighed]

IC, komm. til SKS 12, 141,10: Han er Kjerlighed]

IC, komm. til SKS 12, 168,16: han var ...]

IC, komm. til SKS 12, 190,1: den er Kjerlighed]

TAF, komm. til SKS 12, 290,36: Gud er uforandret ...]

DSS, komm. til SKS 13, 124,9: Kjerligheden]

Oi2, komm. til SKS 13, 165,23: har Du end ellers ...]

DS, komm. til SKS 16, 223,1: han der var ...]

NB, komm. til SKS 20, 66,24: Gud er Kjærlighed]

NB, komm. til SKS 20, 96,15: Gud er Kjærlighed]

NB2, komm. til SKS 20, 183,10: Gud er Kjerlighed]

NB4, komm. til SKS 20, 305,25: Gud er Kjerlighed]

NB4, komm. til SKS 20, 361,11: Gud er Kjerlighed]

NB6, komm. til SKS 21, 48,18: Gud (...) er ...]

NB7, komm. til SKS 21, 80,31: at Gud altid er ...]

NB7, komm. til SKS 21, 137,29: at Gud som er ...]

NB8, komm. til SKS 21, 192,28: er Gud Kjerlighed]

NB11, komm. til SKS 22, 105,32: Gud (...) er ...]

NB12, komm. til SKS 22, 220,35: som er Kjerlighed]

NB12, komm. til SKS 22, 233,35: Gud er Kjerlighed]

NB16, komm. til SKS 23, 110,35: Gud er Kjerlighed]

NB18, komm. til SKS 23, 258,15: dog er Du ...]

NB19, komm. til SKS 23, 371,32: Du er Kjerlighed]

NB19, komm. til SKS 23, 373,3: Du er Kjerlighed]

NB20, komm. til SKS 23, 432,34: Gud er Kjerlighed]

NB20, komm. til SKS 23, 446,11: Gud er Kjerlighed]

NB20, komm. til SKS 23, 448,7: Gud er Kjerlighed]

NB24, komm. til SKS 24, 327,33: Gud er Kjerlighed]

NB25, komm. til SKS 24, 490,7: Gud er Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 52,27: Gud er Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 56,8: Du er jo Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 71,15: Gud er Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 75,26: Gud er Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 89,20: Gud er Kjerlighed, ...]

NB26, komm. til SKS 25, 100,28: Gud er Kjerlighed]

NB27, komm. til SKS 25, 129,5: Gud er dog ...]

NB28, komm. til SKS 25, 228,13: Gud er Kjerlighed]

NB28, komm. til SKS 25, 265,21: Gud, som er ...]

NB29, komm. til SKS 25, 346,3: uendelig er ...]

NB30, komm. til SKS 25, 478,23: Gud er Kjerlighed]

NB30, komm. til SKS 25, 487,6: Gud er (...) ...]

NB31, komm. til SKS 26, 11,10: Gud er (...) ...]

NB31, komm. til SKS 26, 55,7: Du er uendelig ...]

NB31, komm. til SKS 26, 59,13: Gud er Kjerlighed]

NB31, komm. til SKS 26, 61,12: er Gud Kjerlighed]

NB31, komm. til SKS 26, 63,12: han er Kjerlighed]

NB31, komm. til SKS 26, 93,1: jeg er Kjerlighed]

NB32, komm. til SKS 26, 152,6: Gud er Kjerlighed]

NB32, komm. til SKS 26, 181,18: Gud er Kjerlighed]

NB32, komm. til SKS 26, 203,5: er Du Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 267,12: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 268,8: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 271,2: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 281,22: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 284,28: Gud jo er ...]

NB33, komm. til SKS 26, 299,36: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 304,22: som (...) er ...]

NB34, komm. til SKS 26, 318,20: han er Kjerlighed]

NB35, komm. til SKS 26, 366,41: Gud som er ...]

·1 Joh 4,9-10

KG, komm. til SKS 9, 12,7: Du, der gjorde det ...]

·1 Joh 4,9-16-19

Not1:7, SKS 19, 52

·1 Joh 4,9

IC, komm. til SKS 12, 87,4: Faderens Eenbaarne]   +

·1 Joh 4,10-19

Not1:7, SKS 19, 54

·1 Joh 4,10

2T43, komm. til SKS 5, 52,13: aldrig elskede som ...]   +

·1 Joh 4,12

Not1:8, SKS 19, 65

·1 Joh 4,14

KG, komm. til SKS 9, 170,21: han, der kaldes ...]   +

·1 Joh 4,15

LF, komm. til SKS 11, 48,16: bliver i Gud]   +

·1 Joh 4,16-21

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 71

·1 Joh 4,16

BI, komm. til SKS 1, 107,4: forblive i ...]   +

KG, komm. til SKS 9, 12,4: Du, der er Kjerlighed ...]

CT, komm. til SKS 10, 92,5: Gud, som er ...]

LF, komm. til SKS 11, 17,18: Gud er Kjerlighed]

LF, komm. til SKS 11, 48,16: bliver i Gud]

IC, komm. til SKS 12, 141,10: Han er Kjerlighed]

IC, komm. til SKS 12, 168,16: han var ...]

TAF, komm. til SKS 12, 290,36: Gud er uforandret ...]

