2. Ms. 8.26, omslag til »Nr. I« og »Nr. II«
Tekstredegørelse