7. Førstekorrekturen til IC s. 192-193. SK beklager sine mange ændringer af »H« til »h«. På s. 193 findes tolv sådanne rettelser
Tekstredegørelse