S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
NB: A new presentation of SKS has been planned in a collaboration between the Søren Kierkegaard Research Centre and the Royal Danish Library. Some is available already.
Bemærk: En ny visning af SKS er planlagt i et samarbejde mellem Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Det Kgl. Bibliotek. En delmængde er allerede tilgængelig.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer

B&A-konkordans

 ·  Printvenlig version  ·  Vejledning    


(se også brev- og dedikationsregisteret)


B&ASKS
I

Dok 1

III

Dok 2

IV

Dok 3

V

Dok 4

VI

Dok 5

VII

Dok 6

VIII

Dok 7

IX

Dok 8

X

Dok 9

XI

Brev 121

XII

Dok 10

XIII

Dok 11

XIV

Dok 12

XV

Brev 122

XVI

Dok 13

XVII

Dok 14

XVIII

Dok 15

XIX

Brev 39

XX

Dok 16

XXI

Brev 20

1

Brev 1

2

Brev 2

Brev 3

3

AA:12

4

Brev 23

5

Brev 43

6

Brev 70

7

Brev 44

8

Brev 79

9

Brev 71

10

Brev 29

11

Papir 593

12

Brev 120

13

Brev 32

14

Brev 30

15

Brev 127

16

Brev 128

17

Brev 129

18

Brev 130

19

Brev 131

20

Brev 132

21

Brev 133

22

Brev 134

23

Brev 135

24

Brev 136

25

Brev 137

26

Brev 138

27

Brev 139

28

Brev 140

29

Brev 141

30

Brev 142

31

Brev 143

32

Brev 144

33

Brev 145

34

Brev 146

35

Brev 147

36

Brev 148

37

Brev 149

38

Brev 150

39

Brev 151

40

Brev 152

41

Brev 153

42

Brev 154

43

Brev 155

44

Brev 156

45

Brev 157

46

Brev 158

47

Brev 24

48

Brev 161

49

Brev 80

50

Brev 81

51

Brev 45

52

Brev 171

53

Brev 176

54

Brev 82

55

Brev 162

56

Brev 194

57

Brev 194

58

Brev 188

59

Brev 172

60

Brev 83

61

Brev 46

62

Brev 84

63

Brev 189

64

Brev 193

65

Brev 193

66

Brev 31

67

Brev 190

68

Brev 85

69

Brev 86

70

Brev 4

71

Brev 178

72

Papir 594

73

Brev 5

74

Brev 6

75

Brev 7

76

Brev 208

77

Brev 8

78

Brev 241

79

Brev 87

80

Brev 88

81

Papir 595

82

Brev 89

83

Brev 9

84

Brev 10

85

Brev 177

86

Brev 90

87

Brev 91

88

Brev 96

89

Brev 92

90

Brev 93

91

Brev 94

92

Brev 97

93

Brev 98

94

Brev 99

95

Brev 100

96

Brev 101

97

Brev 102

98

Brev 103

99

Brev 104

100

Brev 105

101

Brev 106

102

Brev 107

103

Brev 108

104

Brev 109

105

Brev 95

106

Brev 110

107

Brev 164

108

Brev 11

109

Brev 234

110

Brev 123

111

Brev 209

112

Brev 35

113

Brev 25

114

Brev 26

115

Brev 12

116

Brev 13

117

Brev 14

118

Brev 15

119

Brev 221

120

Brev 179

121

Brev 53

122

Brev 216

123

Brev 213

124

Brev 214

125

Brev 212

126

Brev 217

127

Brev 215

128

Brev 218

129

Brev 219

130

Brev 220

131

Brev 211

132

Brev 163

133

Brev 16

134

Brev 72

135

Brev 73

136

Brev 74

137

Brev 180

138

Brev 75

139

Brev 54

140

Brev 181

141

Brev 182

142

Brev 47

143

Brev 48

144

Brev 49

145

Brev 50

146

Brev 51

147

Brev 173

148

Brev 40

149

