1. Notesbog 1, bl. [56r] med indsyet sammenhæftning af 6 blade. Blindtrykket i venstre hjørne har SK trukket op med blæk
Transskription