2. Titelbladet i trykmanuskriptet til LF
Tekstredegørelse