Brev 17

150

Brev 36

151

Brev 235

152

Brev 224

153

Brev 226

154

Brev 227

155

Brev 228

156

Brev 229

157

Brev 225

158

Brev 165

159

Brev 166

160

Brev 259

161

Brev 38

162

Brev 169

163

Brev 245

164

Brev 246

165

Brev 184

166

Brev 18

167

Brev 37

168

Brev 195

169

Brev 58

170

Brev 252

171

Brev 247

172

Brev 260

173

Brev 261

174

Brev 61

175

Brev 62

176

Brev 111

177

Brev 277

178

Brev 125

179

Brev 278

180

Brev 262

181

Brev 263

182

Brev 279

183

Brev 280

184

Brev 264

185

Brev 265

186

Brev 266

187

Brev 267

188

Brev 268

189

Brev 269

190

Brev 270

191

Brev 236

192

Brev 124

193

Brev 63

194

Brev 19

195

Brev 41

196

Brev 27

197

Brev 42

198

Brev 197

199

Brev 192

200

Brev 248

201

Brev 308

202

Brev 28

203

Brev 309

204

Brev 310

205

Brev 250

206

Brev 249

207

Brev 251

208

Brev 282

209

Brev 283

210

Brev 284

211

Brev 271

212

Brev 285

213

Brev 286

214

Brev 272

215

Brev 287

216

Brev 273

217

Brev 274

218

Brev 65

219

Brev 288

220

Brev 280.1

221

Brev 289

222

Brev 290

223

Brev 291

224

Brev 292

225

Brev 293

226

Brev 294

227

Brev 295

228

Brev 296

229

Brev 297

230

Brev 299

231

Brev 298

232

Brev 112

233

Brev 113

234

Brev 170

235

Brev 159.1

236

Brev 159.2

237

Brev 159.3

238

Brev 159.4

239

Brev 159

Brev 159.5

Brev 159.8

Brev 159.9

Brev 160

240

Brev 21

241

Brev 66

242

Brev 67

243

Brev 237

244

Brev 198

245

Brev 114

246

Brev 199

247

Brev 300

248

Brev 200

249

Brev 301

250

Brev 115

251

Brev 201

252

Brev 303

253

Brev 304.1

254

Brev 304.2

255

Brev 304.3

256

Brev 304.4

257

Brev 307

258

Brev 304.5

259

Brev 304

260

Brev 276

NB6:2

261

Brev 302

262

Brev 202

263

Brev 116

264

Brev 275

265

Brev 117

266

Brev 203

267

Brev 68

268

Brev 253

269

Brev 238

270

Brev 311

271

Brev 312

272

Brev 118

273

Brev 204

274

Brev 64

275

Brev 205

276

Brev 206

277

Brev 313

278

Brev 314

279

Brev 55

280

Brev 315

281

Brev 76

282

Brev 77

283

Brev 78

284

Brev 69

285

Brev 119

286

Papir 596

287

Brev 167

288

Brev 168

289

Brev 316

290

Brev 243

291

Brev 305

292

Brev 317

293

Brev 56

294

Brev 254

295

Brev 126

296

Brev 306

297

Brev 57

298

Brev 231

299

Brev 239

300

Brev 232

301

Brev 52

302

Brev 207

303

Brev 174

304

Brev 175

305

Brev 196

306

Brev 185

307

Brev 186

308

Brev 187

309

Brev 183

310

Brev 240

311

Brev 318

312

Brev 257

I s.337

Ded 11

Ded 17

Ded 18

Ded 19

Ded 25

I s.338

Ded 29

Ded 33

Ded 35

Ded 41

I s.339

Ded 45

Ded 52

Ded 63

Ded 69

I s.340

Ded 59

Ded 60

Ded 74

Ded 77

Ded 80

I s.341

Ded 81

Ded 83

Ded 85

Ded 96

Ded 101

I s.342

Ded 102

Ded 106

I s.343

Ded 111

Ded 115

Ded 118

I s.344

Ded 119

II s. 14

Brev 22

II s. 67

Brev 53

II s.130

Ded 9

Ded 107