TS, komm. til SKS 13, 105,29: elske Gud, for at ...]

DSS, komm. til SKS 13, 124,9: Kjerligheden]

Oi2, komm. til SKS 13, 165,23: har Du end ellers ...]

DS, komm. til SKS 16, 223,1: han der var ...]

EE, komm. til SKS 18, 27,5: Gud (...) er ...]

NB11, komm. til SKS 22, 105,32: Gud (...) er ...]

NB12, komm. til SKS 22, 220,35: som er Kjerlighed]

NB12, komm. til SKS 22, 233,35: Gud er Kjerlighed]

NB16, komm. til SKS 23, 110,35: Gud er Kjerlighed]

NB18, komm. til SKS 23, 258,15: dog er Du ...]

NB18, komm. til SKS 23, 286,20: han der dog evigt ...]

NB19, komm. til SKS 23, 371,32: Du er Kjerlighed]

NB19, komm. til SKS 23, 373,3: Du er Kjerlighed]

NB20, komm. til SKS 23, 432,34: Gud er Kjerlighed]

NB20, komm. til SKS 23, 448,7: Gud er Kjerlighed]

NB24, komm. til SKS 24, 327,33: Gud er Kjerlighed]

NB25, komm. til SKS 24, 452m,2: Og dog er han ...]

NB25, komm. til SKS 24, 490,7: Gud er Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 52,27: Gud er Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 56,8: Du er jo Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 71,15: Gud er Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 75,26: Gud er Kjerlighed]

NB26, komm. til SKS 25, 89,20: Gud er Kjerlighed, ...]

NB26, komm. til SKS 25, 100,28: Gud er Kjerlighed]

NB28, komm. til SKS 25, 228,13: Gud er Kjerlighed]

NB28, komm. til SKS 25, 265,21: Gud, som er ...]

NB29, komm. til SKS 25, 346,3: uendelig er ...]

NB30, komm. til SKS 25, 478,23: Gud er Kjerlighed]

NB30, komm. til SKS 25, 487,6: Gud er (...) ...]

NB31, komm. til SKS 26, 11,10: Gud er (...) ...]

NB31, komm. til SKS 26, 55,7: Du er uendelig ...]

NB31, komm. til SKS 26, 59,13: Gud er Kjerlighed]

NB31, komm. til SKS 26, 61,12: er Gud Kjerlighed]

NB31, komm. til SKS 26, 63,12: han er Kjerlighed]

NB31, komm. til SKS 26, 93,1: jeg er Kjerlighed]

NB32, komm. til SKS 26, 152,6: Gud er Kjerlighed]

NB32, komm. til SKS 26, 181,18: Gud er Kjerlighed]

NB32, komm. til SKS 26, 203,5: er Du Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 267,12: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 268,8: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 271,2: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 281,22: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 284,28: Gud jo er ...]

NB33, komm. til SKS 26, 299,36: Gud er Kjerlighed]

NB33, komm. til SKS 26, 304,22: som (...) er ...]

NB34, komm. til SKS 26, 316,11: Kjerlighedens Gud]

NB34, komm. til SKS 26, 318,20: han er Kjerlighed]

NB35, komm. til SKS 26, 366,41: Gud som er ...]

Papir 14:5

Papir, komm. til SKS 27, 667,17: Kjerlighedens Gud]

·1 Joh 4,17-18

3T43, komm. til SKS 5, 85,36: paa Dommens Dag ...]

·1 Joh 4,17

4T44, komm. til SKS 5, 328,30: Frimodighed i Dommen]   +

·1 Joh 4,18

EE2, komm. til SKS 3, 144,22: Kjærlighed ...]   +

·1 Joh 4,19

EE2, komm. til SKS 3, 208,5: han har elsket mig ...]   +

·1 Joh 4,20

4T43, komm. til SKS 5, 153,21: takke den ...]   +

·1 Joh 4,21

KG, komm. til SKS 9, 155,3: 1 Joh. IV, 20. ...]   +

·1 Joh 5,3

CT, komm. til SKS 10, 305,5: den, med hvilken et ...]   +

·1 Joh 5,4-12

NB11, komm. til SKS 22, 108,33: I 1 Joh: 5, 9 ...]

·1 Joh 5,4-5

HH, komm. til SKS 18, 140,16: overvundet Verden]   +

·1 Joh 5,4

BI, komm. til SKS 1, 349,29: Troen en Seier ...]   +

·1 Joh 5,5

BI, komm. til SKS 1, 349,29: Troen en Seier ...]

·1 Joh 5,6

4T44, komm. til SKS 5, 323,9: har han dog Aandens ...]   +

·1 Joh 5,7-8

2T43, komm. til SKS 5, 44,18: er der da kun en ...]

·1 Joh 5,7

NB25, komm. til SKS 24, 448,5: Χstus er Ordet]   +

·1 Joh 5,9

NB11:179, SKS 22, 108

·1 Joh 5,10

NB5, komm. til SKS 20, 420,18: Den, som ikke ...]

·1 Joh 5,18

Not1:5, SKS 19, 20

·1 Joh 5,19

OTA, komm. til SKS 8, 150,12: Verden (...) som ...]   +

·1 Joh 5,20

Not1:7, SKS 19, 42   +

·1 Joh 9

Not1:7.j